Európska centrálna banka

Európska centrálna banka zodpovedá za riadenie eura – spoločnej meny EÚ – a zabezpečovanie cenovej stability v EÚ. Sídli v nemeckom Frankfurte.

ECB je zodpovedná aj za vytváranie a implementáciu hospodárskej a menovej politiky EÚ.

Účel

Európska centrálna banka (ECB) je jednou z inštitúcií EÚ. Jej hlavným poslaním je:

 • udržiavať cenovú stabilitu (t. j. držať infláciu pod kontrolou) – najmä v krajinách eurozóny;
 • udržiavať stabilitu finančného systému prostredníctvom dohľadu nad finančnými trhmi a inštitúciami.

ECB spolupracuje s centrálnymi bankami vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Spolu vytvárajú Európsky systém centrálnych bánk (ESCB).

ECB podporuje úzku spoluprácu medzi centrálnymi bankami v eurozóne – 19 členských štátoch EÚ, ktoré prijali euro. Spolupráca v rámci tejto menšej skupiny bánk sa označuje ako „eurosystém“.

Úlohy

Európska centrálna banka predovšetkým:

 • stanovuje kľúčové úrokové sadzby English pre eurozónu a kontroluje peňažnú masu;
 • riadi devízové rezervy eurozóny a kupuje alebo predáva devízy za účelom udržania rovnováhy výmenných kurzov;
 • zabezpečuje primeraný dohľad nad finančnými trhmi a inštitúciami zo strany vnútroštátnych orgánov a hladký chod platobných systémov;
 • autorizuje centrálne banky eurozóny na vydávanie eurobankoviek;
 • monitoruje cenové trendy a hodnotí riziko, ktoré predstavujú pre cenovú stabilitu v eurozóne.

Celý zoznam úloh ECB

Štruktúra

Prácu ECB riadia tieto rozhodovacie orgány:

 • Výkonná rada je zodpovedná za každodenný chod banky. Má 6 členov (prezident, viceprezident a štyria ďalší členovia), ktorí sú menovaní na osemročné obdobie lídrami krajín eurozóny.
 • Rada guvernérov – určuje menovú politiku eurozóny a stanovuje úrokové sadzby, za ktoré môžu komerčné banky získať peniaze od centrálnej banky. Skladá sa zo šiestich členov Výkonnej rady a z guvernérov 19 národných centrálnych bánk eurozóny.
 • Generálna rada – podieľa sa na poradnej a koordinačnej činnosti ECB a pomáha pripravovať budúce rozšírenie eurozóny. Pozostáva z prezidenta a viceprezidenta ECB a guvernérov národných centrálnych bánk všetkých 28 členských štátov EÚ.

ECB pôsobí úplne nezávisle. Ani ECB, ani národné centrálne banky eurosystému alebo akýkoľvek člen ich orgánu s rozhodovacími právomocami nemôžu žiadať alebo prijímať pokyny od žiadneho iného orgánu. Tento princíp musia dodržiavať všetky inštitúcie EÚ a vlády členských štátov.


 Klikni tiež na...

 • Peniaze a EÚ  
 • Euro  
 • Európska centrálna banka – domovská stránka English (en)  
 • Úplný zoznam adries English (en)  

 Na prevzatie

 • ECB – história, poslanie a funkcie pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)