Regionsudvalget

Regionsudvalget er et rådgivende organ, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder i EU.

Funktion

Regionsudvalget har til opgave at fremsætte lokale og regionale synspunkter om EU-lovgivningen. Det gør det ved at afgive udtalelser om Kommissionens forslag.

Kommissionen, Rådet og Parlamentet skal høre Regionsudvalget, før der træffes afgørelser om anliggender, der vedrører lokale og regionale myndigheder (for eksempel om beskæftigelsespolitik, miljø, uddannelse eller folkesundhed).

Medlemmer

Regionsudvalget har på nuværende tidspunkt 353 medlemmer (og lige så mange suppleanter) fra alle 28 EU-lande.

Medlemmer og suppleanter udnævnes for en periode på fem år af Rådet efter forslag fra EU-landene. Hvert land udpeger sine medlemmer på sin måde, men alle delegationerne afspejler landets politiske, geografiske og regionale/lokale balance.

Medlemmerne er folkevalgte medlemmer eller på anden måde centrale aktører hos de lokale eller regionale myndigheder i hjemlandet.

Struktur

Regionsudvalget afholder hvert år fem plenarforsamlinger, hvor den generelle politik fastlægges, og udtalelser vedtages.

Der er seks "underudvalg", der beskæftiger sig med bestemte politikområder og udarbejder forslag til udtalelser, som forelægges plenarforsamlingerne til vedtagelse.

  • Territorial samhørighed
  • Økonomisk politik og social- og arbejdsmarkedspolitik
  • Uddannelse, ungdom, kultur og forskning
  • Miljø, klimaændringer og energi
  • Borgerrettigheder, styreformer, institutionelle og eksterne forbindelser
  • Naturressourcer

Udvalget vedtager også beslutninger om aktuelle politiske emner.

Regionsudvalget har fire politiske grupper, der afspejler de væsentligste politiske grupperinger i Europa:

  • Det Europæiske Folkeparti (PPE)
  • De Europæiske Socialdemokraters Parti (PSE)
  • Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE)
  • Union af Nationernes Europa-Europæisk Alliance (UEN-EA)

Større rolle efter Lissabontraktaten

Ifølge Lissabontraktaten skal Europa-Kommissionen nu høre de lokale og regionale myndigheder og deres sammenslutninger i EU allerede i den lovforberedende fase. Som repræsentant for de lokale og regionale myndigheder er Regionsudvalget dybt involveret i denne procedure.

Når Kommissionen har udarbejdet et lovforslag, skal det høre Regionsudvalget igen, hvis forslaget vedrører et af de mange politikområder, der har direkte indflydelse på lokale og regionale myndigheder.


KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?