You are here:

financiranje sredstvima EU-a

EU financira širok raspon projekata i programa u područjima kao što su:

  • regionalni i urbani razvoj
  • zapošljavanje i socijalna uključenost
  • poljoprivreda i ruralni razvoj
  • pomorska i ribarstvena politika
  • istraživanje i inovacije
  • humanitarna pomoć.

Upravljanje sredstvima

Sredstvima se upravlja u skladu sa strogim pravilima kako bi se čvrsto nadzirala njihova uporaba i osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način.

Skupina od 28 povjerenika EU-a ima konačnu političku odgovornost za osiguravanje pravilne uporabe tih sredstava. Međutim, budući da se najvećim dijelom sredstava upravlja u državama korisnicama, odgovornost za obavljanje provjera i godišnjih revizija preuzimaju nacionalne vlade.

Više od 76 % proračuna EU-a upravlja se u partnerstvu s nacionalnim i regionalnim tijelima sustavom zajedničkog upravljanja, uglavnom s pomoću pet velikih Strukturnih i investicijskih fondova. Tim se fondovima pridonosi provedbi strategije Europa 2020. 

Ostalim sredstvima izravno upravlja EU, a osiguravaju se u obliku:

  • bespovratnih sredstava za posebne projekte povezane s politikama EU-a, obično na temelju tzv. poziva na podnošenje prijedloga; sredstva djelomično potječu iz EU-a, a djelomično iz drugih izvora.
  • ugovora koje dodjeljuju institucije EU-a za nabavu usluga, robe ili radova koji su im potrebni za rad, npr. izrada studija, osposobljavanje, organiziranje konferencija, informatička oprema; ugovori se dodjeljuju na temelju poziva na nadmetanje.

Primatelji ugovora, bespovratnih sredstava ili pomoći namijenjene trećim zemljama objavljuju se na internetu.

Prijavljivanje za financiranje

Mala poduzeća

Ostvaruju financiranje u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i jamstava. Bespovratnim se sredstvima pruža izravna potpora, dok su drugi oblici financiranja dostupni putem programa kojima se upravlja na nacionalnoj razini.

Financijska sredstva EU-a za mala poduzeća 

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva

Mogu ispunjivati uvjete za financiranje ako djeluju u nekom od područja politike EU-a i neprofitnog su karaktera.

Financiranje NVO-a prema području politike 

Mladi

Dvije glavne vrste financiranja:

  • obrazovanje i osposobljavanje – mogućnosti izobrazbe putem programa Erasmus+, potpora učenicima pri kraju srednjoškolskog obrazovanja i strukovnog obrazovanja u drugoj zemlji 
  • mladi – sufinanciranje projekata kojima se potiče građanska uključenost, volonterski rad i otvoreniji multikulturni svjetonazor. 

Istraživači

EU će u razdoblju od 2014. do 2020. osigurati gotovo 80 milijardi EUR za financiranje istraživanja, uglavnom putem svojeg vodećeg programa za istraživanje Obzor 2020. Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) To je financiranje obično u obliku bespovratnih sredstava za sufinanciranje širokog raspona istraživačkih projekata Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) .

Financiranje istraživanja i inovacija Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en)

Poljoprivrednici i ruralno poduzetništvo

Većina poljoprivrednika u EU-u ispunjuje uvjete za primanje izravnih plaćanja u svrhu potpore prihodima. Oko trećina tih plaćanja osigurava se u zamjenu za primjenu ekološke poljoprivrede (održavanje trajnih travnjaka, raznolikost usjeva itd.) 

Poljoprivrednici primaju i sredstva ovisno o veličini svojih zemljišta, također u zamjenu za primjenu ekoloških metoda uzgoja kojima se čuva bioraznolikost, kvaliteta tla i vode i održava niska razina emisija.

Isto tako, sredstvima EU-a poljoprivrednicima se pomaže da se osposobe za uporabu novih tehnika i moderniziraju odnosno restrukturiraju svoja gospodarstva. U širem smislu, služe i poboljšanju života u ruralnim područjima, otvaranjem radnih mjesta i pružanjem osnovnih usluga.

Na kraju, mladi poljoprivrednici mogu u okviru ruralnog razvoja ostvariti korist od posebne potpore za osnivanje vlastitog poduzeća te od većih potpora za ulaganja u svoja poduzeća. 

Programi ruralnog razvoja prema zemljama

Financirajte projekt iz EU fondova

EU je poznat po financijskoj pomoći koju daje, no kako to točno funkcionira? Tko može dobiti novac, kako i za što? Otkrijte ovdje.