Dejstva in podatki

Osnovni podatki o institucijah, državah članicah in gospodarstvu EU.

Življenje v EU

Podatki o blaginji, ravni zadovoljstva, višini sredstev za izobraževanje in učenju jezikov razkrivajo podobnosti in razlike v življenjski ravni med državami članicami EU.

Gospodarstvo

Z oblikovanjem enotnega trga ter povečanjem obsega trgovanja in višjo gospodarsko rastjo je Evropska unija postala trgovinska velesila. S povečanjem naložb v prometni in energetski sektor ter raziskave si prizadeva za trajno gospodarsko rast, obenem pa želi zmanjšati negativne okoljske vplive gospodarskega razvoja.

Uprava EU - osebje, jeziki in lokacija institucij

Evropska unija porabi približno 6 % svojega letnega proračuna za plače zaposlenih, administrativne stroške in vzdrževanje stavb.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?