Regionkommittén

Regionkommittén är ett rådgivande organ som representerar regionala och lokala myndigheter i EU.

Uppgift

Regionkommittén har till uppgift att föra fram lokala och regionala synpunkter på EU-lagstiftningen. Regionkommittén utfärdar rapporter ("yttranden") om kommissionens förslag.

Kommissionen, rådet och parlamentet måste rådgöra med Regionkommittén innan de fattar beslut som rör lokala och regionala myndigheter (t.ex. om sysselsättningspolitik, miljö, utbildning eller folkhälsa).

Ledamöter

Regionkommittén har 353 ledamöter (och lika många suppleanter) från de 28 EU-länderna.

Europeiska unionens råd utser ledamöterna och suppleanterna för en mandatperiod på fem år, efter att EU:s medlemsländer har lämnat förslag på kandidater. Varje land väljer självt hur det vill utse sina ledamöter, men delegationerna speglar respektive lands politiska, geografiska och regionala/lokala fördelning.

Ledamöterna är kommunalt eller regionalt folkvalda politiker eller andra nyckelpersoner.

Struktur

Regionkommittén sammanträder fem gånger per år för att fastställa sin allmänna policy och anta yttranden.

Kommitténs ledamöter arbetar i sex utskott som har till uppgift att förbereda plenarsammanträdena. Varje utskott har ett visst ansvarsområde:

  • Territoriell sammanhållningspolitik
  • Ekonomisk politik och socialpolitik
  • Utbildning, ungdomsfrågor, kultur och forskning
  • Miljö, klimatförändringar och energi
  • Medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser
  • Naturresurser

Regionkommittén antar också resolutioner om aktuella politiska frågor.

Fyra politiska grupper – som speglar EU:s fyra största politiska grupper – är representerade i Regionkommittén:

  • Europeiska folkpartiet (EPP)
  • Europeiska Socialdemokraters Parti (PES)
  • Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)
  • Unionen för nationernas Europa – Europeiska Alliansen (UEN-EA)

Starkare roll efter Lissabonfördraget

Enligt Lissabonfördraget ska EU-kommissionen rådgöra med lokala och regionala myndigheter och deras sammanslutningar inom hela EU tidigt i lagstiftningsprocessen. Eftersom Regionkommittén för de lokala och regionala myndigheternas talan är den djupt involverad i processen.

När kommissionen väl har lagt fram ett lagförslag måste den än en gång rådgöra med Regionkommittén, om förslaget rör ett av de många politikområden som direkt påverkar lokala och regionala myndigheter.


KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?