Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană (BCE), cu sediul la Frankfurt, în Germania, administrează moneda unică europeană, euro şi asigură stabilitatea preţurilor în UE.

De asemenea, BCE răspunde de definirea şi punerea în aplicare a politicii economice şi monetare a UE.

Rol

Banca Centrală Europeană (BCE) este una dintre instituţiile UE. Scopul său este:

 • să menţină stabilitatea preţurilor (adică să ţină inflaţia sub control), mai ales în ţările care utilizează euro
 • să menţină stabilitatea sistemului financiar, asigurându-se că pieţele şi instituţiile sunt supravegheate corespunzător.

BCE colaborează cu băncile centrale din toate cele 28 de state membre. Împreună, formează Sistemul European al Băncilor Centrale.

De asemenea, BCE stabileşte cadrul cooperării dintre băncile centrale ale celor 19 state membre care au adoptat moneda unică şi alcătuiesc împreună zona euro. Cooperarea existentă la nivelul acestui grup restrâns poartă numele de „eurosistem”.

Atribuţii

Printre altele, BCE:

 • fixează ratele de referinţă ale dobânzilor English pentru zona euro şi ţine sub control masa monetară
 • gestionează rezervele valutare ale zonei euro, cumpără şi vinde valută atunci când este necesar pentru a menţine echilibrul ratelor de schimb
 • se asigură că instituţiile şi pieţele financiare sunt supravegheate corespunzător de către autorităţile naţionale şi că sistemele de plăţi funcţionează corect
 • autorizează băncile centrale ale ţărilor din zona euro să emită bancnote
 • monitorizează evoluţia preţurilor şi evaluează riscul pe care aceasta îl poate reprezenta pentru stabilitatea zonei euro.

Lista completă a atribuţiilor BCE

Structură

BCE dispune de următoarele organisme decizionale:

 • Comitetul executiv gestionează activitatea cotidiană. Este format din 6 membri (preşedintele, vicepreşedintele şi alţi 4 membri) desemnaţi de liderii zonei euro pentru un mandat de 8 ani.
 • Consiliul guvernatorilor defineşte politica monetară a zonei euro şi fixează ratele dobânzilor la care băncile comerciale pot obţine bani de la Banca Centrală. Este alcătuit din cei 6 membri ai Comitetului executiv şi din guvernatorii celor 19 bănci centrale din zona euro.
 • Consiliul general contribuie la acţiunile de consultare şi coordonare ale BCE şi oferă sprijin ţărilor care se pregătesc să adere la zona euro. Este format din preşedintele şi vicepreşedintele BCE şi guvernatorii băncilor centrale din toate cele 28 de state membre.

BCE este instituţie independentă. Nici BCE, nici băncile centrale naţionale din Eurosistem şi niciun membru al instanţelor însărcinate cu luarea deciziilor nu pot cere sau accepta instrucţiuni de la un alt organism. Toate instituţiile UE şi toate guvernele naţionale trebuie să respecte acest principiu.


 Alte linkuri

 • Bugetul UE  
 • Euro  
 • Banca Centrală Europeană - prima pagină English (en)  
 • Lista completă a adreselor English (en)  

 Descărcări

 • BCE - istorie, rol, funcţii pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)