Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB) har sitt säte i Frankfurt, Tyskland. ECB har till uppgift att förvalta euron – EU:s gemensamma valuta – och värna prisstabiliteten inom EU.

Centralbanken ansvarar också för att utforma och genomföra EU:s ekonomiska och monetära politik.

Uppgift

Europeiska centralbanken (ECB) är en av EU:s institutioner. ECB har till uppgift att garantera

 • stabila priser, dvs. hålla inflationen under kontroll, särskilt i euroländerna
 • ett stabilt finansiellt system genom att se till att finansmarknader och finansinstitut övervakas.

Banken samarbetar med centralbankerna i EU:s samtliga 28 länder. Tillsammans bildar de det europeiska centralbankssystemet.

ECB leder också det nära samarbetet mellan centralbankerna i euroområdet – de 19 EU-länder som har infört euron. Samarbetet mellan denna mindre grupp banker brukar kallas Eurosystemet.

Det här gör ECB

 • Fastställer styrräntor English för euroområdet och kontrollerar penningmängden.
 • Förvaltar euroområdets valutareserver och köper och säljer vid behov valutor för att bibehålla stabila växelkurser.
 • Ser till att finansmarknaderna och finansinstituten på ett lämpligt sätt övervakas av nationella myndigheter och att betalningssystemen fungerar smidigt.
 • Ger centralbankerna i euroområdet tillstånd att ge ut eurosedlar.
 • Övervakar prisutvecklingen och bedömer hur den påverkar prisstabiliteten.

Här kan du läsa mer om europeiska centralbankens uppgifter

Organisation

ECB har följande beslutande organ:

 • Direktionen – övervakar det dagliga arbetet. Direktionen består av sex medlemmar (en ordförande, en vice ordförande och fyra andra ledamöter) som alla tillsätts för en mandatperiod på åtta år av stats- och regeringscheferna i euroländerna.
 • ECB-rådet – utformar euroområdets penningpolitik och fastställer Europeiska centralbankens utlåningsräntor till affärsbankerna. ECB-rådet består av direktionen och de 19 centralbankscheferna i euroområdet.
 • Allmänna rådet – har en rådgivande och samordnande funktion och hjälper till att förbereda den kommande utvidgningen av euroområdet. Det består av ECB:s ordförande och vice ordförande samt centralbankscheferna i de 28 EU-länderna.

ECB är helt oberoende. Varken ECB, de nationella centralbankerna i Eurosystemet eller något av deras beslutande organ kan begära eller ta emot instruktioner från något annat organ. Alla EU-institutioner och medlemsländer måste respektera denna princip.


 Se också

 • Pengar och EU  
 • Euron  
 • Europeiska centralbankens webbplats English (en)  
 • Fullständig adressförteckning English (en)  

 Nedladdningar

 • Europeiska centralbanken – bakgrund och uppdrag pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)