Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank, mis asub Saksamaal Frankfurdis, haldab ELi ühisraha eurot ja kaitseb hinnastabiilsust ELis.

EKP vastutab ka ELi majandus- ja rahapoliitika kujundamise ja rakendamise eest.

Eesmärk

Euroopa Keskpank (EKP) on üks ELi institutsioonidest. Selle põhieesmärkideks on:

 • hoida hinnad stabiilsena (hoida inflatsiooni kontrolli all), konkreetselt euro kasutusele võtnud riikides.
 • hoida finantssüsteem stabiilsena tagades, et finantsturgude ja -institutsioonide üle teostatakse nõuetekohast järelevalvet.

Euroopa Keskpank teeb koostööd 28 ELi liikmesriigi keskpangaga. Koos moodustavad nad Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS).

Samuti juhib Euroopa Keskpank koostööd 19 euro kasutusele võtnud ELi liikmesriigi ehk euroala (mida kutsutakse ka eurotsooniks) keskpankade vahel. Koostööd sellise tihedamalt seotud väikese grupi pankade vahel kutsutakse eurosüsteemiks.

Ülesanded

EKP rollide hulka kuulub:

 • põhiliste intressimäärade English kehtestamine euroalal ja raha pakkumise kontrollimine
 • euroala välisvaluuta reservide haldamine ning valuuta ostmine või müümine vastavalt vajadusele, et hoida vahetuskursid tasakaalus
 • aidata tagada, et siseriiklikud ametivõimud teostaksid nõuetekohast finantsturgude ja -institutsioonide järelevalvet ning, et maksesüsteemid toimiksid tõrgeteta
 • euroala keskpankade volitamine emiteerima euro pangatähti
 • hinnasuundumuste jälgimine ja nende suundumuste ohu hindamine hinnastabiilsusele euroalal.

EKP ülesannete täielik nimekiri

Struktuur

Euroopa Keskpangal on järgmised otsusi tegevad organid:

 • EKP juhatus teostab igapäevast juhtimist. Juhatusse kuulub 6 liiget (1 president, 1 asepresident ja 4 muud liiget), kes nimetatakse ametisse euroala riikide juhtide poolt 8 aastaks.
 • EKP nõukogu määrab euroala rahapoliitika ja fikseerib intressimäärad, millega kommertspangad saavad keskpangalt raha laenata. Nõukogu koosneb juhatusest ja 19 euroala riigi keskpankade juhtidest.
 • EKP üldnõukogu aitab kaasa EKP nõuandvale ja koordineerivale tegevusele ning aitab ette valmistada uute riikide ühinemist euroalaga. See nõukogu koosneb EKP presidendist ja asepresidendist ning kõigi 28 ELi liikmesriigi keskpankade juhtidest.

EKP on täielikult sõltumatu. EKP, eurosüsteemi kuuluvad liikmesriikide keskpangad ega ükski nende otsustusorganite liige ei tohi küsida ega järgida ühegi teise asutuse juhtnööre. Kõik ELi institutsioonid ja valitsused peavad austama seda põhimõtet.


 Vaata ka …

 • Raha ja EL  
 • Euro  
 • Euroopa Keskpanga veebisait English (en)  
 • Aadresside täielik loetelu English (en)  

 Allalaadimine

 • Euroopa Keskpank – ajalugu, roll ja ülesanded pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)