Mogħdija tan-navigazzjoni

Tagħrif bażiku dwar l-Unjoni Ewropea

L-UE hi partenarjat ekonomiku u politiku uniku bejn 28 pajjiż Ewropew li flimkien ikopru l-parti l-kbira tal-kontinent.

L-UE inħolqot wara t-Tieni Gwerra Dinjija. L-ewwel passi saru biex tiġi stimulata l-kooperazzjoni ekonomika: l-idea hi li l-pajjiżi li jinnegozjaw ma' xulxin isiru ekonomikament interdipendenti u b'hekk jevitaw il-kunflitt. Ir-riżultat kien il-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE), li nħolqot fl-1958, u inizjalment żiedet il-kooperazzjoni ekonomika bejn sitt pajjiżi: il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi. Minn dak iż-żmien, inħoloq suq uniku enormi u qed ikompli jiżviluppa biex jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu.

Minn unjoni ekonomika għal unjoni politika

Dik li fil-bidu kienet purament unjoni ekonomika żviluppat f'organizzazzjoni li tolqot l-oqsma politiċi kollha, mill-għajnuna għall-iżvilupp sal-ambjent. Bidla fl-isem mill-KEE għall-Unjoni Ewropea (l-UE) fl-1993 irriflettiet din il-bidla.

L-UE hija bbażata fuq l-Istat tad-dritt. dak kollu li tagħmel hu msejjes fuq it-trattati, miftiehma b'mod volontarju u demokratiku mill-pajjiżi membri kollha. Dawn il-ftehimiet li jorbtu legalment jistipulaw l-għanijiet tal-UE fil-bosta oqsma ta' attività tagħha.

Il-mobilità, it-tkabbir, l-istabbiltà u l-munita unika

L-UE wasslet għal nofs seklu ta' paċi, stabbiltà, u prosperità. Għenet biex tgħolli l-livell tal-għajxien, u nediet munita unika Ewropea, l-ewro.

Bis-saħħa tat-tneħħija tal-kontrolli mal-fruntieri bejn il-pajjiżi tal-UE, in-nies jistgħu jivvjaġġaw b'mod ħieles fil-parti l-kbira tal-kontinent. U sar iktar faċli wkoll li tgħix u taħdem f'pajjiż ieħor tal-UE.

Is-suq 'intern' jew uniku huwa l-magna ekonomika tal-UE. Jippermetti ċ-ċaqliq liberu tal-parti l-kbira tal-prodotti, is-servizzi, il-flus u l-persuni. Għan ewlieni ieħor hu li tiġi żviluppata din ir-riżorsa enormi biex ikun żgurat li l-Ewropej ikunu jistgħu jibbenefikaw kemm jista' jkun minnha.

Id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza

Wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-UE hu li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem, kemm fl-Unjoni stess kif ukoll madwar id-dinja. Id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem: dawn huma l-valuri ewlenin tal-UE. Sa mill-iffirmar fl-2009 tat-Trattat ta' Lisbona , il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tiġbor dawn id-drittijiet kollha f'dokument wieħed. Kemm l-Istituzzjonijiet kif ukoll il-gvernijiet tal-UE huma marbuta legalment li jżommuhom meta japplikaw il-liġi tal-UE.

Istituzzjonijiet trasparenti u demokratiċi

Filwaqt li tkompli tikber, l-UE tibqa' ffukata fuq il-proċess li l-Istituzzjonijiet governattivi tagħha jkunu dejjem aktar trasparenti u demokratiċi. Qed jingħataw aktar setgħat lill-Parlament Ewropew li jiġi elett direttament, filwaqt li l-parlamenti nazzjonali qed jingħataw rwol akbar billi jaħdmu id f'id mal-Istituzzjonijiet Ewropej. Fl-istess ħin, iċ-ċittadini Ewropej għandhom għadd dejjem jiżdied ta' mezzi biex jieħdu sehem fil-proċess politiku.

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?