Il-Bank Ċentrali Ewropew

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE, ibbażat fi Frankfurt, il-Ġermanja) jiġġestixxi l-ewro - il-munita unika tal-UE - u jissalvagwardja l-istabilità tal-prezzijiet fl-UE.

Il-BĊE hu responsabbli wkoll għat-tfassil u t-twettiq tal-politika ekonomika u monetarja tal-UE.

Għan

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) hu wieħed mill-istituzzjonijiet tal-UE. L-għanijiet ewlenin tiegħu huma li:

 • iżomm il-prezzijiet stabbli (iżomm l-inflazzjoni taħt kontroll), speċjalment fil-pajjiżi li jużaw l-ewro.
 • iżomm is-sistema finanzjarja stabbli - billi jiżgura li s-swieq u l-istituzzjonijiet finanzjarji huma sorveljati kif imiss.

Il-Bank jaħdem mal-Banek Ċentrali fis-28 pajjiż tal-UE. Flimkien dawn jiffurmaw is-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ).

Imexxi wkoll il-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-banek ċentrali fiż-żona ewro - is-19-il pajjiż tal-UE li adottaw l-ewro, magħrufa wkoll bħala ż-żona ewro. Il-kooperazzjoni bejn dan il-grupp iżgħar ta' banek hi magħrufa bħala l-Eurosistema.

Kompiti

Ir-rwoli tal-BĊE jinkludu:

 • l-iffissar ta' rati ta' interessi ewlenin English għaż-żona ewro u l-kontroll tal-provvista tal-flus
 • il-ġestjoni tar-riżervi tal-munita barranija taż-żona ewro kif ukoll ix-xiri u l-bejgħ ta' muniti meta dan ikun meħtieġ biex jinżamm il-bilanċ tar-rati tal-kambju.
 • jgħin jiżgura li s-swieq u l-istituzzjonijiet finanzjarji jkunu sorveljati kif xieraq mill-awtoritajiet nazzjonali, u li s-sistemi ta' pagament jaħdmu bla intoppi
 • jawtorizza lill-banek ċentrali fil-pajjiżi taż-żona ewro joħorġu l-flus ewro
 • jissorvelja t-tendenzi fil-prezzijiet u jevalwa r-riskju li dawn ipoġġu għall-istabilità tal-prezzijiet

Lista sħiħa tal-kompiti tal-BĊE

Struttura

Il-BĊE għandu dawn l-entitajiet li ġejjin li jieħdu d-deċiżjonijiet:

 • il-Bord Eżekuttiv - iħares il-ġestjoni ta’ kuljum. Għandu 6 membri (president, viċi-president u 4 membri oħra) maħtura għal 8 snin mill-mexxejja tal-pajjiżi taż-żona ewro.
 • il-Kunsill Governattiv - jiddefinixxi l-politika monetarja taż-żona ewro u jistabbilixxi r-rati tal-interess li bihom il-banek kummerċjali jistgħu jiksbu l-flus mill-Bank Ċentrali. Dan jikkonsisti fil-Bord Eżekuttiv u l-gvernaturi tas-19-il bank ċentrali nazzjonali fiż-żona ewro.
 • il-Kunsill Ġenerali - jikkontribwixxi għax-xogħol ta' pariri u koordinazzjoni tal-BĊE u jgħin lill-pajjiżi ġodda jħejju ruħhom biex jingħaqdu maż-żona ewro. Dan jikkonsisti fil-President u l-Viċi-President tal-BĊE u l-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali tas-28 pajjiżi kollha tal-UE.

Il-BĊE hu kompletament indipendenti. Il-BĊE, il-banek ċentrali nazzjonali fl-Eurosistema, u ebda membru tal-entitajiet tagħhom tat-teħid tad-deċiżjonijiet ma jistgħu jitolbu jew jaċċettaw struzzjonijiet minn kwalunkwe entità oħra. L-istituzzjonijiet u l-gvernijiet kollha tal-UE għandhom jirrispettaw dan il-prinċipju wkoll.


 Ara wkoll

 • Il-flus u l-UE  
 • L-ewro  
 • Il-paġna ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew English (en)  
 • Lista sħiħa ta' indirizzi English (en)  

 Downloads

 • BĊE - storja, rwol u funzjonijiet pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)