Euroopan keskuspankki

Frankfurt am Mainissa, Saksassa, toimipaikkaansa pitävä Euroopan keskuspankki (EKP) hallinnoi EU:n yhteistä rahaa euroa ja valvoo hintojen vakautta.

EKP vastaa rahapolitiikasta ja tukee talouspolitiikan toteuttamista EU:ssa.

Rooli

Euroopan keskuspankki (EKP) on EU:n toimielin. Sen tehtävänä on

 • ylläpitää hintavakautta (eli pitää inflaatio kurissa) etenkin maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön euron
 • edistää rahoitusjärjestelmän vakautta huolehtimalla, että rahoitusmarkkinoiden ja rahoituslaitosten toimintaa valvotaan asianmukaisesti.

EKP toimii yhteistyössä kaikkien 28 EU-maan kansallisten keskuspankkien kanssa. Ne muodostavat yhdessä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ).

EKP koordinoi tiivistä yhteistyötä euroalueen eli niiden 19 EU-maan kansallisten keskuspankkien välillä, jotka ovat jo ottaneet euron käyttöön. Ne muodostavat yhdessä eurojärjestelmän.

Tehtävät

EKP:llä on useita tehtäviä.

 • Se asettaa euroalueen ohjauskorot English ja seuraa rahan määrän kehitystä.
 • Se hoitaa euroalueen maiden valuuttavarantoja sekä ostaa ja myy valuuttoja tarvittaessa valuuttakurssien tasapainottamiseksi.
 • Se tukee rahoitusmarkkinoiden ja rahoituslaitosten asianmukaista kansallista valvontaa ja maksujärjestelmien sujuvaa toimintaa.
 • Se antaa euroalueen maiden keskuspankeille luvan eurosetelien liikkeeseenlaskuun.
 • Se seuraa hintakehitystä ja arvioi, millaisia riskejä siitä aiheutuu hintatason vakaudelle euroalueella.

EKP:n tehtävät

Rakenne

Euroopan keskuspankilla on seuraavat päätöksentekoelimet:

 • Johtokunta hoitaa juoksevia asioita. Siinä on kuusi jäsentä (EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä neljä muuta jäsentä), jotka euroalueen maiden johtajat valitsevat kahdeksan vuoden toimikausille.
 • EKP:n neuvosto määrittelee euroalueen rahapolitiikan ja asettaa korot, joilla liikepankit voivat lainata rahaa keskuspankilta. EKP:n neuvoston muodostavat johtokunnan jäsenet ja euroalueen 19 maan kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.
 • Yleisneuvosto osallistuu EKP:n neuvoa-antavien tehtävien hoitamiseen ja koordinointityöhön sekä valmistelee uusien maiden liittymistä euroalueeseen. Sen muodostavat EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä kaikkien 28 EU-maan kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

Euroopan keskuspankki on täysin riippumaton elin. EKP, eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ja niiden päätöksentekoelinten jäsenet eivät voi pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään muulta taholta. Kaikkien EU:n jäsenmaiden ja toimielinten on kunnioitettava tätä periaatetta.


 Ks. myös

 • EU ja raha  
 • Euro  
 • Euroopan keskuspankki – Etusivu English (en)  
 • Koko osoiteluettelo English (en)  

 Ladattavat tiedostot

 • EKP – historia, rooli ja tehtävät pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)