Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Magħruf ukoll bħala l-Kunsill tal-UE, dan hu fejn il-ministri nazzjonali minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politika.

M’ghandux jigi mfixkel ma':

 • Il-Kunsill Ewropew - istituzzjoni oħra tal-UE, fejn il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu madwar 4 darbiet fis-sena biex jiddiskutu l-prijoritajiet politiċi tal-UE
 • Il-Kunsill tal-Ewropa DeutschEnglishfrançaisitaliano – mhux entità tal-UE.

X'jagħmel?

 1. Ifassal il-liġijiet tal-UE.
 2. Jikkoordina l-politika ekonomika ġenerali tal-Istati Membri tal-UE.
 3. Jiffirma ftehimiet bejn l-UE u pajjiżi oħra.
 4. Japprova l-baġit annwali tal-UE
 5. Jiżviluppa l-politika barranija u tad-difiża tal-UE.
 6. Jikkoordina l-kooperazzjoni bejn il-qrati u l-forzi tal-pulizija tal-Istati Membri.

1. It-tfassil ta’ liġijiet tal-UE

Il-Kunsill u l-Parlament jaqsmu d-deċiżjoni finali dwar liġijiet ġodda tal-UE proposti mill-Kummissjoni.

2. Koordinazzjoni ta’ politika ekonomika

L-Istati Membri tal-UE ddeċidew li jridu politika ekonomika ġenerali għall-Ewropa, koordinata mill-ministri tal-ekonomija u l-finanzi ta’ kull pajjiż.

Għan ieħor huwa li jinħolqu iżjed xogħlijiet u li jitjiebu s-sistemi edukattivi, tal-kura tas-saħħa u tal-benesseri. Għalkemm kull pajjiż hu responsabbli għall-politika tiegħu, jistgħu jaqblu fuq għanijiet komuni u jitgħallmu mill-esperjenza ta’ xulxin.

3. L-iffirmar ta’ ftehimiet internazzjonali

Il-Kunsill jiffirma ftehimiet għan-nom tal-UE – dwar suġġetti diversi bħall-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, it-tessuti, is-sajd, ix-xjenza, it-teknoloġija u t-trasport.

4. Approvazzjoni tal-baġit tal-UE

Il-flus li l-UE tista’ tonfoq kull sena jiġi deċiż b’mod konġunt mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew.

5. Politika barranija u tad-difiża

Il-gvernijiet nazzjonali għandhom kontroll indipendenti f'dawn l-oqsma, iżda qed jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw politika barranija u tad-difiża konġunta (magħrufa bħala l-"Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni"). Il-Kunsill hu l-forum ewlieni għal din il-kooperazzjoni.

L-UE m’għandhiex armata. Iżda sabiex jgħinuha tirrispondi b’mod iżjed veloċi għal kunflitti internazzjonali u diżastri nazzjonali, xi pajjiżi tal-UE jipprovdu truppi għal forza ta’ reazzjoni rapida, li għandha rwol limitat għal xogħol umanitarju, salvataġġi u żamma tal-paċi.

6. Ġustizzja

Iċ-ċittadini tal-UE għandu jkollhom aċċess ugwali għall-ġustizzja kull fejn ikunu fl-UE. Fil-Kunsill, il-ministri tal-ġustizzja jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżguraw li s-sentenzi tal-qrati f'pajjiż wieħed tal-UE – fuq każijiet ta’ divorzju, pereżempju – jiġu rikonoxxuti fil-pajjiżi l-oħra kollha tal-UE.

Il-ministri tal-ġustizzja u l-intern jikkoordinaw ix-xogħol tal-pulizija tal-fruntieri esterni tal-UE, u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata fuq livell internazzjonali.

Min huma l-membri tal-Kunsill?

M’hemmx membri fissi fuq dan il-Kunsill. F’kull laqgħa tal-Kunsill, kull pajjiż jibgħat il-ministru għall-qasam tal-politika li jkun qed jiġi diskuss – eż. il-ministru tal-ambjent għal-laqgħa li tittratta l-kwistjonijiet ambjentali. Dik il-laqgħa mbagħad tissejjaħ il-"Kunsill Ambjentali".

Min imexxi l-laqgħat?

Il-Kunsill tal-ministri barranin għandu president permanenti - ir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-politika estera u ta’ sigurtà English .

Il-laqgħat l-oħra kollha tal-Kunsill huma mmexxija mill-ministru rilevanti tal-pajjiż li jkollu l-presidenza tal-UE li dejjem timxi minn pajjiż għall-ieħor.

Pereżempju, kull laqgħa tal-Kunsill tal-ambjent fil-perjodu meta l-Estonja jkollha l-presidenza tkun immexxija mill-Ministru tal-Ambjent Estonjan.

Presidenzi 2011- 2020

 • L-Ungerija Jannar-Ġunju 2011
 • Il-Polonja Lulju-Diċembru 2011
 • Id-Danimarka Jannar-Ġunju 2012
 • Ċipru Lulju-Diċembru 2012
 • L-Irlanda Jannar-Ġunju 2013
 • Il-Litwanja Lulju-Diċembru 2013
 • Il-Greċja Jannar-Ġunju 2014
 • L-Italja Lulju-Diċembru 2014
 • Il-Latvja Jannar-Ġunju 2015
 • Il-Lussemburgu Lulju-Diċembru 2015
 • Il-Pajjiżi l-Baxxi Jannar-Ġunju 2016
 • Is-Slovakkja Lulju-Diċembru 2016
 • Malta Jannar-Ġunju 2017
 • Ir-Renju Unit Lulju-Diċembru 2017
 • L-Estonja Jannar-Ġunju 2018
 • Il-Bulgarija Lulju-Diċembru 2018
 • L-Awstrija Jannar-Ġunju 2019
 • Ir-Rumanija Lulju-Diċembru 2019
 • Il-Finlandja Jannar-Ġunju 2020

Votazzjoni

Bħala regola ġenerali, id-deċiżjonijiet fil-Kunsill tal-UE jittieħdu b'maġġoranza kkwalifikata. Iżjed ma tkun kbira l-popolazzjoni ta’ pajjiż, iżjed ikollu voti, iżda fil-fatt l-għadd jiġi aġġustat favur il-pajjiżi inqas popolati:

 • Il-Ġermanja, Franza, l-Italja u r-Renju Unit: 29 vot
 • Spanja u l-Polonja: 27
 • Ir-Rumanija: 14
 • Il-Pajjiżi l-Baxxi: 13
 • Il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Ungerija u l-Portugall: 12
 • L-Awstrija, il-Bulgarija u l-Isvezja: 10
 • Il-Kroazja, Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Litwanja, Is-Slovakkja u l-Finlandja: 7
 • Ċipru, l-Estonja, il-Latvja, il-Lussemburgu u s-Slovenja: 4
 • Malta: 3

TOTAL: 352

Meta jivvota l-Kunsill, tapplika l-"votazzjoni b’maġġoranza kkwalifikata". Maġġoranza kkwalifikata tintlaħaq meta:

 • maġġoranza (xi drabi anke ta’ żewġ terzi) tas-28 pajjiż tal-UE jivvutaw favur
 • jintefgħu 260 mit-352 vot possibbli

Barra minn dan, stat membru jista’ jitlob għal verifika biex jara jekk il-maġġoranza tirrappreżentax minimu ta’ 62% tal-popolazzjoni totali. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-proposta ma tistax tiġi aċċettata.

F’voti li jikkonċernaw suġġetti sensittivi – bħas-sigurtà u l-affarijiet esterni u t-tassazzjoni – id-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill għandhom ikunu unanimi. Dan ifisser li pajjiż wieħed waħdu jista' jagħmel veto ta' deċiżjoni.

Mill-2014 se tiġi introdotta sistema magħrufa bħala "votazzjoni b’maġġoranza doppja".

Sabiex proposta tgħaddi, tkun teħtieġ l-appoġġ ta’ 2 tipi ta’ maġġoranza: maġġoranza tal-pajjiżi (mill-inqas 15) u maġġoranza tal-popolazzjoni totali tal-UE (il-pajjiżi favur iridu jirrappreżentaw mill-inqas 65% tal-popolazzjoni tal-UE).


 Ara wkoll

 Downloads

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?