Finansiering fra EU

EU yder finansiering og tilskud til en bred vifte af projekter og programmer inden for bl.a.:

 • uddannelse
 • sundhed
 • forbrugerbeskyttelse
 • miljøbeskyttelse
 • humanitær bistand.

EU's finansiering følger strenge regler for at sikre, at pengene anvendes på en åben og ansvarlig måde.

Finansieringen er kompliceret, fordi der er så mange forskellige typer programmer, der forvaltes af forskellige organer. Over 76 % af EU-budgettet forvaltes af medlemslandene. Det omfatter strukturfondene – som finansierer regionalpolitikken, sociale programmer og uddannelsesprogrammer samt landbrug (herunder støtte til landmænd).

De vigtigste typer finansiering

Tilskud til bestemte projekter, ofte efter en offentlig meddelelse kaldet "indkaldelse af forslag". En del af pengene kommer fra EU, og en del kommer fra andre kilder.

Offentlige kontrakter til køb af de tjenester, varer eller bygge- og anlægsarbejder, EU's institutioner og programmer har brug for. Kontrakterne tildeles efter offentlige udbud (offentlige indkøb) inden for bl.a. undersøgelser, teknisk bistand og uddannelse, rådgivning, konferencer, it-udstyr og meget andet.

De 28 EU-kommissærer har sammen det endelige politiske ansvar for at sikre, at EU-midlerne anvendes, som de skal. Men fordi de fleste af pengene forvaltes af medlemslandene, skal de nationale myndigheder udføre kontrol og årlige revisioner.

Støttemodtagere

Små virksomheder

Små virksomheder kan få EU-midler i form af tilskud, lån og garantier. Tilskud gives som direkte støtte, mens de andre typer finansiering sker gennem programmer, der forvaltes af medlemslandene.

EU-finansiering til små virksomheder

Ikke-statslige organisationer og civilsamfundets organisationer

Disse organisationer kan søge om penge, hvis de udøver nonprofit-virksomhed på et af EU's politikområder.

EU-finansiering til ngo'er efter politikområde

Unge

De vigtigste typer finansiering:

 • Programmet for livslang læring – studiemuligheder under Erasmus DeutschEnglishfrançais, støtte til afgangselever i gymnasiet og erhvervsuddannelse i et andet land
 • Programmet Aktive unge – medfinansiering af projekter, der opfordrer til samfundsengagement, frivilligt arbejde og større multikulturel forståelse.

Programmet for livslang læring – finansiering til uddannelse English
Deltag i programmet Aktive unge DeutschEnglishfrançais

Forskere

EU har afsat over 53 milliarder euro til forskning i 2007-2013, især under syvende rammeprogram (FP7). Der gives tilskud i form af medfinansiering af forskning inden for samarbejde, idéer, mennesker, kapacitet og atomenergi.

EU-finansiering til forskning og innovation

Landmænd

De fleste landmænd i EU kan få direkte indkomststøtte, hvis de respekterer standarderne for miljø- og dyrebeskyttelse samt fødevaresikkerhed.

Hovedparten af støtten er ikke koblet til produktion. Men EU-landene kan i visse tilfælde uddele færre penge og i stedet give produktionsbestemt støtte.

Nationale programmer for udvikling af landdistrikter – kontaktoplysninger pr. land English

EU-støtte i din region

Hvilke projekter tæt på dig får EU-støtte?

Klik på de blå lande for at se projekter, der får støtte fra

 • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
 • Den Europæiske Socialfond
 • Samhørighedsfonden
 • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
 • Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
FusionMaps
Kortet indeholder links til websteder, der kontrolleres af de enkelte medlemslande. Indholdet af dem er ene og alene deres ansvar.

 Se også

 • Programmer under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?