You are here:

Evropska centralna banka (ECB)

Pregled

 • Vloga: Upravljanje evra, zagotavljanje stabilnosti cen ter izvajanje gospodarske in monetarne politike EU
 • Predsednik: Mario Draghi
 • Člani: Predsednik in podpredsednik Evropske centralne banke ter guvernerji nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU
 • Ustanovitev: 1998
 • Sedež: Frankfurt (Nemčija)
 • Spletišče: Evropska centralna banka Evropska centralna banka   English (en)

Evropska centralna banka (ECB) upravlja evro ter oblikuje in izvaja ekonomsko in monetarno politiko EU. Njena glavna naloga je zagotavljanje stabilnosti cen, kar podpira gospodarsko rast in odpira nova delovna mesta.

Delo Evropske centralne banke

 • Določa obrestne mere obrestne mere   English (en) , po katerih posoja denar komercialnim bankam v območju evra, s čimer nadzoruje obtok denarja in inflacijo.
 • Upravlja devizne rezerve območja evra ter nakup in prodajo deviz za zagotavljanje stabilnosti menjalnih tečajev.
 • Pomaga nacionalnim organom pri zagotavljanju ustreznega nadzora finančnih trgov in ustanov ter podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov;
 • Zagotavlja varnost in trdnost evropskega bančnega sistema.
 • Odobri tiskanje evrskih bankovcev v državah območja evra.
 • Spremlja gibanje cen in ocenjuje tveganje za stabilnost cen na evrskem območju.

Vse naloge Evropske centralne banke

Sestava

Predsednik Evropske centralne banke zastopa banko na srečanjih na visoki ravni v EU in v svetu. Evropska centralna banka ima naslednje tri organe odločanja:

 • Svet ECB je najvišji organ odločanja.
  Sestavljajo ga člani izvršilnega odbora (glej spodaj) in guvernerji nacionalnih centralnih bank evrskega območja.
 • Izvršilni odbor je odgovoren za tekoče poslovanje Evropske centralne banke.
  Sestavljajo ga predsednik in podpredsednik ter štirje drugi člani, ki jih za osem let imenujejo voditelji držav evrskega območja.
 • Razširjeni svet ima predvsem svetovalno in usklajevalno vlogo.
  Sestavljajo ga predsednik in podpredsednik Evropske centralne banke ter guvernerji nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU.

Način dela Evropske centralne banke

ECB sodeluje z nacionalnimi centralnimi bankami vseh držav EU v okviru evropskega sistema centralnih bank.

Vodi sodelovanje med centralnimi bankami območja evra v okviru t.i. evrosistema.

Delo upravnih organov

 • Svet ECB ocenjuje ekonomska in monetarna gibanja, opredeljuje monetarno politiko evrskega območja in določa obrestne mere, po katerih si lahko komercialne banke sposodijo denar od centralne banke.
 • Izvršilni odbor izvaja monetarno politiko, nadzoruje tekoče poslovanje, pripravlja zasedanja Sveta ECB in izvaja pooblastila, ki mu jih je dal Svet ECB.
 • Razširjeni svet sodeluje pri svetovalnih in usklajevalnih nalogah ter pomaga pri pripravah na širitev evrskega območja.

Evropska centralna banka in državljani

Vsa tehnična in splošna vprašanja za ECB lahko pošljete po elektronski pošti po elektronski pošti   English (en) .

Evropska centralna banka

Kontakt

Naslov

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Povezave
Družabna omrežja
Obiski

Vrsta obiska: Dve vrsti informativne predstavitve, ogled gradbišča nove banke

Velikost skupine: Najmanj 20 oseb (manjše skupine se lahko pridružijo večji)

Vnaprejšnja rezervacija: 3 mesece

Starost obiskovalcev: Najmanj 18 let

Obiščite Evropsko centralno banko