Curtea Europeană de Conturi

Curtea Europeană de Conturi verifică modul în care sunt administrate fondurile europene. Rolul său este acela de a îmbunătăţi gestiunea financiară a UE şi de a prezenta rapoarte cu privire la folosirea banilor publici. A fost înfiinţată în 1975 şi are sediul la Luxemburg.

Rol

Pentru a le garanta contribuabililor europeni faptul că banii publici sunt cheltuiţi în mod eficient, Curtea de Conturi este abilitată să verifice (să auditeze) orice persoană sau organizaţie care gestionează fonduri europene. În acest scop, efectuează frecvent controale pe teren. Concluziile sale scrise sunt incluse în rapoarte adresate Comisiei Europene şi guvernelor statelor membre.

Curtea de Conturi nu are putere juridică. În cazul în care descoperă fraude sau nereguli, auditorii săi informează Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF).

Atribuţii

Una dintre cele mai importante sarcini ale Curţii de Conturi este să înainteze Parlamentului European şi Consiliului un raport anual privind exerciţiul financiar anterior („descărcarea anuală de gestiune”). Parlamentul examinează minuţios raportul Curţii înainte de a decide dacă aprobă sau nu modul în care Comisia a gestionat bugetul.

De asemenea, Curtea trebuie să formuleze un aviz privind legislaţia financiară a UE şi posibilităţile de combatere a fraudei.

Auditorii Curţii de Conturi efectuează frecvent controale în instituţiile UE, în statele membre şi în ţările care primesc ajutoare europene. Activitatea Curţii vizează, în principal, fondurile de care răspunde Comisia Europeană, însă, în practică, autorităţile naţionale gestionează 80% din venituri şi cheltuieli.

Componenţă

Pentru a-şi exercita atribuţiile în mod eficient, Curtea de Conturi trebuie să fie complet independentă de celelalte instituţii, dar, în acelaşi timp, trebuie să rămână permanent în contact cu acestea.

Curtea de Conturi este formată din câte un membru din fiecare ţară a Uniunii, desemnat de Consiliu pentru un mandat de 6 ani (care poate fi reînnoit). Preşedintele Curţii este ales de către membrii acesteia pentru un mandat de 3 ani care, de asemenea, poate fi reînnoit. Vítor Manuel da Silva Caldeira, din Portugalia, a fost ales preşedinte în ianuarie 2008.

Organizare

Curtea de Conturi numără aproximativ 800 de angajaţi, nu numai auditori, ci şi traducători şi administratori. Auditorii sunt împărţiţi în grupuri de audit. Aceştia pregătesc proiecte de rapoarte pe baza cărora Curtea ia decizii.


Înregistrări video

 Alte linkuri

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: