You are here:

Eiropas Centrālā banka (ECB)

Pārskats

 • Uzdevums: pārvaldīt eiro valūtu, nodrošināt cenu stabilitāti, noteikt ES ekonomikas un monetāro politiku.
 • Prezidents: Mario Dragi [Mario Draghi].
 • Locekļi: ECB prezidents, viceprezidents un visu ES valstu nacionālo centrālo banku vadītāji.
 • Dibināšanas gads: 1998.
 • Atrašanās vieta: Frankfurte (Vācija).
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Centrālā banka Eiropas Centrālā banka   English (en)

Eiropas Centrālā banka (ECB) nodarbojas ar eiro valūtas pārvaldību un veido un īsteno ES ekonomikas un monetāro politiku. Tās galvenais mērķis ir rūpēties par cenu stabilitāti, tādējādi atbalstot izaugsmi un jaunu darbvietu veidošanu.

Ko dara ECB?

 • Nosaka procentu likmes procentu likmes   English (en) , par kurām tā aizdod naudu eirozonas komercbankām, tādējādi kontrolējot apritē esošās naudas daudzumu un inflāciju.
 • Pārvalda eirozonas ārvalstu valūtu rezerves un valūtu pirkšanu un pārdošanu, lai līdzsvarotu valūtu maiņas kursu.
 • Nodrošina finanšu tirgu un iestāžu pareizu uzraudzību (faktiski to veic valstu iestādes) un maksājumu sistēmu labu darbību.
 • Gādā par Eiropas banku sistēmas drošību un stabilitāti.
 • Dod atļauju eirozonas valstīm izlaist eiro banknotes.
 • Uzrauga cenu tendences un izvērtē riskus, kas apdraud cenu stabilitāti.

Viss ECB uzdevumu saraksts

Sastāvs

ECB prezidents pārstāv banku augsta līmeņa ES un starptautiskajās sanāksmēs. ECB ir šādas 3 lēmējinstances:

 • ECB Padome – tās galvenā lēmējstruktūra,
  sastāv no Valdes (sk. tālāk) un no eirozonas valstu centrālo banku vadītājiem,
 • Valde – nodarbojas ar ECB ikdienas vadību.
  Tajā darbojas ECB prezidents, viceprezidents un 4 citi locekļi, kurus eirozonas valstu vadītāji ieceļ amatā uz 8 gadiem,
 • Ģenerālpadome – tai drīzāk ir konsultējošas un koordinējošas funkcijas.
  Tajā ietilpst ECB prezidents, viceprezidents un visu ES valstu centrālo banku vadītāji.

Kā strādā ECB?

ECB sadarbojas ar visu ES valstu nacionālajām centrālajām bankām. Kopā tās veido Eiropas Centrālo banku sistēmu.

Tā vada sadarbību starp eirozonas centrālajām bankām. To dēvē arī par Eirosistēmu.

Vadības struktūru darbs:

 • ECB Padome novērtē ekonomisko un monetāro attīstību, definē eirozonas monetāro politiku un nosaka procentu likmes, ar kurām komercbankas var aizņemties naudu no ECB.
 • Valde īsteno monetāro politiku, veic ECB ikdienas vadību, sagatavo ECB Padomes sanāksmes un īsteno pilnvaras, ko tai uzticējusi ECB Padome.
 • Ģenerālpadome sniedz padomus un koordinē darbu, kā arī palīdz sagatavoties eirozonas paplašināšanai nākotnē.

ECB un jūs

Jūs varat sazināties ar ECB sazināties ar ECB   English (en) pa e-pastu, lai pieprasītu tehnisku informāciju vai informatīvus materiālus.

Eiropas Centrālā banka

Kontaktinformācija

Adrese

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Ta-lr
+49 69 13 44 0
Fakss
+49 69 13 44 60 00
Saites
Sociālie tīkli
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: 2 informatīvo apmeklējumu veidi, būvlaukuma apmeklējums

Minimālais grupas lielums: 20 personas (mazākas grupas var pievienoties lielākai)

Iepriekšēja pieteikšanās: 3 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 18 gadi

Eiropas Centrālās bankas apmeklējums