ELi-poolne rahastamine

EL rahastab paljusid erinevaid projekte ja programme ning eraldab toetusi mitmetes eri valdkondades, nagu

 • haridus
 • tervis
 • tarbijakaitse
 • keskkonnakaitse
 • humanitaarabi.

ELi vahendite haldamiseks on kehtestatud ranged eeskirjad, et tagada tugev kontroll selle üle, kuidas raha kasutatakse, ning see, et vahendeid kulutataks läbipaistvalt ja vastutustundlikult.

ELi-poolne rahastamine on keerukas, kuna selleks on palju eri liiki programme, mida haldavad erinevad asutused. Rohkem kui 76% ELi eelarvest on liikmesriikide hallata. See hõlmab struktuurifonde, millest rahastatakse regionaalpoliitikat, sotsiaal- ja koolitusprogramme, aga ka põllumajandust (sh toetused põllumajandustootjatele).

2 peamist rahastamisviisi

Toetused konkreetsetele projektidele – reeglina pärast avalikku teadaannet ehk konkursikutset. Toetusi rahastatakse osaliselt ELi vahenditest ja osaliselt muudest vahenditest.

Kaupade, teenuste ja ehitustööde hankelepingud, et tagada ELi institutsioonide ja programmide toimimine. Lepingud sõlmitakse hankemenetluste (avalike hangete) kaudu ning need hõlmavad mitmeid eri valdkondi: uuringud, tehniline abi ja koolitused, nõustamine, konverentside korraldamine, IT-seadmete ost jne.

Poliitiline vastutus ELi vahendite korrektse kulutamise tagamise eest lasub kollektiivselt ELi 28 volinikul. Kuna suuremat osa ELi vahenditest hallatakse aga riigi tasandil, vastutavad liikmesriikide valitsused kontrollide ja iga-aastase auditeerimise eest.

Toetusesaajad

Väikeettevõtjad

EL rahastab väikeettevõtjaid toetuste, laenude ja tagatiste kaudu. Toetused tähendavad otsest ELi-poolset rahastamist, muud vahendid on saadaval liikmesriigi tasandil hallatavate programmide kaudu.

ELi-poolsed rahastamisvõimalused väikeettevõtjatele

Valitsusvälised ja kodanikuühiskonna organisatsioonid

Nende tegevust võidakse rahastada juhul, kui nad on aktiivsed mõnes ELi poliitikavaldkonnas mittetulunduslikul alusel.

ELi-poolsed rahastamisvõimalused valitsusvälistele organisatsioonidele poliitikavaldkondade kaupa

Noored

Kaks peamist rahastamisviisi:

 • Elukestva õppe programm – õppimisvõimalused programmi Erasmus DeutschEnglishfrançais vahendusel, toetused keskkooliõpingute lõpus olevatele õpilastele, kutseõpe välismaal.
 • Programm „Aktiivsed noored” („Euroopa noored”) – kaasrahastatakse projekte, mis soodustavad noorte aktiivset osalemist ühiskonnas, vabatahtlikku tööd ja eri kultuuride paremat mõistmist.

Elukestva õppe programm – hariduse ja koolituse rahastamine English
Osale programmis „Aktiivsed noored” DeutschEnglishfrançais

Teadustöötajad

Ajavahemikuks 2007–2013 on teadusuuringuteks eraldatud 53 miljardit eurot, seda peamiselt seitsmenda raamprogrammi kaudu. Toetusi võib saada teadusuuringute kaasrahastamise näol järgmistes valdkondades: koostöö, ideed, inimesed, võimekus ja tuumauuringud.

ELi-poolsed rahastamisvõimalused teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas

Põllumajandustootjad

Enamikul ELi põllumajandustootjatel on õigus saada otsetoetusi. Nad peavad järgima keskkonnakaitse, loomade heaolu ja toiduohutusega seotud nõudeid.

Suurem osa toetustest ei ole seotud toodanguga, kuid teatud tingimustel võivad ELi liikmesriigid anda vähem raha ning pakkuda selle asemel tootmisega seotud toetust.

Riiklikud maaelu arengukavad – kontaktandmed liikmesriigiti English

ELi-poolne rahastamine teie piirkonnas

Milliseid projekte EL teie piirkonnas rahastab?

Klõpsake sinisega kujutatud riikidel, et näha projekte, mida toetab:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond
 • Euroopa Sotsiaalfond
 • Ühtekuuluvusfond
 • Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
FusionMaps
Sellelt kaardilt leiate lingid liikmesriikide poolt hallatavatele veebisaitidele. Nende veebisaitide sisu eest vastutavad üksnes liikmesriigid.

 Vaata ka …

 • 2014.−2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku programmid Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?