EU fondovi

EU osigurava financijsku potporu i bespovratna sredstva za veliki broj projekata i programa u područjima kao što su:

 • školstvo
 • zdravstvo
 • zaštita potrošača
 • očuvanje okoliša
 • pružanje humanitarne pomoći

Korištenje financijske potpore podliježe strogim pravilima kako bi se osigurao neposredan nadzor nad načinom korištenja sredstava s ciljem njihovog trošenja na transparentan i odgovoran način.

EU financiranje je složeno budući da postoje brojne različite vrste programa kojima upravljaju različita tijela. Članice države raspolažu s više od 76% proračuna EU-a. Tu spadaju i strukturni fondovi – čijim sredstvima se financiraju regionalne politike, socijalni i obrazovni programi, kao i poljoprivreda (uključujući podršku za poljoprivrednike).

Dva osnovna načina financiranja

Bespovratna sredstva za određene projekte, uz prethodno objavljivanje javnog natječaja poznatog kao „Poziv za podnošenje projektnih prijedloga”. Jedan dio financijske potpore pruža EU, a ostatak je osiguran iz drugih izvora.

Javni ugovori za plaćanje usluga, dobara ili obavljenog rada kako bi se osigurao rad institucija EU-a i provedba programa. Ugovorima koji se dodjeljuju putem natječaja (javna nabava) obuhvaćen je niz različitih područja: obrazovanje, tehnička pomoć i obuka; savjetovanje, organizacija konferencije, nabava informatičke opreme, itd.

Osigurati pravilno trošenje financijskih sredstava EU-a krajnja je politička odgovornost 28 provjernika EU-a zajedno udruženih u skupinu. No, budući da se većina financijskih sredstava EU dodjeljuje na državnoj razini, nacionalne su vlade odgovorne za provedbu provjera i godišnjeg nadzora.

Korisnici

Male tvrtke

Male tvrtke mogu dobiti financijska sredstva EU-a kroz bespovratna sredstva, kredite i jamstva. Bespovratnim se sredstvima pruža izravna pomoć dok su druga financijska sredstva dostupna kroz programe koji se provode na državnoj razini.

Mogućnosti EU financiranja za male tvrtke

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva

Financijska im sredstva mogu biti odobrena pod uvjetom da aktivno sudjeluju u područjima EU politike na neprofitnoj osnovi.

Mogućnosti EU financiranja za nevladine organizacije prema području politike

Mladi ljudi

Postoje dva osnovna načina financiranja:

 • Program cjeloživotnog učenja – mogućnosti obrazovanja kroz program Erasmus DeutschEnglishfrançais, podrška učenicima koji su pri kraju srednjoškolskog obrazovanja i stručno usavršavanje u drugoj državi
 • Program Mladi na djelu – sufinanciranje projekata kojima se potiče građanska uključenost, volonterski rad i širi multikulturalni kontekst.

Program cjeloživotnog učenja - financiranje obrazovanja i osposobljavanja English
Uključite se u program Mladi na djelu DeutschEnglishfrançais

Istraživači

U razdoblju od 2007. do 2013. preko 53 milijardi eura izdvojeno je za istraživanja, većim dijelom u sklopu Sedmog okvirnog programa (FP7). Bespovratna se sredstva mogu realizirati kroz sufinanciranje istraživanja čiji su predmet suradnja, ideje, ljudi, kapaciteti i nuklearna istraživanja .

Mogućnosti EU financiranja istraživanja i inovacija

Poljoprivrednici

Većina poljoprivrednika unutar EU-a ima pravo na izravna plaćanja kao potporu svojim prihodima. Oni moraju poštivati ​​standarde koji se odnose na očuvanje okoliša, dobrobit životinja i sigurnosti hrane.

Veći dio potpore odnosi se na proizvodnju. Pod određenim uvjetima, države EU-a mogu izdvojiti manje novca te u zamjenu pružiti potporu u proizvodnji.

Nacionalni programi ruralnog razvitka – kontaktni podaci za pojedinačne zemlje English

Europsko financiranje u vašoj regiji

Koji projekti u vašoj blizini primaju financijska sredstva EU-a?

Klikom na plavom bojom označene države prikazat će se projekti koji primaju bespovratna sredstva iz

 • Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Europskog socijalnog fonda
 • Kohezijskog fonda
 • Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
 • Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
FusionMaps
Na ovom se zemljovidu nalaze poveznice koje vode na web-mjesta kojima upravljaju države članice. Za sadržaj tih mjesta u potpunosti su odgovorne države članice.

 Vidi također

 • Programi unutar višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?