Odbor regija

Odbor regija savjetodavno je tijelo koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti u Europskoj uniji.

Uloga

Uloga Odbora regija iznošenje je lokalnih i regionalnih stajališta o zakonodavstvu EU-a objavljivanjem izvješća („mišljenja”) o Komisijinim prijedlozima.

Komisija, Vijeće i Parlament moraju se savjetovati s Odborom regija prije donošenja odluka na razini EU-a o pitanjima vezanima uz lokalnu i regionalnu upravu (primjerice o politici zapošljavanja, okolišu, obrazovanju ili javnom zdravstvu).

Članovi

Odbor regija trenutačno ima 353 člana (i jednako toliko zamjenskih članova) iz svih 28 država članica.

Vijeće, na temelju prijedloga država članica, imenuje članove i njihove zamjenike na petogodišnji mandat. Svaka država svoje članove izabire na vlastiti način, ali sastav izaslanstva odražava političku, geografsku i regionalnu/lokalnu ravnotežu u toj zemlji.

Članovi su izabrani predstavnici u lokalnim ili regionalnim vlastima u svojoj regiji ili imaju ključnu ulogu u njima.

Struktura

Odbor regija svake godine održava pet plenarnih sjednica radi određivanja opće politike i donošenja mišljenja.

Postoji šest „komisija” koje razmatraju različita područja politika i pripremaju mišljenja o kojima će se raspravljati na plenarnim sjednicama:

  • teritorijalna kohezija
  • ekonomska i socijalna politika
  • obrazovanje, mladi i istraživanje
  • okoliš, klimatske promjene i energija
  • građanstvo, upravljanje, institucionalna i vanjska pitanja
  • prirodni resursi.

Odbor donosi i rezolucije o aktualnim političkim pitanjima.

U Odboru regija zastupljene su četiri političke skupine koje predstavljaju glavne europske političke grupacije:

  • Europska pučka stranka (EPP)
  • Stranka europskih socijalista (PES)
  • Stranka saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE)
  • Zajednica za Europu nacija – Europski savez (UEN-EA).

Jača uloga nakon Lisabonskog ugovora

Prema Lisabonskom ugovoru, Europska komisija sada se mora savjetovati s lokalnim i regionalnim vlastima te njihovim udrugama na području EU-a već u fazi koja prethodi donošenju propisa. Odbor regija, kao predstavnik lokalnih i regionalnih vlasti, aktivno sudjeluje u tom postupku.

Nakon što sastavi zakonodavni prijedlog, Komisija se još jednom mora savjetovati s Odborom regija ako se prijedlog odnosi na jedno od brojnih područja politika koje imaju izravan učinak na lokalne i regionalne vlasti.


KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?