Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is een adviesorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke en regionale overheden in de EU.

Functie

Het Comité van de Regio's biedt plaatselijke en regionale overheden de gelegenheid hun mening over EU-wetgeving naar voren te brengen. Daartoe brengt het adviezen uit over voorstellen van de Commissie.

De Commissie, de Raad en het Parlement moeten het Comité van Regio's raadplegen voor beslissingen die lokale en regionale overheden aangaan, zoals werkgelegenheids-, milieu-, onderwijs- en volksgezondheidsbeleid.

Leden

Het Comité van de Regio's telt momenteel 353 leden (en net zo veel plaatsvervangende leden) uit alle 28 EU-landen.

De Raad benoemt de leden en plaatsvervangers voor een termijn van vijf jaar, op voordracht van de EU-landen. Elk land kiest de leden op zijn eigen manier, maar elke delegatie weerspiegelt het politieke en geografische evenwicht in haar land.

De leden van het comité zijn gekozen leden van lokale of regionale overheden in hun regio of vervullen daar een belangrijke functie.

Structuur

Het Comité houdt vijf plenaire vergaderingen per jaar om het algemeen beleid en adviezen goed te keuren.

Er zijn zes commissies, die de adviezen voorbereiden die in de plenaire vergaderingen worden besproken.

  • Territoriale cohesie
  • Economisch en sociaal beleid
  • Onderwijs, jeugd, cultuur en onderzoek
  • Milieu, klimaatverandering en energie
  • Burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden
  • Natuurlijke hulpbronnen

Het Comité neemt ook resoluties over actuele politieke onderwerpen aan.

Het Comité van de Regio's kent vier politieke groepen, die overeenkomen met de belangrijkste politieke families in Europa:

  • Europese Volkspartij (EVP)
  • Partij van de Europese Sociaal-democraten (PES)
  • Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)
  • Unie voor een Europa van de naties - Europese alliantie (UEN-EA)

Versterkte positie na Verdrag van Lissabon

Sinds het Verdrag van Lissabon moet de Europese Commissie de plaatselijke en regionale besturen en hun verenigingen al raadplegen voor de wetgevingsprocedure begint. Het Comité van de Regio's is, als spreekbuis van de plaatselijke en regionale overheden, nauw betrokken bij deze procedure.

Wanneer de Commissie wetgeving voorstelt die de plaatselijke en regionale overheden rechtstreeks aangaat, wat vaak het geval is, moet ze het Comité raadplegen.


CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?