Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank (ECB, gevestigd in Frankfurt) is verantwoordelijk voor de euro en voor het handhaven van de prijsstabiliteit in de EU.

De ECB is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economisch en monetair beleid van de EU.

Opdracht

De Europese Centrale Bank (ECB), één van de instellingen van de EU,

 • streeft naar prijsstabiliteit om inflatie te voorkomen, met name in de landen die de euro als munt hebben
 • houdt toezicht op de financiële markten en instellingen met het oog op de stabiliteit van het financiële systeem.

De ECB werkt samen met de centrale banken van alle 28 EU-landen. Samen vormen ze het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

De ECB heeft ook een leidende rol onder de centrale banken van de 19 EU-landen die de euro als munteenheid hebben (de "eurozone"). Dit samenwerkingsverband van de centrale banken van de eurolanden heet het "Eurosysteem".

Bevoegdheden

De ECB

 • stelt de rente English vast voor de eurozone en controleert de geldhoeveelheid
 • beheert de valutareserves van de eurozone en koopt en verkoopt vreemde valuta's als dat nodig is om wisselkoers van de euro stabiel te houden
 • helpt de nationale overheden bij het toezicht op financiële markten en instellingen en ziet toe op het soepel verloop van het betalingsverkeer
 • verleent toestemming aan de centrale banken van de eurolanden om euromunten en -biljetten uit te geven
 • volgt de ontwikkeling van de prijzen en evalueert op grond daarvan de prijsstabiliteit in de eurozone

Andere taken van de ECB

Structuur

De ECB kent de volgende bestuursorganen:

 • de Directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Ze heeft zes leden (één president, één vice-president en vier gewone leden), die voor een periode van acht jaar worden benoemd door de regeringsleiders van de eurolanden.
 • de Raad van Bestuur bepaalt het monetair beleid van de eurozone en stelt de rente vast waartegen commerciële banken geld kunnen lenen van de ECB. De raad bestaat uit de ECB-directie en de presidenten van de 19 centrale banken in de eurozone.
 • de Algemene Raad staat de ECB bij met advies en coördinerende taken en bij de toetreding van nieuwe landen tot de eurozone. Hij bestaat uit de president en de vice-president van de ECB en de presidenten van de nationale centrale banken van alle 28 EU-lidstaten.

De ECB is volledig onafhankelijk. De ECB, de nationale centrale banken van het eurosysteem en de leden van hun besluitvormingsorganen mogen geen instructies van andere organen vragen of aanvaarden. Alle instellingen en regeringen van de EU moeten zich aan dit principe houden.


 Zie ook

 Downloads

 • Ontstaan en functie van de ECB pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)