Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága az európai uniós helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó szerv.

Szerepkör

A Régiók Bizottságának (RB) feladata, hogy az uniós jogszabályokkal kapcsolatos helyi és regionális álláspontokat érvényesítse. Ezt olyan módon teszi, hogy a Bizottság javaslatairól jelentéseket (véleményeket) ad ki.

A helyi és a regionális önkormányzatokat érintő (pl. foglalkoztatáspolitikai, környezetvédelmi, oktatáspolitikai, közegészségügyi) uniós szintű döntéshozatal előtt a Bizottság, a Tanács és a Parlament köteles konzultálni a Régiók Bizottságával.

Tagok

A Régiók Bizottságának jelenleg 353 tagja (és ugyanennyi póttagja) van, akik az EU 28 tagállamát képviselik.

A tagokat és a póttagokat a Tanács nevezi ki ötéves időtartamra, az uniós tagállamok javaslata alapján. Az egyes országok maguk dönthetnek az őket képviselő tagokról, azonban küldöttségüknek tükröznie kell az ország politikai, földrajzi és regionális/helyi egyensúlyát.

A tagok saját régiójukon belül a helyi vagy a regionális hatóságok megválasztott tagjai vagy fontos szerepet betöltő tisztviselői.

Felépítés

A Régiók Bizottsága évente öt plenáris ülést tart az általános stratégia meghatározása, illetve vélemények elfogadása céljából.

A Régiók Bizottságán belül hat szakbizottság működik, amelyek más-más szakpolitikai területekkel foglalkoznak, és előkészítik a plenáris üléseken megvitatandó véleményeket:

  • Területi kohézió
  • Gazdaság- és szociálpolitika
  • Oktatás, ifjúság és kutatás
  • Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy
  • Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek
  • Természeti erőforrások

A Régiók Bizottsága fontos politikai kérdésekkel kapcsolatban állásfoglalásokat is kibocsát.

A Régiók Bizottságában négy politikai csoport képviselteti magát, a főbb európai politikai irányzatoknak megfelelően:

  • Európai Néppárt (EPP)
  • Európai Szocialista Párt (PES)
  • Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport (ALDE)
  • Unió a Nemzetek Európájáért – Európai Szövetség (UEN-EA).

Erőteljesebb szerep a Lisszaboni Szerződést követően

Az Európai Bizottságnak a Lisszaboni Szerződés értelmében immár a jogalkotási szakaszt megelőzően konzultálnia kell az európai helyi és a regionális hatóságokkal és szövetségeikkel. A Régiók Bizottsága a helyi és a regionális hatóságok képviseletében nagyon komoly feladatot kap ebben az eljárásban.

Azt követően, hogy a Bizottság jogalkotási javaslatot tett, ismételten konzultálnia kell a Régiók Bizottságával, amennyiben a javaslat olyan szakpolitikai területet érint, amely közvetlenül kihat a helyi és a regionális hatóságokra.


Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?