Európai Számvevőszék

Az Európai Számvevőszék az uniós pénzügyek ellenőrzésével foglalkozik. Feladata az EU pénzügyi irányításának a fejlesztése és a közpénzek felhasználásáról történő jelentéstétel. Az intézményt 1975-ben hozták létre, székhelye Luxembourgban van.

Célkitűzés

Annak biztosítása céljából, hogy az uniós adófizetők a lehető legtöbbet kapják pénzükért cserébe, a Számvevőszéknek jogában áll minden olyan személyt vagy szervezetet ellenőrizni (auditálni), aki vagy amely uniós forrásokat kezel. A Számvevőszék gyakran végez helyszíni ellenőrzést. Megállapításairól jelentést nyújt be a Bizottságnak és az EU tagállami kormányainak.

A Számvevőszéknek magának jogi hatásköre nincs. Amennyiben ellenőrei csalást vagy szabálytalanságot tárnak fel, erről tájékoztatják az OLAF-ot – az Európai Csalás Elleni Hivatalt.

Feladatok

A Számvevőszék egyik fő feladata, hogy éves jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az előző pénzügyi évről (éves mentesítés). A Parlament alapos vizsgálatnak veti alá a Számvevőszék jelentését, mielőtt döntene arról, hogy jóváhagyja-e a költségvetés Bizottság által történő kezelését.

A Számvevőszék emellett véleményt ad az EU pénzügyi jogszabályairól és arról, hogy milyen módon lehet hozzájárulni az EU csalás elleni küzdelméhez.

Az ellenőrök gyakran végeznek ellenőrzést az uniós intézményekben, és az uniós forrásokkal gazdálkodó tagállamokban és országokban. Bár a Számvevőszék munkája elsősorban olyan pénzeszközöket érint, amelyekért a Bizottság felelős, a bevétel és a kiadás kezelésével gyakorlatilag 80%-ban a nemzeti hatóságok foglalkoznak.

Összetétel

A Számvevőszéknek a megfelelő munkavégzés érdekében teljesen függetlennek kell maradnia más intézményektől, azokkal azonban folyamatos kapcsolatban áll.

A Számvevőszék uniós tagállamonként egy-egy tagból áll, akiket a Tanács nevez ki hatéves időtartamra (a kinevezés megújítható). A tagok maguk közül választanak elnököt hároméves időtartamra (ez is megújítható megbízatás). 2008 januárjában a portugál Vítor Manuel da Silva Caldeirát választották elnökké.

Szervezet

A Számvevőszéknél kb. 800-an dolgoznak, ideértve a fordítókat, az adminisztrátorokat és az ellenőröket is. Az ellenőrök ellenőrzési csoportokba osztva végzik feladatukat. Jelentéstervezeteket készítenek, amelyekről a Számvevőszék határoz.


Kisfilmek

 Kapcsolódó weboldalak