Navigacijska pot

Osnovne informacije o Evropski uniji

Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav.

Evropska unija je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni. Najprej se je začelo gospodarsko sodelovanje: države, ki med seboj trgujejo, postanejo gospodarsko odvisne druga od druge in se zato bolj izogibajo sporom. Tako je leta 1958 nastala Evropska gospodarska skupnost (EGS), sprva gospodarska povezava šestih držav: Belgije, Francije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Nizozemske. Sčasoma je prerasla v ogromen enotni trg, ki se še razvija.

Od gospodarske do politične unije

Gospodarski uniji je sledilo politično povezovanje, ki je zajelo še druga področja, od razvojne pomoči do okolja. To je vodilo tudi k spremembi imena leta 1993 iz Evropske gospodarske skupnosti v Evropsko unijo (EU).

EU temelji na načelu vladavine prava: vse njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih se prostovoljno in demokratično dogovorijo vse države članice. V teh zavezujočih pogodbah države članice določijo svoje cilje na številnih političnih področjih.

Mobilnost, gospodarska rast, stabilnost in enotna valuta

V Evropski uniji že petdeset let vladajo mir, stabilnost in blaginja, dvignil se je življenjski standard in uvedena je bila skupna evropska valuta evro.

Z odpravo mejnega nadzora med državami EU je zdaj mogoče prosto potovati skoraj po vsej celini. Lažje je tudi živeti in delati v tujini.

Enotni (oz. notranji) trg je gonilna gospodarska sila EU, ki omogoča prosti pretok blaga, storitev in kapitala ter prosto gibanje ljudi. EU želi še izboljšati delovanje enotnega trga, da bodo imeli evropski državljani od njega čim večjo korist.

Človekove pravice in enake možnosti

Eden glavnih ciljev EU je uveljavljanje človekovih pravic, in sicer v državah članicah in drugod po svetu. Človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enake možnosti, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic so temeljne vrednote EU. Od podpisa Lizbonske pogodbe leta 2009 so te vrednote zapisane v enotnem dokumentu: Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Listina je pravno zavezujoča za institucije EU in države članice, kadar uporabljajo zakonodajo EU.

Preglednost in demokratičnost institucij

Evropska unija se širi in si še naprej prizadeva za večjo preglednost in demokratičnost svojih institucij. Neposredno izvoljeni Evropski parlament je dobil več pristojnosti. Pomembnejšo vlogo imajo parlamenti držav članic, ki vse tesneje sodelujejo z evropskimi institucijami. Tudi evropski državljani imajo čedalje več možnosti za sodelovanje v postopkih odločanja.

 Prenosi

  • 3 1 02/06/2013 16:34:00 false false http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_sl.htm Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije 2014 Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije 2014 true
    Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije 2014  
  • 4 1 02/06/2013 16:49:00 false false http://bookshop.europa.eu/sl/how-the-european-union-works-pbNA0414810/ Politike Evropske unije - Kako deluje Evropska unija Politike Evropske unije - Kako deluje Evropska unija true
    Politike Evropske unije - Kako deluje Evropska unija  
  • 5 1 02/06/2013 16:52:00 false false http://bookshop.europa.eu/sl/evropa-v-12-poglavjih-pbNA0213714/ Evropa v 12 poglavjih Evropa v 12 poglavjih true
    Evropa v 12 poglavjih  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?