Basisinformation om EU

EU er et enestående økonomisk og politisk samarbejde mellem 28 europæiske lande, som tilsammen dækker det meste af kontinentet.

EU blev oprettet i kølvandet på anden verdenskrig. Første skridt var at styrke det økonomiske samarbejde: idéen bag var, at lande, der handler med hinanden, bliver økonomisk afhængige af hinanden og derfor med større sandsynlighed prøver at undgå konflikter. Resultatet blev Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), oprettet i 1958, som til at starte med øgede det økonomiske samarbejde mellem seks lande: Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene. Siden da er der oprettet et kæmpestort indre marked, som stadig udvikler sig i retning af sit fulde potentiale.

Fra økonomisk til politisk union

Hvad der begyndte som et rent økonomisk samarbejde, har udviklet sig til en organisation, der dækker over politikområder lige fra udviklingsstøtte til miljø. Et navneskifte fra EØF til Den Europæiske Union (EU) i 1993 afspejlede dette.

EU bygger på retsstatsprincippet: alle dets tiltag bygger på traktater, der er blevet vedtaget frivilligt og på demokratisk vis i alle medlemslandene. Disse bindende aftaler fastlægger EU's mål på de mange aktivitetsområder.

Mobilitet, vækst, stabilitet og en fælles møntfod

EU har sikret et halvt århundrede med fred, stabilitet og velstand, hjulpet med at hæve levestandarden og indført en fælles europæisk valuta, euroen.

Takket være ophævelsen af den indre grænsekontrol mellem EU-landene kan man nu rejse frit omkring på næsten hele kontinentet. Det er også blevet meget lettere at bo og arbejde i udlandet i Europa.

Det indre marked er EU's primære økonomiske drivkraft og sikrer, at de fleste varer, tjenesteydelser, penge og personer kan bevæge sig frit. Et andet vigtigt mål er at udvikle denne store ressource for at sikre, at europæerne får størst muligt gavn af den.

Menneskerettigheder og ligestilling

Et af EU's vigtigste mål er at fremme menneskerettigheder både inden for EU og ude i verden. Menneskelig værdighed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne: det er EU's kerneværdier. Siden undertegnelsen af Lissabontraktaten i 2009 har EU's charter om grundlæggende rettigheder samlet disse rettigheder i ét enkelt dokument. EU's institutioner er juridisk forpligtet til at overholde dem, og det samme er EU's regeringer, når de anvender EU-retten.

Åbenhed og demokratiske institutioner

Som EU vokser, er der fortsat fokus på at gøre de beslutningstagende institutioner mere åbne og demokratiske. Det direkte valgte Europa-Parlament får tildelt flere beføjelser, og de nationale regeringer spiller en stadig større rolle, idet de arbejder side om side med de europæiske institutioner. De europæiske borgere får således flere og flere muligheder for at deltage i den politiske proces.

 Download

  • 3 1 02/06/2013 16:34:00 false false http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_da.htm Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2014 Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2014 true
    Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2014  
  • 4 1 02/06/2013 16:49:00 false false http://bookshop.europa.eu/da/how-the-european-union-works-pbNA0414810/ Indblik i EU- Politik - Sådan fungerer EU Indblik i EU- Politik - Sådan fungerer EU true
    Indblik i EU- Politik - Sådan fungerer EU  
  • 5 1 02/06/2013 16:52:00 false false http://bookshop.europa.eu/da/europa-i-12-lektioner-pbNA0213714/ Europa i 12 lektioner Europa i 12 lektioner true
    Europa i 12 lektioner  

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?