Il-Kumitat tar-Reġjuni

Il-Kumitat tar-Reġjun hu entità tal-pariri li tirrappreżenta l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea.

Rwol

Ir-rwol tal-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) hu li jikkomunika l-opininijiet lokali u reġjonali dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE. Dan jagħmlu billi jippubblika rapporti (‘opinjonijiet’) dwar il-proposti tal-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament għandhom jikkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet mill-UE dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-gvern lokali u reġjonali (pereżempju dwar politika tax-xogħol, l-ambjent, l-edukazzjoni jew is-saħħa pubblika).

Membri

Il-Kumitat tar-Reġjuni bħalissa għandu 353 membru (u daqstant membri sostituti) minn 28 pajjiż tal-UE.

Il-membri u l-alternati jinħatru għal perjodu ta' ħames snin mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposti mill-pajjiżi tal-UE. Kull pajjiż jagħżel il-membri tiegħu bil-mod tiegħu, iżda d-delegazzjonijiet kollha jirriflettu l-bilanċ politiku, ġeografiku u reġjonali/lokali fil-pajjiż tagħhom.

Il-membri huma membri eletti, jew atturi prinċipali, ta’ awtoritajiet lokali jew reġjonali fir-reġjun ta’ pajjiżhom.

Struttura

Il-KtR ikollu ħames sessjonijiet plenarji kull sena, sabiex jiddefinixxi l-politika ġenerali u jadotta l-opinjonijiet.

Hemm sitt ‘kummissjonijiet’ biex jikkunsidraw oqsma differenti ta’ politika u jippreparaw l-opinjonijiet biex jiġu diskussi fis-sessjonijiet plenarji:

  • Koeżjoni territorjali
  • Politika ekonomika u soċjali
  • Edukazzjoni, żgħażagħ u kultura
  • Ambjent, tibdil fil-klima u enerġija
  • Ċittadinanza, governanza, affarijiet istituzzjonali u esterni
  • Riżorsi naturali

Il-Kumitat jadotta wkoll riżoluzzjonijiet dwar kwistjonijiet politiċi tematiċi.

Hemm erba’ gruppi politiċi li huma rappreżentati fil-KtR, li jirriflettu l-familji politiċi Ewropej ewlenin:

  • il-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (EPP)
  • il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej (PES)
  • il-Grupp tal-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa (ALDE)
  • l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet – Alleanza Ewropea (UEN-EA).

Rwol iżjed importanti wara t-Trattat ta’ Lisbona

Taħt it-Trattat ta’ Lisbona, il-Kummissjoni Ewropea issa għandha tikkonsulta mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-assoċjazzjonijiet tagħhom madwar l-UE sa mill-fażi pre-leġiżlattiva. Il-KtR, bħala l-vuċi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, hu involut ħafna f’din il-proċedura.

Ladarba l-Kummissjoni tkun għamlet proposta leġiżlattiva, ikollha terġa’ tikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni jekk il-proposta tkun tikkonċerna waħda mill-ħafna oqsma ta’ politika li jolqtu b’mod dirett l-awtoritajiet lokali u reġjonali.


Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?