Základné informácie o Európskej únii

EÚ je jedinečným hospodárskym a politickým partnerstvom 28 európskych krajín, ktoré pokrýva väčšinu kontinentu.

EÚ bola vytvorená krátko po druhej svetovej vojne. Jej prvotným cieľom bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, keďže vzájomný obchod zvyšuje ekonomickú previazanosť krajín a znižuje riziko ich vzájomného konfliktu. Preto v roku 1958 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), ktoré slúžilo na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Luxemburskom a Holandskom. Odvtedy došlo k vytvoreniu rozsiahleho jednotného trhu, ktorý sa neustále rozvíja, aby dosiahol svoj plný potenciál.

Od hospodárskej k politickej únii

Kedysi výlučne hospodárska únia sa postupne premenila na organizáciu pokrývajúcu mnohé oblasti – od rozvojovej pomoci po politiku životného prostredia. Túto transformáciu odráža aj zmena názvu z EHS na Európsku úniu (EÚ) v roku 1993.

Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. To znamená, že všetky jej činnosti musia mať svoj právny základ v zmluvách o EÚ, na ktorých sa dobrovoľne a demokraticky dohodli všetky členské krajiny. Tieto záväzné zmluvy ustanovujú ciele EÚ v mnohých oblastiach jej činností.

Mobilita, rast, stabilita a jednotná mena

EÚ je už pol storočia zárukou mieru, stability a prosperity a prispieva k nárastu životnej úrovne. V 17 členských štátoch sa používa spoločná mena euro.

Vďaka zrušeniu hraničných kontrol medzi členskými štátmi EÚ môžu ľudia voľne cestovať takmer po celom kontinente. Žiť a pracovať v inom štáte Európy nebolo nikdy také ľahké ako dnes.

Jednotný (vnútorný) trh je hlavným hospodárskym motorom, ktorý umožňuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Jedným z kľúčových cieľov je ďalšie využívanie potenciálu integrácie, ktorá prinesie výhody všetkým obyvateľom Európy.

Ľudské práva a rovnosť

Medzi ciele EÚ patrí aj podpora ľudských práv doma a vo svete. Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, dodržiavanie princípov právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv sú základnými hodnotami EÚ. Od podpísania Lisabonskej zmluvy v roku 2009 sú všetky tieto práva sústredené do jedného dokumentu Charty základných práv EÚ. Inštitúcie EÚ a členské štáty sú povinné tieto práva rešpektovať pri uplatňovaní práva EÚ.

Transparentné a demokratické inštitúcie

Rastúca EÚ sa aj naďalej snaží o to, aby jej inštitúcie boli transparentné a fungovali demokraticky. Občanmi volený Európsky parlament získal väčšie právomoci a národné parlamenty, ktoré zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu, intenzívnejšie spolupracujú s európskymi inštitúciami. Navyše majú európski občania čoraz väčšie možnosti účasti na politickom procese.

 Na prevzatie

  • 3 1 02/06/2013 16:34:00 false false http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_sk.htm Súhrnná správa o činnosti Európskej únie 2014 Súhrnná správa o činnosti Európskej únie 2014 true
    Súhrnná správa o činnosti Európskej únie 2014  
  • 4 1 02/06/2013 16:49:00 false false http://bookshop.europa.eu/sk/how-the-european-union-works-pbNA0414810/ Politiky Európskej únie - Ako funguje Európska únia Politiky Európskej únie - Ako funguje Európska únia true
    Politiky Európskej únie - Ako funguje Európska únia  
  • 5 1 02/06/2013 16:52:00 false false http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-v-12-lekci-ch-pbNA0213714/ Európa v 12 lekciách Európa v 12 lekciách true
    Európa v 12 lekciách  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?