Finanční prostředky EU

EU poskytuje finanční prostředky a granty pro širokou škálu projektů a programů, které se týkají např.:

 • vzdělávání
 • oblasti zdraví
 • ochrany spotřebitele
 • ochrany životního prostředí
 • humanitární pomoci

Financování ze strany EU se řídí přísnými pravidly, aby se zajistila přísná kontrola využívání finančních prostředků a aby se tyto prostředky vynakládaly transparentním a odpovědným způsobem.

Jde o složitý proces, jelikož existuje řada různých typů programů spravovaných různými subjekty. Více než 76 % rozpočtu EU spravují členské státy. Do této kategorie patří strukturální fondy, z nichž se financuje regionální politika, sociální a vzdělávací programy a také zemědělství (včetně podpor pro zemědělce).

Dva hlavní typy financování

Granty na konkrétní projekty – obvykle na základě veřejného oznámení známého jako „výzva k předkládání návrhů“. Část financování pochází z EU, část z jiných zdrojů.

Veřejné zakázky na nákup zboží, služeb nebo na stavební práce – slouží k zajištění fungování institucí či programů EU. Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím výzvy k předkládání nabídek a zahrnují celou řadu oblastí: různé studie, technickou pomoc, školení, poradenské služby, pořádání konferencí, nákup počítačového vybavení apod.

Všech 28 evropských komisařů má jako skupina konečnou politickou odpovědnost za to, že s finančními prostředky EU je náležitě nakládáno. Jelikož je však většina finančních prostředků EU spravována na vnitrostátní úrovni, jsou za provádění kontrol a ročních auditů odpovědné vlády jednotlivých zemí.

Příjemci

Malé podniky

Malé podniky mohou získat finanční prostředky EU prostřednictvím grantů, půjček a záruk. Granty jsou poskytovány přímo, zatímco ostatní finanční prostředky jsou k dispozici prostřednictvím programů řízených na vnitrostátní úrovni.

Finanční prostředky EU pro malé podniky

Nevládní organizace a organizace občanské společnosti

Finanční prostředky mohou získat organizace, které jsou činné v oblastech politiky EU na nevýdělečném základě.

Finanční prostředky EU pro nevládní organizace podle oblastí politiky

Mladí lidé

Pro ně existují dva hlavní typy financování:

 • program celoživotního učení – studijní příležitosti prostřednictvím programu Erasmus DeutschEnglishfrançais, podpora pro studenty končící střední školu a odborná příprava v jiné zemi
 • program „Mládež v akci“ – spolufinancování projektů, které podporují zapojení do společnosti, dobrovolnickou práci a širší multikulturní rozhled.

Program celoživotního učení – finanční prostředky na vzdělávání a odbornou přípravu English
Zapojte se do programu „Mládež v akci“ DeutschEnglishfrançais

Výzkumní pracovníci

V období 2007–2013 bylo na výzkum vyčleněno více než 53 miliard eur, a to zejména prostřednictvím sedmého rámcového programu (7. RP). Granty jsou k dispozici ve formě spolufinancování výzkumu, který se týká spolupráce, myšlenek, lidí, kapacit a jaderného výzkumu.

Finanční prostředky EU na výzkum a inovace

Zemědělci

Většina zemědělců v EU má nárok na přímé platby na podporu jejich příjmů. Zemědělci musí dodržovat normy týkající se ochrany životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti potravin.

Většina podpory se neváže na produkci. Za určitých podmínek však mohou země EU výši nevázané podpory snížit a získané peníze použít na podporu spojenou s produkcí.

Vnitrostátní programy rozvoje venkova – kontaktní údaje podle zemí English

Finanční prostředky EU ve vašem regionu

Které projekty ve vašem okolí čerpají podporu z evropských fondů?

Kliknutím na zamodřené země zobrazíte přehled projektů, které obdržely grant od

 • Evropského fondu regionálního rozvoje
 • Evropského sociálního fondu
 • Fondu soudržnosti
 • Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
 • Evropského námořního a rybářského fondu
FusionMaps
Mapa nabízí také odkazy na příslušné internetové stránky členských států. Za obsah uvedených stránek odpovídají pouze dané členské státy.

 Viz také

 • Programy spadající pod víceletý finanční rámec na období 2014–2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?