Alueiden komitea

Alueiden komitea (AK) on neuvoa-antava elin, joka edustaa Euroopan unionin paikallis- ja alueyhteisöjä.

Rooli

Alueiden komitean tehtävänä on esittää paikallisia ja alueellisia näkemyksiä EU:n lainsäädännöstä. Komitea antaa lausuntoja komission ehdotuksista.

Komission, neuvoston ja parlamentin on kuultava alueiden komiteaa ennen paikallis- ja aluehallinnon toimialaan vaikuttavien EU-tason päätösten tekoa (esimerkiksi silloin, kun päätökset koskevat työllisyyspolitiikkaa, ympäristöä, koulutusta tai kansanterveyttä).

Jäsenet

Alueiden komiteassa on nykyisin 353 jäsentä (sekä yhtä monta varajäsentä), jotka edustavat kaikkia 28 EU-maata.

Neuvosto valitsee jäsenet ja varajäsenet EU-maiden nimeämien ehdokkaiden joukosta viiden vuoden toimikaudelle. Maat valitsevat omat edustajansa itsenäisesti, mutta valtuuskuntien valinnassa noudatetaan kunkin maan poliittista, maantieteellistä ja alueellista jakaumaa.

Jäsenet ovat oman alueensa paikallis- tai alueyhteisöjen vaaleilla valittuja tai muuten merkittävässä asemassa olevia edustajia.

Rakenne

Alueiden komitea pitää vuosittain viisi täysistuntoa, joissa määritetään sen yleiset toimintalinjat ja hyväksytään lausunnot.

Täysistunnoissa käsiteltäviä lausuntoja valmistelevat valiokunnat, jotka vastaavat seuraavista kuudesta eri hallinnonalasta:

  • alueellinen yhteenkuuluvuus
  • talous- ja sosiaalipolitiikka
  • koulutus, nuoriso, kulttuuri ja tutkimus
  • ympäristö, ilmastonmuutos ja energia
  • kansalaisuus, hyvä hallintotapa, institutionaaliset asiat ja ulkoasiat
  • luonnonvarat.

Komitea antaa myös päätöslauselmia ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.

Alueiden komitean neljä poliittista ryhmää edustavat Euroopan tärkeimpiä poliittisia ryhmittymiä. Nämä ovat

  • Euroopan kansanpuolue (PPE)
  • Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue (PSE)
  • Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE)
  • Unioni kansakuntien Euroopan puolesta – Euroopan allianssi (UEN-EA).

Lissabonin sopimus vahvisti alueiden komitean asemaa

Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan komission on nyt kuultava alue- ja paikallisyhteisöjä sekä niiden EU:ssa toimivia yhteenliittymiä jo lainsäädäntömenettelyä edeltävässä vaiheessa. Paikallis- ja alueyhteisöjen ääntä käyttävä alueiden komitea on tässä oleellisesti mukana.

Jos komission laatima lainsäädäntöaloite liittyy johonkin monista paikallis- ja alueyhteisöihin suoraan vaikuttavista hallinnonaloista, on komission kuultava alueiden komiteaa uudelleen.


YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.