Evropska centralna banka

Evropska centralna banka s sedežem v nemškem Frankfurtu upravlja skupno valuto evro in zagotavlja stabilnost cen v EU.

Evropska centralna banka je odgovorna tudi za pripravo in izvajanje ekonomske in monetarne politike EU.

Vloga

Evropska centralna banka je institucija Evropske unije in skrbi za:

 • stabilnost cen (z ohranjanjem inflacije pod nadzorom), zlasti v državah, ki uporabljajo evro;
 • stabilnost finančnega sistema, in sicer z ustreznim nadzorom finančnih trgov in ustanov.

Sodeluje tudi s centralnimi bankami vseh 28 držav članic EU v okviru evropskega sistema centralnih bank.

ECB je tudi na čelu evrskega območja, v katerem je 19 držav EU, ki uporabljajo evro. Njihove centralne banke skupaj z Evropsko centralno banko predstavljajo „evrosistem“.

Naloge

Evropska centralna banka:

 • določa ključne obrestne mere English evrskega območja in nadzoruje količino denarja v obtoku;
 • upravlja devizne rezerve evrskega območja ter po potrebi opravlja posege na deviznih trgih (devizni posli) za zagotovitev stabilnosti menjalnih tečajev;
 • pomaga nacionalnim organom pri zagotavljanju ustreznega nadzora finančnih trgov in ustanov in podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov;
 • je pristojna, da centralnim bankam v evrskem območju dovoli izdajo evrskih bankovcev;
 • spremlja gibanje cen in ocenjuje tveganje za stabilnost cen na evrskem območju.

Naloge Evropske centralne banke

Organizacijska sestava

Evropska centralna banka ima naslednje organe odločanja:

 • izvršilni odbor je odgovoren za tekoče poslovanje. Odbor sestavlja šest članov (predsednik in podpredsednik ter štirje drugi člani), ki jih za osem let imenujejo voditelji držav evrskega območja;
 • svet ECB opredeljuje monetarno politiko evrskega območja in določa obrestne mere, po katerih si lahko komercialne banke sposodijo denar od centralne banke. Svet sestavljajo člani izvršilnega odbora in guvernerji vseh 19 nacionalnih centralnih bank evrskega območja;
 • razširjeni svet svetuje Evropski centralni banki, usklajuje njeno delo in pomaga pri pripravah na širitev evrskega območja. Sestavljajo ga predsednik in podpredsednik Evropske centralne banke ter guvernerji nacionalnih centralnih bank vseh 28 držav članic EU.

Evropska centralna banka je pri svojem delu popolnoma neodvisna. Niti Evropska centralna banka niti nacionalne centralne banke evrosistema niti kateri koli član njihovih organov odločanja ne sme prositi drugega organa za navodila oziroma sprejeti njegovih navodil. Tega se morajo držati tudi vse institucije EU in vlade držav članic.


 Glej tudi

 • Proračun EU  
 • Evro  
 • Spletišče Evropske centralne banke English (en)  
 • Vsi naslovi English (en)  

 Prenosi

 • Zgodovinski razvoj, naloge in pristojnosti Evropske centralne banke pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)