Regionų komitetas

Regionų komitetas – patariamasis organas, kuris atstovauja Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijoms.

Vaidmuo

Regionų komiteto uždavinys – reikšti vietos ir regionų požiūrį į ES teisės aktus. Jis tai daro rengdamas pareiškimus (nuomones) apie Komisijos siūlomus teisės aktus.

Komisija, Taryba ir Parlamentas privalo konsultuotis su Regionų komitetu prieš priimdami ES sprendimus klausimais, susijusiais su vietos ir regionų valdymu (pavyzdžiui, užimtumo politikos, aplinkos, švietimo arba visuomenės sveikatos).

Nariai

Regionų komitetą šiuo metu sudaro 353 nariai (ir tiek pat pakaitinių narių) iš visų 28 ES šalių.

Narius ir pakaitinius narius penkerių metų kadencijai skiria Taryba atsižvelgdama į ES šalių pasiūlymus. Kiekviena šalis savo narius renkasi savaip, tačiau visų delegacijų sudėtis turi tolygiai atspindėti tos šalies politinę, geografinę, regioninę ir vietos įvairovę.

Komiteto nariai yra savo šalies vietos ar regionų valdžios institucijų išrinktieji atstovai arba aukštas pareigas einantys asmenys.

Struktūra

Regionų komitetas kasmet surengia penkis plenarinius posėdžius, per kuriuos apibrėžia bendrą politiką ir priima nuomones.

Komitete veikia šeši už skirtingas politikos sritis atsakingi pakomitečiai, rengiantys nuomones, kurios aptariamos plenariniuose posėdžiuose:

  • teritorinės sanglaudos,
  • ekonominės ir socialinės politikos,
  • švietimo, jaunimo ir mokslinių tyrimų,
  • aplinkos, klimato kaitos ir energetikos,
  • pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų,
  • gamtos išteklių.

Komitetas taip pat priima rezoliucijas aktualiais politiniais klausimais.

Regionų komitete yra keturios politinės frakcijos, kurios atitinka pagrindines Europos politines grupes:

  • Europos liaudies partijos (ELP) frakcija,
  • Europos socialistų partijos (ESP) frakcija,
  • Liberalų ir demokratų aljanso už Europą grupės (LDAE) frakcija,
  • Sąjungos už tautų Europą – Europos aljanso (STE-EA) frakcija.

Svarbesnis vaidmuo priėmus Lisabonos sutartį

Pagal Lisabonos sutartį Europos Komisija turi konsultuotis su visos ES vietos ir regionų valdžios institucijomis bei jų asociacijomis dar paruošiamajame teisėkūros proceso etape. Regionų komitetas – vietos ir regionų valdžios institucijų atstovas – aktyviai dalyvauja šioje procedūroje.

Parengusi teisės akto pasiūlymą, Komisija vėl turi konsultuotis su Regionų komitetu, jei pasiūlymas susijęs su viena iš daugybės politikos sričių, kurios turi tiesioginio poveikio vietos ir regionų valdžios institucijoms.


KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?