Europos Centrinis Bankas

Frankfurte (Vokietija) įsikūręs Europos Centrinis Bankas (ECB) valdo bendrą ES valiutą eurą ir rūpinasi kainų stabilumu ES.

ECB taip pat atsakingas už ES ekonominės ir pinigų politikos formavimą bei vykdymą.

Paskirtis

Europos Centrinis Bankas (ECB) – viena iš ES institucijų. Jo pagrindinė paskirtis:

 • palaikyti kainų stabilumą (kontroliuoti infliaciją), ypač eurą įsivedusiose šalyse,
 • palaikyti finansų sistemos stabilumą užtikrinant tinkamą finansų rinkų ir institucijų priežiūrą.

Bankas bendradarbiauja su visų 28 ES šalių centriniais bankais. Kartu jie sudaro Europos centrinių bankų sistemą (ECBS).

Be to, jis vadovauja glaudžiam euro zonos – 19 ES šalių, kurios įsivedė eurą, – centrinių bankų bendradarbiavimui. Šios mažesnės bankų grupės bendradarbiavimas vadinamas Eurosistema.

Uždaviniai

ECB uždaviniai:

 • nustatyti pagrindines euro zonos palūkanų normas English ir kontroliuoti pinigų kiekį,
 • valdyti euro zonos užsienio valiutos atsargas ir prireikus pirkti arba parduoti valiutą, kad būtų išlaikoma valiutų kursų pusiausvyra,
 • padėti užtikrinti, kad nacionalinės valdžios institucijos tinkamai prižiūrėtų finansų rinkas bei institucijas, ir sklandų mokėjimo sistemų veikimą,
 • suteikti leidimą euro zonos šalių centriniams bankams leisti euro banknotus,
 • stebėti kainų tendencijas ir vertinti dėl jų kylančią riziką kainų stabilumui.

Visi ECB uždaviniai

Struktūra

Europos Centrinį Banką sudaro toliau nurodyti sprendimus priimantys organai.

 • Vykdomoji valdyba užtikrina einamųjų reikalų tvarkymą. Ją sudaro 6 nariai (1 pirmininkas, 1 pirmininko pavaduotojas ir 4 kiti nariai), kuriuos 8 metams skiria euro zonos šalių vadovai.
 • Valdančioji taryba nustato euro zonos pinigų politiką ir palūkanų, už kurias komerciniai bankai gali gauti pinigų iš Centrinio Banko, normas. Ją sudaro Vykdomosios valdybos nariai ir 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų valdytojų.
 • Bendroji taryba prisideda prie ECB atliekamų patariamųjų bei koordinavimo darbų ir padeda rengtis naujų šalių prisijungimui prie euro zonos. Ją sudaro ECB pirmininkas, jo pavaduotojas ir visų 28 ES šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai.

ECB visiškai nepriklausomas. Nei ECB, nei Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai, nei kuris nors jų sprendimus priimančių organų narys negali prašyti jokio kito subjekto nurodymų arba jų klausyti. Šio principo taip pat privalo paisyti visos ES institucijos ir vyriausybės.


 Papildoma informacija

 • Pinigai ir ES  
 • Euras  
 • Europos Centrinio Banko svetainės pradžios puslapis English (en)  
 • Visas adresų sąrašas English (en)  

 Siuntos

 • „Europos Centrinis Bankas: istorija, vaidmuo ir funkcijos“ pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)