Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank (ECB, der ligger i Frankfurt i Tyskland) forvalter euroen – EU's fælles valuta – og fastholder prisstabiliteten i EU.

ECB er også ansvarlig for at fastlægge rammerne for EU's økonomiske og monetære politik og gennemføre den.

Formål

Den Europæiske Centralbank (ECB) er en af EU's institutioner. Den har primært til opgave at:

 • holde priserne stabile (holde inflationen under kontrol), særligt i de lande, der anvender euroen
 • holde det finansielle system stabilt– ved at sikre, at de finansielle markeder og institutioner overvåges korrekt.

Banken arbejder sammen med centralbankerne i alle 28 EU-lande. Sammen udgør de Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

Banken leder også det tætte samarbejde mellem centralbankerne i euroområdet – de 19 EU-lande, der har indført euroen, og som også kaldes eurozonen. Samarbejdet mellem denne mindre og tættere gruppe af banker kaldes "eurosystemet".

Opgaver

ECB's opgaver omfatter:

 • at fastsætte officielle rentesatser English i euroområdet og kontrolere pengeforsyningen
 • at forvalte euroområdets valutareserver og købe og sælge valuta, når det er nødvendigt, for at holde vekselkurserne i balance
 • at hjælpe med at sikre at finansielle markeder og institutioner bliver korrekt overvåget af de nationale myndigheder, og at betalingssystemerne fungerer tilfredsstillende
 • at bemyndige centralbankerne i euroområdet til at udstede eurosedler
 • at overvåge pristendenserne og vurdere, hvilken risiko de indebærer for prisstabiliteten.

Alle ECB's opgaver

Struktur

ECB har følgende beslutningstagende organer:

 • Direktionen – fører tilsyn med den daglige ledelse. Den har 6 medlemmer (1 formand, 1 næstformand og 4 andre medlemmer), der udnævnes for 8 år af lederne af landene i euroområdet.
 • Styrelsesrådet – formulerer den monetære politik i euroområdet og fastsætter de rentesatser, der skal gælde for forretningsbankernes transationer med centralbanken. Det består af medlemmerne af Direktionen og cheferne for de 19 centralbanker i euroområdet.
 • Det Generelle Råd – bidrager til ECB's rådgivnings- og koordinationsarbejde og hjælper med at forberede nye landes tiltrædelse af euroområdet. Det består af ECB's formand og næstformand og de nationale centralbankchefer i alle 28 EU-lande.

ECB er fuldstændig uafhængig. Hverken ECB, de nationale centralbanker i eurosystemet eller noget medlem af deres besluttende organer kan anmode om eller tage imod instrukser fra noget andet organ. Alle EU's institutioner og regeringer skal også overholde dette princip.


 Se også

 • Penge og EU  
 • Euroen  
 • Den Europæiske Centralbanks hjemmeside English (en)  
 • Alle adresser English (en)  

 Download

 • ECB – historie, opgave og funktion pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)