Сметна палата на ЕС

Европейската сметна палата извършва одит на финансите на ЕС. Нейната роля е да подобри финансовото управление на ЕС и да докладва за употребата на публичните фондове. Учредена е през 1975 г. и е със седалище в Люксембург.

Цел

За да гарантира, че данъкоплатците в ЕС получават максимална стойност за парите си, Сметната палата има право да проверява („извършва одит‟) всяко лице или организация, което работи със средства на ЕС. Палатата често извършва проверки на място. Нейните констатации се вписват в доклади, предавани на Комисията и националните правителства на ЕС.

Сметната палата няма собствени законови правомощия. Ако одиторите открият измама или нередности, те информират OLAF — Европейската служба за борба с измамите.

Задачи

Една от най-важните дейности на Палатата е да представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за предходната финансова година („годишно освобождаване от отговорност‟). Парламентът старателно преглежда доклада на Палатата преди да реши дали да одобри начина, по който Комисията е работила с бюджета.

Също така Палатата трябва да даде своето становище относно финансовото законодателство на ЕС и начина, по който да помогне при борбата с измамите в ЕС.

Одиторите често извършват проверки в институциите на ЕС, държавите-членки и държавите, които получават помощ от ЕС. Докато работата на Палатата засяга основно средствата, за които Комисията е отговорна, на практика 80 % от приходите и разходите се управляват от национални органи.

Състав

За да върши работата си правилно, Сметната палата трябва да остане напълно независима от другите институции, но да бъде в постоянна връзка с тях.

В Палатата има по един член от всяка държава от ЕС, назначен от Съвета за шестгодишен мандат (който може да бъде подновяван). Членовете избират един от тях за председател с мандат от три години (също може да бъде подновяван). Витор Мануел да Силва Калдейра от Португалия беше избран за председател през януари 2008 г.

Организация

Сметната палата има около 800 служители, включително преводачи и администратори, както и одитори. Одиторите са разделени на „одитни групи‟. Те изготвят проектодоклади, въз основа на които Палатата взема решения.


Видео

 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?