Evropská centrální banka

Evropská centrální banka (ECB) sídlí ve Frankfurtu na Mohanem. Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v EU.

ECB rovněž odpovídá za utváření a realizaci hospodářské a měnové politiky EU.

Účel

Evropská centrální banka (ECB) je jedním z orgánů Evropské unie. Jejím hlavním účelem je:

 • pečovat o cenovou stabilitu (tj. udržovat inflaci na nízké úrovni), zejména v zemích, které používají euro
 • udržovat stabilitu finančního systému – zajišťovat řádný dohled nad finančními trhy a institucemi

Evropská centrální banka pracuje s centrálními bankami všech 28 členských států EU. Společně tvoří tzv. Evropský systém centrálních bank (ESCB).

Rovněž rozvíjí úzkou spolupráci mezi centrálními bankami států tzv. eurozóny, kterou tvoří 19 členských států EU, jež přijaly euro. Spolupráce této menší a semknutější skupiny bank je označována termínem Eurosystém.

Úkoly

Mezi hlavní úkoly ECB patří:

 • stanovovat hlavní úrokové sazby English platné v eurozóně a kontrolovat množství peněz v oběhu
 • spravovat devizové rezervy eurozóny a nakupovat nebo prodávat měny, pokud je to nutné pro udržení stability směnných kurzů
 • pomáhat náležitému dohledu orgánů členským států nad finančními trhy a institucemi a pomáhat bezproblémovému fungování platebního styku
 • povolovat centrálním bankám v zemích eurozóny vydávat eurobankovky
 • sledovat vývoj cen a hodnotit jeho možná rizika pro cenovou stabilitu

Úplný seznam úkolů ECB

Struktura

Rozhodovací orgány ECB jsou:

 • Výkonná rada, která dohlíží na každodenní chod banky. Má 6 členů (1 prezidenta, 1 viceprezidenta a 4 další členy), které jmenují na funkční období 8 let vedoucí představitelé zemí eurozóny.
 • Rada guvernérů určuje měnovou politiku eurozóny a stanoví úrokové sazby, za něž mohou komerční banky získat peníze z centrální banky. Zasedají v ní členové Výkonné rady ECB a guvernéři centrálních bank 19 států eurozóny.
 • Generální rada přispívá k poradní a koordinační činnosti ECB a pomáhá novým zemím při jejich přípravě na vstup do eurozóny. V radě zasedá prezident a viceprezident ECB a guvernéři národních centrálních bank všech 28 členských států EU.

ECB je zcela nezávislým orgánem. Ani ECB ani národní centrální banky Eurosystému ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů nemůže žádat ani přijímat pokyny od žádného jiného orgánu. Tuto zásadu jsou povinny dodržovat všechny orgány EU a vlády členských států.


 Viz také

 Ke stažení

 • Evropská centrální banka – historie, úloha a činnost pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)