Naršymo kelias

Pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Kartu šios šalys užima didžiąją žemyno dalį.

ES buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo. Pirmiausia buvo siekiama skatinti ekonominį bendradarbiavimą remiantis prielaida, kad tarpusavyje prekiaujančios šalys tampa vienos nuo kitų ekonomiškai priklausomos ir todėl labiau linkusios vengti konfliktų. Todėl 1958 m. buvo sukurta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir iš pradžių sustiprintas ekonominis šešių šalių – Belgijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos – bendradarbiavimas. Nuo to laiko buvo sukurta didžiulė bendra rinka. Ji plėtojama toliau, kad būtų išnaudotos visos jos teikiamos galimybės.

Nuo ekonominės iki politinės sąjungos

Pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga dabar ji tapo organizacija, veikiančia įvairiausiose politikos srityse nuo pagalbos vystymuisi iki aplinkos. Atsižvelgiant į šį pokytį 1993 m. jos pavadinimas pakeistas iš EEB į Europos Sąjungą (ES).

ES veikla grindžiama teisinės valstybės principais: kad ir ką ES darytų, visai tai reglamentuojama Sutartimis, kurias laisva valia ir demokratiškai pasirašo visos valstybės narės. Šiuose įpareigojančiuose susitarimuose nustatomi daugelio ES veiklos sričių tikslai.

Judumas, augimas, stabilumas ir bendra valiuta

Jau pusę amžiaus ES užtikrina taiką, stabilumą ir klestėjimą, padeda kelti gyvenimo standartus. Buvo įvesta ir bendra Europos valiuta – euras.

Panaikinus pasienio kontrolę prie ES vidaus sienų galima laisvai keliauti po didžiąją žemyno dalį. Be to, tapo daug lengviau išvykti gyventi ir dirbti į kitą Europos šalį.

Bendroji, arba vidaus, rinka – tai pagrindinė ekonominė ES varomoji jėga. Dėl jos dauguma prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių ES teritorijoje gali judėti laisvai. Vienas iš kitų pagrindinių tikslų – kuo labiau panaudoti didžiulį jos potencialą, kad europiečiams iš to būtų kuo daugiau naudos.

Žmogaus teisės ir lygybė

Vienas iš pagrindinių ES tikslų – propaguoti žmogaus teises pačioje ES ir visame pasaulyje. Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinės ES vertybės. 2009 m. pasirašius Lisabonos sutartį , visos šios teisės įtvirtintos viename dokumente – ES pagrindinių teisių chartijoje. ES institucijos bei ES šalių vyriausybės teisiškai įpareigotos jas užtikrinti visais atvejais, kai taikomi ES teisės aktai.

Skaidrios ir demokratiškos institucijos

Plėtros procesui tęsiantis ES ir toliau stengiasi pasiekti, kad jos valdymo institucijos taptų skaidresnės ir demokratiškesnės. Daugiau galių suteikta tiesiogiai renkamam Europos Parlamentui, didesnis vaidmuo skirtas ir su Europos institucijomis bendradarbiaujantiems valstybių narių parlamentams. Be to, ES piliečiai turi vis didesnį dalyvavimo politiniame procese būdų pasirinkimą.

 Siuntos

  • 3 1 02/06/2013 16:34:00 false false http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_lt.htm 2014m. bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą 2014m. bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą true
    2014m. bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą  
  • 4 1 02/06/2013 16:49:00 false false http://bookshop.europa.eu/lt/how-the-european-union-works-pbNA0414810/ Apie Europos Sąjungos politiką - Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga Apie Europos Sąjungos politiką - Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga true
    Apie Europos Sąjungos politiką - Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga  
  • 5 1 02/06/2013 16:52:00 false false http://bookshop.europa.eu/lt/12-europos-pamok--pbNA0213714/ 12 Europos pamokų 12 Europos pamokų true
    12 Europos pamokų  

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?