Finanţare şi granturi UE

UE oferă finanţare pentru o gamă largă de proiecte şi programe din diverse domenii de acţiune:

 • educaţie
 • sănătate
 • protecţia consumatorilor
 • protecţia mediului
 • ajutor umanitar.

Finanţarea este gestionată în conformitate cu norme stricte pentru a se asigura controlul asupra modului în care se utilizează fondurile şi pentru a garanta că acestea sunt cheltuite în mod transparent şi responsabil.

Mecanismul de finanţare al UE este complex. Există multe tipuri de programe gestionate de organisme diferite. Peste 76 % din bugetul UE este gestionat de statele membre, inclusiv fondurile structurale, care servesc la finanţarea politicii regionale şi a programelor sociale şi de formare profesională, precum şi a agriculturii (inclusiv sprijinul pentru agricultori).

Două tipuri principale de finanţare

Granturile pentru proiecte specifice, de obicei acordate în urma unui anunţ public („cerere de propuneri”) - o parte a finanţării provine de la UE, iar cealaltă parte din alte surse.

Contracte de achiziţii publice pentru cumpărarea de servicii şi bunuri sau pentru realizarea de lucrări, menite să asigure funcţionarea instituţiilor sau programelor UE. Contractele sunt atribuite prin licitaţii (achiziţii publice) şi acoperă diverse domenii: studii, asistenţă tehnică şi formare profesională, servicii de consultanţă, organizarea de conferinţe, achiziţii de echipament IT etc.

Cei 28 de comisari, în calitate de colegiu, au responsabilitatea politică finală de a garanta că fondurile UE sunt cheltuite în mod corespunzător. Dar, deoarece majoritatea fondurilor UE sunt administrate la nivel naţional, guvernele statelor membre răspund de efectuarea verificărilor şi auditurilor anuale.

Beneficiari

Întreprinderile mici

Pot obţine finanţare europeană prin granturi, împrumuturi şi garanţii. Granturile oferă sprijin direct, în timp ce alte forme de finanţare sunt disponibile prin programele gestionate la nivel naţional.

Oportunităţi de finanţare europeană pentru întreprinderile mici

Organizaţii neguvernamentale şi ale societăţii civile

Pot fi eligibile pentru finanţare, cu condiţia să fie active în domeniile de acţiune ale UE şi să funcţioneze pe o bază nonprofit.

Oportunităţi de finanţare europeană pentru ONG-uri, în funcţie de domeniul de politică

Tineri

Două tipuri principale de finanţare:

 • Programul de învăţare de-a lungul vieţii - oportunităţi de studii prin intermediul programului Erasmus DeutschEnglishfrançais, sprijin pentru elevii care se apropie de sfârşitul studiilor secundare şi pentru formare profesională în altă ţară
 • Programul Tineret în acţiune - cofinanţarea proiectelor care încurajează participarea civică, activităţile de voluntariat şi o mai amplă perspectivă multiculturală.

Programul de învăţare de-a lungul vieţii - finanţare pentru educaţie şi formare English
Participaţi la programul Tineret în acţiune DeutschEnglishfrançais

Cercetători

Pentru perioada 2007-2013, bugetul pentru cercetare este de peste 53 de miliarde de euro, în principal prin intermediul celui de-al şaptelea program-cadru (PC7). Sunt disponibile granturi sub formă de cofinanţare pentru acţiuni de cercetare (cooperare, idei, oameni, capacităţi şi cercetare nucleară).

Oportunităţi de finanţare europeană în domeniul cercetării şi inovării

Agricultori

Majoritatea agricultorilor din UE sunt eligibili pentru a beneficia de plăţi directe care să le completeze veniturile. Agricultorii trebuie să respecte standarde privind mediul, bunăstarea animalelor şi siguranţa alimentară.

În general, sprijinul nu este condiţionat de producţie. Însă, în anumite condiţii, ţările UE pot diminua finanţarea pentru a sprijini producţia.

Programele naţionale de dezvoltare rurală - date de contact, pe ţări English

Finanţare europeană în regiunea dumneavoastră

Ce proiecte primesc finanţare europeană în regiunea dumneavoastră?

Faceţi clic pe ţările marcate cu albastru pentru a vedea proiectele care beneficiază de finanţare prin

 • Fondul european de dezvoltare regională
 • Fondul social european
 • Fondul de coeziune
 • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
 • Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime
FusionMaps
Harta trimite la site-uri gestionate de statele membre. Responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri le revine statelor respective.

 Alte linkuri

 • Programele incluse în cadrul financiar multianual pentru perioada 014-2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: