Comhairle an Aontais Eorpaigh

Comhairle an AE a thugtar ar seo go neamhfhoirmiúil chomh maith, mar a dtagann airí náisiúnta ó gach tír de chuid an AE le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus chun beartais a chomhordú.

Ní cheart é a mheascadh le:

 • An Chomhairle Eorpach – institiúid eile de chuid AE, mar a dtagann ceannairí an AE le chéile timpeall 4 huaire sa bhliain chun tosaíochtaí polaitiúla an AE a phlé
 • Comhairle na hEorpa DeutschEnglishfrançaisitaliano – ní comhlacht de chuid an AE í Comhairle na hEorpa ar chor ar bith.

Cad a dhéanann sí?

 1. Ritheann sí dlíthe an AE.
 2. Comhordaíonn sí beartais ghinearálta eacnamaíocha bhalltíortha an AE.
 3. Síníonn sí comhaontuithe idir an AE agus tíortha eile.
 4. Formheasann sí buiséad bliantúil an AE
 5. Forbraíonn sí beartais eachtracha agus cosanta an AE.
 6. Comhordaíonn sí comhar idir na cúirteanna agus fórsaí póilíní na mballtíortha.

1. Rith dhlíthe an AE

Bíonn an focal scoir ag an gComhairle agus ag an bParlaimint i dteannta a chéile ar dhlíthe nua an AE a bheartaíonn an Coimisiún.

2. Comhordú beartas eacnamaíoch

Tá sé cinnte ag balltíortha an AE go dteastaíonn beartas eacnamaíoch uathu don Eoraip ar fad, a chomhordófar ag airí eacnamaíocha agus airgeadais gach tíre.

Cuspóir eile is ea é tuilleadh post a chruthú agus cur leis na córais oideachais, chúram sláinte agus leasa. Cé go bhfuil freagracht ar gach tír maidir lena beartas féin, féadfaidh siad comhspriocanna a aontú agus foghlaim ó thaithí a chéile.

3. Comhaontuithe idirnáisiúnta a shíniú

Síníonn an Chomhairle comhaontuithe thar ceann an AE – ar ábhair atá chomh héagsúil ó chéile agus an comhshaol, trádáil, forbairt, teicstílí, iascach, an eolaíocht, an teicneolaíocht agus iompar.

4. Formheas bhuiséad an AE

Is iad an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa i gcomhar a chéile a shocraíonn an méid airgid is ceadmhach don AE a chaitheamh gach bliain.

5. Beartas eachtrach agus cosanta

Rialaítear na réimsí seo ag rialtais náisiúnta go neamhspleách, ach oibríonn siad i gcomhar a chéile chun comhbheartas eachtrach agus cosanta a fhorbairt (ar a dtugtar ‘An Comhbheartas Eachtrach agus Slándála'). Is í an Chomhairle príomhfhóram an chomhair seo.

Níl aon arm ag an AE. Ach chun cabhrú leis freagairt níos gasta a thabhairt ar choimhlintí idirnáisiúnta agus ar thubaistí nádúrtha, soláthraíonn roinnt tíortha de chuid an AE trúpaí le haghaidh fórsa frithghnímh mhear, arb iad obair dhaonnúil, tarrthálacha agus síochánaíocht amháin a gcúraimí.

6. Ceartas

Ba cheart an rochtain chéanna a bheith ag saoránaigh an AE ar cheartas, áit ar bith san AE. Sa Chomhairle, déanann airí ceartais iarracht a áirithiú go n-aithnítear breithiúnais chúirte a ndéantar i dtír amháin de chuid an AE – i gcásanna colscartha, mar shampla – i ngach tír eile de chuid an AE.

Comhordaíonn airí dlí agus cirt agus gnóthaí baile póilíniú theorainneacha seachtracha an AE, agus an troid in aghaidh na sceimhlitheoireachta agus na coireachta eagraithe idirnáisiúnta.

Cé hiad comhaltaí na Comhairle?

Níl aon chomhaltaí seasta ann, mar a déarfá. Cuireann gach tír an t-aire lena mbaineann chuig cruinnithe den Chomhairle, ag brath ar an réimse beartais atá á plé – m.sh. an t-aire comhshaoil a rachadh chuig cruinniú i dtaobh cúrsaí comhshaoil. "An Chomhairle Comhshaoil" a thabharfaí ar an gcruinniú sin dá réir.

Cé a bhíonn sa chathaoir ag na cruinnithe?

Tá cathaoirleach buan ar Chomhairle na n-airí gnóthaí eachtracha – Ardionadaí an AE um bheartas eachtrach agus slándála English .

An t-aire lena mbaineann ón tír a bhfuil uachtaránacht rothlach an AE aige is ea a bhíonn sa chathaoir ag gach cruinniú eile den Chomhairle.

Mar shampla, sa chathaoir ag aon chruinniú de chuid na Comhairle comhshaoil le linn thréimhse uachtaránachta na hEastóine, beidh aire comhshaoil na hEastóine.

Uachtaránachtaí 2011-2020

 • An Ungáir Eanáir-Meitheamh 2011
 • An Pholainn Iúil-Nollaig 2011
 • An Danmhairg Eanáir-Meitheamh 2012
 • An Chipir Iúil-Nollaig 2012
 • Éire Eanáir-Meitheamh 2013
 • An Liotuáin Iúil-Nollaig 2013
 • An Ghréig Eanáir-Meitheamh 2014
 • An Iodáil Iúil-Nollaig 2014
 • An Laitvia Eanáir-Meitheamh 2015
 • Lucsamburg Iúil-Nollaig 2015
 • An Ísiltír Eanáir-Meitheamh 2016
 • An tSlóvaic Iúil-Nollaig 2016
 • Málta Eanáir-Meitheamh 2017
 • An Ríocht Aontaithe Iúil-Nollaig 2017
 • An Eastóin Eanáir-Meitheamh 2018
 • An Bhulgáir Iúil-Nollaig 2018
 • An Ostair Eanáir-Meitheamh 2019
 • An Rómáin Iúil-Nollaig 2019
 • An Fhionlainn Eanáir-Meitheamh 2020

Vótáil

Trí thromlach cáilithe de ghnáth a thógtar cinntí i gComhairle an AE. Dá mhéad é daonra tíre, is ea is mó vóta atá aici, ach i ndáiríre tá na huimhreacha ualaithe i bhfách leis na tíortha is lú daonra:

 • An Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil agus an Ríocht Aontaithe: 29 vóta
 • An Spáinn agus an Pholainn: 27
 • An Rómáin: 14
 • An Ísiltír: 13
 • An Bheilg, Poblacht na Seice, an Ghréig, an Ungáir agus an Phortaingéil: 12
 • An Ostair, an Bhulgáir agus an tSualainn: 10
 • An Danmhairg, Éire, an Chróit, an Liotuáin agus an Fhionlainn: 7
 • An Chipir, an Eastóin, an Laitvia, Lucsamburg agus an tSlóivéin: 4
 • Málta: 3

AN T-IOMLÁN: 352

Nuair a vótálann an Chomhairle, bíonn feidhm ag ‘vótáil tromlaigh cháilithe’. Sroichtear tromlach cáilithe nuair:

 • a vótálann tromlach (dhá thrian fiú, uaireanta) de 28 dtír an AE i bhfabhar
 • caitear ar a laghad 260 den 352 vóta féideartha

Ina theannta sin, féadfaidh balltír iarratas a dhéanamh ar sheiceáil féachaint cibé an ionann an tromlach agus an t-íosmhéid de 62% den daonra iomlán. Murab amhlaidh, ní féidir an togra a ghlacadh.

Vótáil a bhaineann le topaicí íogair – amhail slándáil agus gnóthaí eachtracha agus cánachas – ní mór do chinntí na Comhairle a bheith d’aon toil. Ciallaíonn sin gur féidir le tír aonair amháin cinneadh a chrosadh.

In 2014 tabharfar córas isteach ar a dtugtar ‘vótáil tromlaigh dhúbailte’.

Le togra a ghlacadh beidh gá le tacaíocht ó 2 chineál tromlaigh: tromlach de thíortha (ar a laghad 15) agus tromlach de dhaonra iomlán an AE (ní mór do líon na dtíortha i bhfabhar a bheith ionann agus ar a laghad 65% de dhaonra an AE).


 Féach freisin

 Íoslódálacha

 • Uachtaránachtaí Chomhairle an AE go dtí mí Meithimh 2020 pdf български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  
 • Na príomhathruithe a tugadh isteach le Conradh Liospóin pdfEnglish (en)  

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?