Ścieżka nawigacji

Informacje ogólne o Unii Europejskiej

UE jest jedynym w swoim rodzaju partnerstwem gospodarczym i politycznym między 28 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu.

UE powstała po drugiej wojnie światowej. Pierwsze kroki polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą między sobą wymianę handlową, są współzależne, a zatem będą raczej unikać konfliktów. I tak w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) – na początku ściślejsza współpraca gospodarcza obejmowała sześć krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Od tego czasu udało się utworzyć ogromny jednolity rynek, który nieustannie się rozwija, umożliwiając Europejczykom wykorzystanie w pełni jego możliwości.

Od unii gospodarczej do unii politycznej

Organizacja, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła obejmować wszystkie obszary polityki, od pomocy rozwojowej po ochronę środowiska. Odzwierciedleniem tego rozwoju była zmiana nazwy z EWG na Unię Europejską (UE) w 1993 r.

UE opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie. Traktaty te określają cele UE w wielu obszarach jej działalności.

Mobilność, wzrost gospodarczy, stabilność oraz wspólna waluta

Unii Europejskiej zawdzięczamy ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu, pomoc w podnoszeniu standardów życia i wprowadzenie jednolitej waluty europejskiej – euro.

Dzięki zniesieniu kontroli granicznych między krajami UE można o wiele swobodniej podróżować po prawie całym kontynencie. O wiele łatwiej jest również zamieszkać i podjąć pracę w innym kraju w Europie.

Jednolity rynek jest główną siłą napędową gospodarki unijnej, umożliwia swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału. Bardzo ważnym celem jest również rozwijanie jego olbrzymich zasobów, tak aby zapewnić Europejczykom możliwość czerpania z niego jak największych korzyści.

Prawa człowieka i równość

Do najważniejszych celów należy promowanie praw człowieka zarówno w samej Unii, jak i na całym świecie. Poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka – to podstawowe wartości UE. Od podpisania w 2009 r. traktatu lizbońskiego są one zebrane w jednym dokumencie, jakim jest Karta praw podstawowych. Instytucje UE mają prawny obowiązek stania na straży tych praw, podobnie muszą postępować państwa członkowskie przy stosowaniu prawa unijnego.

Demokratyczne i przejrzyście działające instytucje

UE nadal przyjmuje nowe państwa członkowskie, dlatego stara się zwiększyć przejrzystość swoich instytucji i wzmocnić ich demokratyczny charakter. Uprawnienia Parlamentu Europejskiego, wybieranego w wyborach bezpośrednich, zostały rozszerzone, a parlamenty narodowe odgrywają większą rolę dzięki współpracy z instytucjami europejskimi. Z kolei obywatele UE mają coraz więcej możliwości uczestniczenia w procesie kształtowania polityki.

 Do pobrania

  • 3 1 02/06/2013 16:34:00 false false http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_pl.htm Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej za 2014r. Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej za 2014r. true
    Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej za 2014r.  
  • 4 1 02/06/2013 16:49:00 false false http://bookshop.europa.eu/pl/how-the-european-union-works-pbNA0414810/ Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Jak działa Unia Europejska Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Jak działa Unia Europejska true
    Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Jak działa Unia Europejska  
  • 5 1 02/06/2013 16:52:00 false false http://bookshop.europa.eu/pl/europa-w-12-lekcjach-pbNA0213714/ Europa w 12 lekcjach Europa w 12 lekcjach true
    Europa w 12 lekcjach  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?