You are here:

Fakta a čísla

Základní údaje o orgánech EU, členských zemích a ekonomice Unie.

Život v EU

Údaje o životní úrovni, postojích, prostředcích vynakládaných na vzdělávání a o studiu jazyků v jednotlivých členských zemích EU odhalují některé podobnosti i kontrasty.

Ekonomika EU

Díky vytvoření jednotného trhu a s tím souvisejícímu nárůstu obchodu a celkové hospodářské aktivity se z Evropské unie stala světová obchodní velmoc. Svůj hospodářský růst se snaží udržet investováním do dopravy, energetiky a výzkumu, ale zároveň hledá způsob, jak minimalizovat dopad dalšího ekonomického rozvoje na životní prostředí.

Správa EU – zaměstnanci, jazyky a pracoviště

Na výplaty zaměstnanců, správu a řízení budov vynakládá Evropská unie přibližně 6 % svého ročního rozpočtu.