Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este un organism consultativ care reprezintă autorităţile locale şi regionale din Uniunea Europeană.

Rol

Rolul Comitetului Regiunilor este de a face cunoscute punctele de vedere locale şi regionale cu privire la legislaţia UE. În acest sens, Comitetul emite rapoarte („avize”) pe marginea propunerilor Comisiei.

Comisia, Consiliul şi Parlamentul trebuie să consulte Comitetul Regiunilor înainte de luarea unor decizii în domenii care privesc administraţia locală şi regională (de ex. ocuparea forţei de muncă, mediul, educaţia, sănătatea publică).

Membri

Comitetul Regiunilor este format în prezent din 353 de membri (şi tot atâţia membri supleanţi), provenind din toate cele 28 de state membre.

Membrii şi membrii supleanţi sunt numiţi de către Consiliu, la propunerea ţărilor din care provin, pentru un mandat de 5 ani. Fiecare ţară are libertatea de a-şi stabili propriile criterii de desemnare a membrilor, însă delegaţiile trebuie să reflecte o repartiţie echilibrată din punct de vedere politic, geografic şi regional/local.

Membrii Comitetului sunt membri aleşi sau factori de decizie în cadrul autorităţilor locale sau regionale din zona de provenienţă.

Structură

Comitetul Regiunilor se întruneşte de 5 ori pe an în sesiune plenară pentru a defini liniile politice generale şi pentru a adopta avize.

Există 6 „comisii” care se ocupă de diferite domenii politice şi pregătesc avizele care urmează a fi dezbătute în sesiunile plenare:

  • Coeziune teritorială
  • Politică economică şi socială
  • Educaţie, tineret şi cultură
  • Mediu, schimbări climatice şi energie
  • Cetăţenie, guvernanţă, afaceri instituţionale şi externe
  • Resurse naturale

De asemenea, Comitetul adoptă rezoluţii cu privire la diverse aspecte politice.

În cadrul Comitetului Regiunilor sunt reprezentate principalele grupări politice europene:

  • Partidul Popular European (PPE)
  • Partidul Socialiştilor Europeni (PSE)
  • Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE)
  • Uniunea pentru Europa naţiunilor - Alianţa Europeană (UEN-AE).

Un rol mai important, conferit de Tratatul de la Lisabona

În baza Tratatului de la Lisabona, Comisia Europeană are obligaţia de a se consulta cu autorităţile locale şi regionale şi cu asociaţiile acestora cât mai devreme posibil în etapa prelegislativă. Comitetul Regiunilor, în calitatea sa de portavoce a autorităţilor locale şi regionale, este profund implicat în această procedură.

După ce înaintează o propunere legislativă, Comisia trebuie să se consulte din nou cu Comitetul Regiunilor, dacă propunerea respectivă vizează unul dintre domeniile politice cu impact direct asupra autorităţilor locale şi regionale.


CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: