Wsparcie ze środków unijnych

UE udziela wsparcia finansowego i dotacji na realizację wielu różnych projektów i programów w obszarach takich jak:

 • edukacja
 • zdrowie
 • ochrona konsumentów
 • ochrona środowiska
 • pomoc humanitarna.

Środkami UE gospodaruje się zgodnie z surowymi zasadami, tak aby zagwarantować ścisłą kontrolę nad tym, jak są one wydawane, oraz aby zapewnić przy tym przejrzystość i rozliczalność.

Wsparcie finansowe udostępniane przez UE to złożony temat, gdyż istnieje wiele różnych programów, którymi zarządzają różne organy. To kraje członkowskie zarządzają ponad 76 proc. budżetu UE. Dotyczy to również funduszy strukturalnych, z których finansowana jest polityka regionalna, programy społeczne i szkoleniowe, a także rolnictwo (w tym wsparcie dla rolników).

Dwa główne rodzaje wsparcia

Dotacje na konkretne projekty, udzielane zazwyczaj w następstwie ogłoszenia publicznego zwanego „zaproszeniem do składania wniosków”. Część środków pochodzi z budżetu UE, a część z innych źródeł.

Zamówienia publiczne na zakup towarów i usług potrzebnych do zapewnienia funkcjonowania instytucji i programów UE. Zamówienia są udzielane w drodze zaproszeń do składania ofert (przetargi publiczne) w takich obszarach, jak analizy, pomoc techniczna i szkolenia, doradztwo, organizacja konferencji, zakup sprzętu informatycznego itp.

28 komisarzy UE dzieli ostateczną odpowiedzialność polityczną za zagwarantowanie właściwego wydawania funduszy unijnych. Jednak ponieważ większością środków UE zarządzają państwa członkowskie, to one odpowiadają za przeprowadzanie kontroli doraźnych i corocznych.

Beneficjenci

Małe firmy

Mogą otrzymać wsparcie od UE w postaci dotacji, pożyczek i gwarancji. Dotacje mają charakter bezpośredni, natomiast dofinansowanie innego rodzaju jest udzielane za pośrednictwem programów zarządzanych na szczeblu krajowym.

Wsparcie finansowe dla małych firm

Organizacje pozarządowe i społeczeństwa obywatelskiego

Mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli prowadzą działalność w obszarze objętym zakresem kompetencji UE i jest to działalność niezarobkowa.

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych według obszaru działalności

Młodzi ludzie

Dwa główne rodzaje wsparcia:

 • program „Uczenie się przez całe życie” – możliwość studiowania za granicą w ramach programu Erasmus DeutschEnglishfrançais, wsparcie dla uczniów kończących szkołę średnią, możliwość odbycia szkolenia zawodowego w innym kraju
 • program „Młodzież w działaniu” – dofinansowywanie projektów, które zachęcają do aktywności obywatelskiej, wolontariatu i otwarcia się na wielokulturowość.

Program „Uczenie się przez całe życie” – wsparcie na kształcenie i szkolenie English
Weź udział w programie „Młodzież w działaniu” DeutschEnglishfrançais

Naukowcy

W okresie 2007–2013 na badania naukowe zostaną przeznaczone w sumie ponad 53 mld euro, głównie za pośrednictwem siódmego programu ramowego (7. PR). Dotacje są dostępne w postaci współfinansowania projektów badawczych dotyczących następujących tematów: współpraca, pomysły, ludzie, możliwości oraz badania w dziedzinie energii jądrowej.

Wsparcie finansowe na badania i innowacje

Rolnicy

Większość rolników w UE może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, które są dodatkiem do ich dochodów. W zamian muszą przestrzegać norm związanych z ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt i dostarczaniem bezpiecznej żywności.

Większość wsparcia finansowego dla rolników nie jest zależna od produkcji. Jednak w określonych sytuacjach kraje UE mogą wypłacać w ten sposób mniej pieniędzy i w zamian udzielać wsparcia powiązanego z produkcją.

Krajowe programy rozwoju obszarów wiejskich – dane kontaktowe English

Środki unijne w Twoim regionie

Które projekty w Twoim regionie otrzymują dofinansowanie z budżetu UE?

Kliknij na państwa zaznaczone na niebiesko, aby dowiedzieć się, które projekty otrzymują wsparcie z:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Funduszu Spójności
 • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
FusionMaps
Mapa zwiera linki do stron internetowych prowadzonych przez kraje UE. Za treść zamieszczoną na tych stronach odpowiadają wyłącznie poszczególne państwa członkowskie.

 Zobacz również

 • Programy związane z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?