Navigacijski put

Kako funkcionira EU?

Europska unija jedinstveno je gospodarsko i političko partnerstvo 28 europskih država koje zajedno pokrivaju velik dio kontinenta.

Europska unija osnovana je nakon Drugog svjetskog rata. Sve je počelo poticanjem gospodarske suradnje s namjerom da zemlje koje međusobno trguju postanu gospodarski ovisne jedna o drugoj i time izbjegavaju sukobe. Tako je 1958. nastala Europska ekonomska zajednica (EEZ) kojom je u početku pojačana gospodarska suradnja šest zemalja: Belgije, Njemačke, Francuske, Italije, Luksemburga i Nizozemske. Otada se stvaralo ogromno jedinstveno tržište koje se i dalje razvija u smjeru dostizanja svog punog potencijala.

Od gospodarske do političke unije

Ono što je započelo kao isključivo gospodarska unija razvilo se u organizaciju koja obuhvaća područja politika, od razvojne pomoći do zaštite okoliša. To se odrazilo i promjenom imena iz EEZ-a u Europsku uniju (EU) 1993. godine.

Europska unija temelji se na vladavini prava: sva njezina djelovanja temelje se na ugovorima o kojima su dobrovoljno i demokratski odlučile sve države članice. Tim su obvezujućim sporazumima utvrđeni ciljevi EU-a u brojnim područjima djelovanja.

Mobilnost, rast, stabilnost i jedinstvena valuta

U Europskoj uniji već pola stoljeća vlada mir, stabilnost i blagostanje, poboljšan je životni standard i uvedena jedinstvena europska valuta – euro.

Zahvaljujući ukidanju graničnih kontrola među državama članicama EU-a moguće je slobodno putovati gotovo čitavim kontinentom. Ujedno je postalo i mnogo jednostavnije živjeti i raditi u inozemstvu unutar Europe.

Jedinstveno ili „unutarnje” tržište glavni je gospodarski pokretač EU-a kojim je u velikoj mjeri omogućeno slobodno kretanje robe, usluga, novca i osoba. Drugi je ključni cilj razvijati taj veliki kapital kako bi Europljani od njega imali što veću korist.

Ljudska prava i ravnopravnost

Jedan je od glavnih ciljeva EU-a promicanje ljudskih prava unutar Unije i u svijetu. Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, ravnopravnost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava temeljne su vrijednosti Europske unije. Od potpisivanja Ugovora iz Lisabona 2009. ta su prava zapisana u jedinstvenom dokumentu, Povelji o temeljnim pravima EU-a. Institucije EU-a imaju pravnu obvezu poštovati ih, kao i vlade država članica u primjeni zakonodavstva EU-a.

Transparentne i demokratske institucije

Europska unija i dalje se širi te istovremeno nastoji postići veću transparentnost i demokratičnost svojih institucija. Europski parlament s izravno biranim zastupnicima dobiva veće ovlasti, dok nacionalni parlamenati dobivaju jaču ulogu u suradnji s europskim institucijama. Istovremeno europski građani imaju sve više mogućnosti za sudjelovanje u političkom procesu.

 Preuzimanja

  • 3 1 02/06/2013 16:34:00 false false http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_hr.htm Opći izvještaj o djelovanju Europske unije 2014. Opći izvještaj o djelovanju Europske unije 2014. true
    Opći izvještaj o djelovanju Europske unije 2014.  
  • 4 1 02/06/2013 16:49:00 false false http://bookshop.europa.eu/hr/how-the-european-union-works-pbNA0414810/ Više o EU-u - Kako funkcionira Europska unija Više o EU-u - Kako funkcionira Europska unija true
    Više o EU-u - Kako funkcionira Europska unija  
  • 5 1 02/06/2013 16:52:00 false false http://bookshop.europa.eu/hr/europa-u-12-lekcija-pbNA0213714/ Europa u 12 lekcija Europa u 12 lekcija true
    Europa u 12 lekcija  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?