Eiropas Centrālā banka

Eiropas Centrālā banka (ECB), kas atrodas Frankfurtē (Vācija), nodarbojas ar ES vienotās valūtas eiro pārvaldību un gādā par cenu stabilitāti ES.

ECB arī atbild par ES ekonomikas un monetārās politikas pamatnostādņu formulēšanu un īstenošanu.

Mērķis

Eiropas Centrālā banka ir viena no Eiropas Savienības iestādēm. Tās darbības galvenais mērķis ir šāds:

 • nodrošināt cenu stabilitāti (nepieļaut inflācijas pārmērīgu pieaugumu), īpaši valstīs, kurās lieto eiro,
 • nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti – gādājot par finanšu tirgu un iestāžu pienācīgu pārraudzību.

Banka sadarbojas ar visu 28 dalībvalstu centrālajām bankām. Tās visas kopā veido Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS).

Tā gādā arī par ciešu sadarbību starp centrālajām bankām eirozonā – 19 ES dalībvalstīs, kuras ieviesušas eiro. Šīs šaurākās banku grupas sadarbību dēvē par eirosistēmu.

Uzdevumi

ECB uzdevumi ir šādi:

 • noteikt procentu pamatlikmes English eirozonai un kontrolēt naudas piedāvājumu,
 • pārvaldīt eirozonas ārvalstu valūtas rezerves un pirkt vai pārdot valūtas, kad tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu valūtu maiņas kursu samēru,
 • palīdzēt dalībvalstu iestādēm nodrošināt finanšu tirgu un iestāžu pienācīgu uzraudzību un sekmēt maksājumu sistēmu netraucētu darbību,
 • pilnvarot eirozonas valstu centrālās bankas emitēt eiro banknotes,
 • pārraudzīt cenu tendences un novērtēt risku, ko tās rada cenu stabilitātei.

ECB uzdevumu pilnīgs saraksts

Struktūra

ECB ir šādas lēmējinstances:

 • Valde pārrauga ikdienas darbību. Tajā ir seši locekļi (prezidents, viceprezidents un četri citi locekļi), kurus uz astoņiem gadiem ieceļ eirozonas valstu vadītāji;
 • Padome nosaka eirozonas monetāro politiku un procentu likmes, par kurām komercbankas var aizņemties naudu no Bankas. Tajā ir seši valdes locekļi un 19 eirozonas valstu centrālo banku prezidenti;
 • Ģenerālpadome sniedz padomus un koordinē darbu, kā arī palīdz valstīm sagatavoties eiro ieviešanai. Tajā ir ECB prezidents, viceprezidents un visu 28 ES dalībvalstu centrālo banku prezidenti.

ECB ir pilnīgi neatkarīga iestāde. Ne ECB un eirosistēmas valstu centrālās bankas, ne to lēmējinstanču locekļi nevar ne pieprasīt, ne pieņemt norādījumus no citas struktūras. ES iestādēm un ES valstu valdībām arī jāievēro šis princips.


 Skatīt arī

 • Nauda un ES  
 • Eiro  
 • Eiropas Centrālās bankas mājas lapa English (en)  
 • Visu adrešu saraksts English (en)  

 Lejupielādes

 • ECB — vēsture, loma un funkcijas pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)