Európai Központi Bank

A frankfurti (Németország) székhelyű Európai Központi Bank (EKB) az EU egységes valutájának, az eurónak a kezelésével és az uniós árstabilitásnak a megőrzésével foglalkozik.

Az EKB feladata továbbá az EU gazdasági és monetáris politikai kereteinek meghatározása és a szakpolitika végrehajtása.

Célkitűzés

Az Európai Központi Bank európai uniós intézmény. Főbb céljai a következők:

  • az árstabilitás megőrzése (az infláció ellenőrzés alatt tartása), különösen az euróövezetben
  • a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése, annak biztosításával, hogy a pénzügyi piacok és intézmények felügyelete megfelelő legyen

Az Európai Központi Bank a 28 uniós tagállam központi bankjával dolgozik együtt, amelyekkel közösen alkotja a Központi Bankok Európai Rendszerét.

Az Európai Központi Bank felel az euróövezet központi bankjai közötti szoros együttműködésért. Az eurót használó 19 ország alkotta övezet másik neve az „eurózóna”. A bankok e kisebb csoportja az ún. „eurorendszer” keretein belül működnek együtt.

Feladatok

Az Európai Központi Bank feladata többek között:

  • az euróövezet főbb kamatlábainak English rögzítése és a pénzkínálat ellenőrzése
  • az euróövezet devizatartalékainak kezelése, az átváltási árfolyamok egyensúlyban tartása érdekében adott esetben devizavétel vagy -eladás
  • annak biztosítása, hogy a tagállami hatóságok megfelelően felügyeljék a pénzügyi piacokat és intézményeket, illetve hogy a fizetési rendszerek zökkenőmentesen működjenek
  • euróbenkjegyek kibocsátásának engedélyezése az euróövezet országainak központi bankjai számára
  • az ártendenciák nyomon követése, és annak értékelése, hogy ezek milyen mértékben jelentenek kockázatot az árstabilitás szempontjából

Az Európai Központi Bank feladatainak teljes listája

Struktúra

Az EKB döntéshozatali szervei az alábbiak:

  • az Igazgatóság a napi működést felügyeli. 6 tagja van (egy elnök, egy alelnök és négy további tag), akiket az euróövezet országainak vezetői 8 évre neveznek ki.
  • a Kormányzótanács meghatározza az euróövezet monetáris politikáját, és rögzíti azokat azokat a kamatlábakat, amelyek szerint a kereskedelmi bankok pénzt kölcsönözhetnek a Központi Banktól. A Kormányzótanácsot az Igazgatóság, valamint az euróövezet 19 nemzeti központi bankjának a kormányzói alkotják.
  • az Általános Tanács az EKB tanácsadói és koordinációs munkájában vesz részt, és segít az euróövezethez csatlakozni kívánó országoknak a felkészülésben. Tagjai az EKB elnöke, alelnöke, valamint a 28 uniós tagállam nemzeti központi bankjainak a kormányzói.

Az EKB teljes körű függetlenséget élvez. Sem az EKB, sem az eurórendszer nemzeti központi bankjai, sem ezek döntéshozatali szerveinek a tagjai nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást más szervektől. Ezt az elvet valamennyi uniós intézménynek és kormánynak is tiszteletben kell tartania.


 Kapcsolódó weboldalak