Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνεδριάζουν οι υπουργοί όλων των χωρών μελών της ΕΕ για να εγκρίνουν νόμους και να συντονίσουν τις εθνικές τους πολιτικές.

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν πρέπει να συγχέεται με:

 • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – ένα άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ, όπου οι ηγέτες των χωρών μελών συνεδριάζουν περίπου 4 φορές τον χρόνο για να συζητήσουν τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης
 • το Συμβούλιο της Ευρώπης DeutschEnglishfrançaisitaliano – ένα όργανο που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιος είναι ο ρόλος του;

 1. Θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ.
 2. Συντονίζει τις ευρύτερες οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ.
 3. Υπογράφει συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών.
 4. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ.
 5. Χαράσσει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας της ΕΕ.
 6. Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών και αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών.

1. Θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν από κοινού τον τελευταίο λόγο για τις νέες νομοθετικές πράξεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών

Οι χώρες μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να εφαρμόζουν μια συνολική οικονομική πολιτική για την Ευρώπη, την οποία συντονίζουν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κάθε χώρας.

Έχουν θέσει επίσης ως στόχο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Μολονότι κάθε χώρα έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της δικής της πολιτικής, όλες οι χώρες μαζί μπορούν να συμφωνήσουν για τη θέσπιση κοινών στόχων και να αντλήσουν χρήσιμα διδάγματα ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες τους.

3. Υπογραφή διεθνών συμφωνιών

Το Συμβούλιο υπογράφει συμφωνίες εξ ονόματος της ΕΕ σε διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, το εμπόριο, η ανάπτυξη, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η αλιεία, η επιστήμη, η τεχνολογία και οι μεταφορές.

4. Έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ποσό των χρημάτων που μπορεί να δαπανήσει η ΕΕ κάθε χρόνο αποφασίζεται από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

5. Εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας

Οι εθνικές κυβερνήσεις διατηρούν τον έλεγχο σε αυτούς τους τομείς· ωστόσο συνεργάζονται για να χαράξουν μια κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική (γνωστή ως "Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας"). Το Συμβούλιο είναι το βασικό φόρουμ για αυτή τη συνεργασία.

Η ΕΕ δεν έχει δικό της στρατό. Για να μπορεί όμως να αντιδρά ταχύτερα σε διεθνείς συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές, ορισμένες χώρες της ΕΕ παρέχουν στρατό για τη δημιουργία δύναμης ταχείας αντίδρασης, της οποίας ο ρόλος περιορίζεται στην προσφορά ανθρωπιστικού έργου, σε αποστολές διάσωσης και αποστολές διατήρησης της ειρήνης.

6. Δικαιοσύνη

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Στο Συμβούλιο, οι υπουργοί Δικαιοσύνης επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ, π.χ. σε υποθέσεις διαζυγίων, αναγνωρίζονται από όλες τις άλλες χώρες της Ένωσης.

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών συντονίζουν την αστυνόμευση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καθώς και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.

Ποια είναι τα μέλη του Συμβουλίου;

Δεν υπάρχουν μόνιμα μέλη. Σε κάθε σύνοδο του Συμβουλίου, κάθε χώρα εκπροσωπείται από τον υπουργό της που είναι αρμόδιος για τον εκάστοτε τομέα πολιτικής, π.χ. τον υπουργό Περιβάλλοντος όταν η σύνοδος αφορά περιβαλλοντικά θέματα. Στην περίπτωση αυτή, η σύνοδος καλείται «Συμβούλιο Περιβάλλοντος].

Ποιος προεδρεύει στις συνόδους;

Το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών διαθέτει μόνιμο πρόεδρο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ English.

Σε όλες τις άλλες συνόδους του Συμβουλίου προεδρεύει ο αρμόδιος υπουργός της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Για παράδειγμα, σε όλες τις συνόδους του Συμβουλίου Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Εσθονίας προεδρεύει ο υπουργός Περιβάλλοντος της Εσθονίας.

Προεδρίες 2011-2020

 • Ουγγαρία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2011
 • Πολωνία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2011
 • Δανία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2012
 • Κύπρος: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012
 • Ιρλανδία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2013
 • Λιθουανία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013
 • Ελλάδα: Ιανουάριος-Ιούνιος 2014
 • Ιταλία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014
 • Λετονία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2015
 • Λουξεμβούργο: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015
 • Κάτω Χώρες: Ιανουάριος-Ιούνιος 2016
 • Σλοβακία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016
 • Μάλτα: Ιανουάριος-Ιούνιος 2017
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017
 • Εσθονία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2018
 • Βουλγαρία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018
 • Αυστρία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2019
 • Ρουμανία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019
 • Φινλανδία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2020

Ψηφοφορία

 • Όλες οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες διεξάγονται δημοσίως.
 • Για τη λήψη των αποφάσεων, απαιτείται συνήθως eιδική πλειοψηφία:
  • το 55% των χωρών (δεδομένου ότι τα σημερινά κράτη μέλη είναι 28, αυτό σημαίνει 15 χώρες)
  • που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Για να αποτραπεί η λήψη απόφασης, απαιτούνται τουλάχιστον 4 χώρες (που αντιπροσωπεύουν το 35% τουλάχιστον του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ)

 • Εξαίρεση – ευαίσθητα θέματα, όπως η εξωτερική πολιτική και η φορολογία, απαιτούν ομοφωνία (όλες οι χώρες ψηφίζουν υπέρ).
 • Απλή πλειοψηφία απαιτείται για όλα τα διαδικαστικά και διοικητικά θέματα

 Τηλεφορτώσεις

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;