You are here:

Európska centrálna banka (ECB)

Prehľad

 • Úloha: riadi euro, udržiava stabilné ceny a vedie hospodársku a menovú politiku EÚ
 • Prezident: Mario Draghi
 • Členovia: prezident a viceprezident ECB a guvernéri národných centrálnych bánk všetkých krajín EÚ
 • Rok vzniku: 1998
 • Sídlo: Frankfurt (Nemecko)
 • Webové sídlo: Európska centrálna banka Európska centrálna banka   English (en)

Európska centrálna banka (ECB) riadi euro a zostavuje a uskutočňuje hospodársku a menovú politiku EÚ. Jej hlavným cieľom je udržiavať stabilné ceny a tým podporovať hospodársky rast a vytváranie pracovných miest.

Čo robí ECB?

 • Určuje úrokové miery úrokové miery   English (en) , za ktoré požičiava peniaze komerčným bankám v eurozóne, vďaka čomu kontroluje peňažnú zásobu a infláciu.
 • Riadi devízové rezervy eurozóny a nákup alebo predaj mien s cieľom vyrovnávať výmenné kurzy.
 • Zabezpečuje riadny dohľad nad finančnými trhmi a inštitúciami zo strany vnútroštátnych orgánov a hladký chod platobných systémov.
 • Zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť európskeho bankového systému.
 • Schvaľuje výrobu eurobankoviek zo strany krajín eurozóny.
 • Monitoruje cenové trendy a hodnotí riziká pre cenovú stabilitu.

Celý zoznam úloh ECB

Zloženie

Prezident ECB zastupuje banku na vysokej úrovni EÚ a pri medzinárodných stretnutiach. Prácu ECB riadia tieto 3 rozhodovacie orgány:

 • Rada guvernérovhlavný rozhodovací orgán.
  Skladá sa zo šiestich členov Výkonnej rady (pozri ďalej v texte) a z guvernérov národných centrálnych bánk krajín eurozóny.
 • Výkonná rada – stará sa o bežné fungovanie ECB.
  Tvorí ju prezident ECB, viceprezident a štyria ďalší členovia, ktorí sú menovaní na osemročné obdobie lídrami krajín eurozóny.
 • Generálna rada – má viac poradnú a koordinačnú funkciu.
  Pozostáva z prezidenta a viceprezidenta ECB a guvernérov centrálnych bánk všetkých krajín EÚ.

Ako funguje ECB?

ECB spolupracuje s národnými centrálnymi bankami všetkých krajín EÚ. Spolu vytvárajú Európsky systém centrálnych bánk,

ktorý vedie spoluprácu medzi centrálnymi bankami v eurozóne. Označuje sa ako Eurosystém.

Práca riadiacich orgánov

 • Rada guvernérov – hodnotí hospodársky a menový vývoj, určuje menovú politiku eurozóny a stanovuje úrokové sadzby, za ktoré môžu komerčné banky získať peniaze od centrálnej banky.
 • Výkonná rada – uskutočňuje menovú politiku, riadi bežné operácie, pripravuje zasadnutia Rady guvernérov a vykonáva radou zverené právomoci.
 • Generálna rada – podieľa sa na poradnej a koordinačnej činnosti a pomáha pripravovať budúce rozšírenie eurozóny.

ECB a vy

ECB môžete kontaktovať ECB môžete kontaktovať   English (en) prostredníctvom e-mailu, ak sa vaša otázka týka technických alebo propagačných informácií.

Európska centrálna banka

Kontaktné údaje

Adresa

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Odkazy
Sociálne siete
Návštevy

Typy návštev: 2 typy informačných stretnutí, prehliadka budovy

Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb (menšie skupiny sa môžu pridať k väčšej)

Povinná rezervácia: 3 mesiace pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 18 rokov

Navštívte Európsku centrálnu banku