Odbor regij

Odbor regij je svetovalno telo, ki zastopa interese regionalnih in lokalnih organov v EU.

Pristojnosti

Odbor regij predstavlja lokalne in regionalne poglede na zakonodajo EU. V ta namen pripravlja poročila („mnenja“) o predlogih Komisije.

Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament se morajo pri odločanju o zadevah, ki zadevajo lokalne in regionalne organe (denimo zaposlovanje, okolje, izobraževanje ali javno zdravje), posvetovati z Odborom regij.

Člani

Odbor trenutno šteje 353 članov (in prav toliko nadomestnih članov) iz vseh 28 držav članic EU.

Člane in nadomestne člane za obdobje petih let imenuje Svet na predlog držav članic. Vsaka država sama izbere način za njihovo imenovanje, vendar mora pri izboru upoštevati svoje politično, zemljepisno in regionalno/lokalno ravnovesje.

Člani so nosilci volilnega mandata ali pomembni akterji v lokalnih in regionalnih oblasteh v svoji regiji.

Organizacijska sestava

Odbor regij ima vsako leto pet plenarnih zasedanj, na katerih določi splošne politične smernice in sprejema mnenja.

Delo odbora poteka v šestih komisijah, ki proučujejo predloge o različnih področjih in pripravijo mnenja za razpravo na plenarnih zasedanjih:

  • komisija za politiko teritorialne kohezije,
  • komisija za ekonomsko in socialno politiko,
  • komisija za izobraževanje, mladino, kulturo in raziskave,
  • komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo,
  • komisija za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve,
  • komisija za naravne vire.

Odbor sprejema tudi resolucije o aktualnih političnih vprašanjih.

V Odboru regij so zastopane štiri politične skupine, ki predstavljajo glavne evropske politične skupine:

  • Evropska ljudska stranka (EPP),
  • Stranka evropskih socialistov (PES),
  • Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE),
  • Združenje za Evropo narodov – Evropska zveza (UEN-EA).

Močnejša vloga Odbora po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe

Po Lizbonski pogodbi se mora Evropska komisija posvetovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter njihovimi združenji iz vse EU že v predzakonodajni fazi. Odbor kot predstavnik lokalnih in regionalnih oblasti na ravni EU ima tako pomembno vlogo v tem procesu.

Ko Komisija pripravi zakonodajni predlog, se mora ponovno posvetovati z Odborom regij, če se predlog nanaša na katero od številnih političnih področij, ki neposredno zadevajo lokalne in regionalne oblasti.


KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?