Basfakta om EU

EU är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 28 europeiska länder som tillsammans täcker större delen av kontinenten.

EU bildades i efterdyningarna av andra världskriget. Man började med att skapa ett ekonomiskt samarbete: tanken var att handeln skulle göra länderna beroende av varandra och därmed mer benägna att hålla sams. Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) skapades 1958 och fördjupade till en början det ekonomiska samarbetet mellan de sex länderna Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Sedan dess har det skapats en gigantisk inre marknad som fortsätter att utvecklas.

Från ekonomisk till politisk union

Det som började som en rent ekonomisk union har blivit en organisation som spänner över alla områden, från utvecklingsbistånd till miljöpolitik. Namnbytet från EEG till Europeiska unionen (EU) 1993 speglar den utvecklingen.

Unionen bygger på rättsstatsprincipen. Det innebär att allt som EU gör bygger på fördrag som medlemsländerna har kommit överens om på frivillig och demokratisk väg. Avtalen är bindande och innehåller EU:s mål för de många verksamhetsområdena.

Rörlighet, tillväxt, stabilitet och gemensam valuta

Med EU har medlemsländerna fått femtio år av fred, stabilitet och välfärd. Levnadsstandarden har ökat och vi har fått en gemensam europeisk valuta, euron.

Tack vare de avskaffade gränskontrollerna mellan EU-länderna kan människor resa fritt i nästan hela Europa. Det har också blivit mycket enklare att bo och arbeta utomlands.

Den inre marknaden är EU:s främsta ekonomiska motor. Där kan varor, tjänster, kapital och människor röra sig fritt. Ett av EU:s huvudmål är att vidareutveckla marknaden så att européerna kan dra nytta av den fullt ut.

Mänskliga rättigheter och jämlikhet

Ett av EU:s viktigaste mål är att främja de mänskliga rättigheterna både i och utanför EU. Människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna är grundläggande värderingar för EU. Sedan Lissabonfördraget undertecknades 2009 finns alla dessa värderingar samlade i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. EU:s institutioner är skyldiga att respektera dem, liksom EU-länderna när de tillämpar EU-rätten.

Öppna och demokratiska institutioner

EU fortsätter att växa, men släpper aldrig sitt mål att göra EU-institutionerna öppnare och mer demokratiska. Det direktvalda Europaparlamentet har fått fler befogenheter, samtidigt som de nationella parlamenten har fått större inflytande och arbetar sida vid sida med EU:s institutioner. Dessutom får invånarna i EU ständigt fler möjligheter att påverka beslutsprocessen.

 Nedladdningar

  • 3 1 02/06/2013 16:34:00 false false http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_sv.htm Allmän rapport om EU:s verksamhet 2014 Allmän rapport om EU:s verksamhet 2014 true
    Allmän rapport om EU:s verksamhet 2014  
  • 4 1 02/06/2013 16:49:00 false false http://bookshop.europa.eu/sv/how-the-european-union-works-pbNA0414810/ Insyn i EU-Politiken - Så fungerar Europeiska unionen Insyn i EU-Politiken - Så fungerar Europeiska unionen true
    Insyn i EU-Politiken - Så fungerar Europeiska unionen  
  • 5 1 02/06/2013 16:52:00 false false http://bookshop.europa.eu/sv/europa-p-tolv-lektioner-pbNA0213714/ Europa på 12 lektioner Europa på 12 lektioner true
    Europa på 12 lektioner  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?