Hospodárstvo

Vytvorením jednotného trhu 28 krajín sa EÚ stala najväčšou svetovou obchodnou veľmocou.


EÚ sa svojou hospodárskou politikou usiluje zabezpečiť udržateľnosť rastu investíciami do dopravy, energetiky a výskumu. Súčasne sa snaží minimalizovať vplyvy ďalšieho rozvoja hospodárstva na životné prostredie.

Údaje o hospodárstve EÚ

Hospodárstvo EÚ – vyjadrené z hľadiska produkcie tovarov a služieb (HDP), je v súčasnosti väčšie ako hospodárstvo USA:

  • HDP EÚ v roku 2014 dosiahol 13 920 541 miliónov EUR.

Obchod

Napriek tomu, že v EÚ žije len 7 % svetovej populácie, predstavuje obchod EÚ s ostatnými krajinami okolo 20 % globálneho vývozu a dovozu.

Približne dve tretiny objemu všetkých obchodných výmen EÚ sa uskutočňujú medzi štátmi EÚ.

Obchod zasiahla globálna recesia, EÚ je však naďalej popredným globálnym hráčom s 16,4-percentným podielom na celosvetových dovozoch v roku 2011. Nasledujú Spojené štáty s podielom 15,5 % a Čína s 11,9-percentným podielom na všetkých dovozoch. EÚ bola takisto najväčším vývozcom s podielom 15,4 % zo všetkých vývozov. Pre porovnanie, podiel Číny predstavoval 13,4 % a USA 10,5 %.

Zamestnanosť

Celosvetová hospodárska kríza a turbulencie v eurozóne mali dosah aj na zamestnanosť.

Zamestnanci v poľnohospodárstve

Krajina Rodinní zamestnanciBežní zamestnanci iní ako rodinní zamestnanciZamestnanci iní ako rodinní zamestnanci pracujúci nepravidelne
Belgicko78.18%16.97%4.84%
Bulharsko90.10%7.59%2.30%
Česká republika31.57%65.94%2.49%
Chorvátsko96.24%2.76%1.00%
Cyprus92.62%5.14%2.24%
Dánsko69.65%28.46%1.89%
Estónsko74.5%24.42%1.08%
Fínsko85.77%10.89%3.34%
Francúzsko51.58%40.51%7.91%
Grécko93.46%2.06%4.47%
Holandsko63.78%27.47%8.74%
Írsko92.94%5.97%1.10%
Island66.34%28.55%5.12%
Litva91.64%7.57%0.80%
Lotyšsko90.11%9.61%0.28%
Luxembursko79.88%17.19%2.93%
Maďarsko90.45%7.79%1.76%
Malta95.09%4.69%0.22%
Nemecko71.67%21.4%6.93%
Poľsko97.02%2.26%0.73%
Portugalsko89.42%6.83%3.75%
Rakúsko91.36%7.75%0.88%
Rumunsko97.04%1.45%1.50%
Slovensko49.60%48.35%2.05%
Slovinsko96.08%1.52%2.40%
Španielsko81.49%11.49%7.02%
Spojené kráľovstvo72.82%22.70%4.48%
Švédsko82.76%14.99%2.26%
Taliansko92.17%4.66%3.18%
Zdroj: Eurostat


Pre krajiny neuvedené v rozbaľovacom zozname údaje
nie sú k dispozícii.

Percento osôb zamestnaných v priemysle (okrem stavebníctva) v porovnaní s rokom 2010 (2010 = 100)

RokQ1Q2Q3Q4
201399.2398.8598.5398.49
201498.5098.5398.6898.75
RokQ1Q2Q3Q4
201399.1898.7898.4598.40
201498.4198.4498.5898.64
EÚ28
RokQ1Q2Q3Q4
201399.4499.1298.9498.95
201499.1499.2999.5299.69
RokQ1Q2Q3Q4
201399.5299.2099.0299.04
201499.2499.3999.6299.80
Belgicko
RokQ1Q2Q3Q4
201397.2396.6296.1095.59
201494.8694.3694.0393.61
Bulharsko
RokQ1Q2Q3Q4
201394.6994.6493.9893.81
201494.3294.8294.8394.84
Česká republika
RokQ1Q2Q3Q4
2013100.90100.94100.69100.86
2014101.40101.90102.06102.55
Dánsko
RokQ1Q2Q3Q4
201396.7396.3196.2695.93
201496.3396.7796.9797.59
Nemecko
RokQ1Q2Q3Q4
2013105.29105.38105.52105.70
2014105.91106.15106.41106.70
Estónsko
RokQ1Q2Q3Q4
2013107.31107.82108.16108.00
2014107.88108.48109.18110.48
Írsko
RokQ1Q2Q3Q4
201399.63100.9299.98100.35
201499.9999.37100.83101.64
Grécko
RokQ1Q2Q3Q4
201378.7877.90::
2014::::
Španielsko
RokQ1Q2Q3Q4
201389.8788.2787.2087.49
201487.4688.7890.4591.17
Francúzsko
RokQ1Q2Q3Q4
201397.5196.9396.5396.19
201495.9495.6595.3295.00
Chorvátsko
RokQ1Q2Q3Q4
201392.0691.6391.3390.69
201489.7689.7389.2388.79
Taliansko
RokQ1Q2Q3Q4
2013::::
2014::::
Cyprus
RokQ1Q2Q3Q4
201383.3880.8478.5078.39
201477.6478.0277.8777.06
Lotyšsko
RokQ1Q2Q3Q4
2013113.91114.50114.68114.47
2014113.89111.75112.43111.53
Litva
RokQ1Q2Q3Q4
2013105.00105.50106.10107.00
2014107.64107.70109.00109.78
Luxembursko
RokQ1Q2Q3Q4
201396.1795.7995.4995.98
201495.5695.7495.8495.70
Maďarsko
RokQ1Q2Q3Q4
2013101.52101.97102.42102.67
2014103.95104.60105.10105.69
Malta
RokQ1Q2Q3Q4
201397.9297.9797.7497.12
201497.9898.0097.3596.97
Holandsko
RokQ1Q2Q3Q4
201397.8897.4096.9896.67
201496.3296.2596.3296.42
Rakúsko
RokQ1Q2Q3Q4
2013103.99104.07103.81103.83
2014103.49103.70103.45103.43
Poľsko
RokQ1Q2Q3Q4
2013100.36100.20100.43100.68
2014101.13101.53101.85102.33
Portugalsko
RokQ1Q2Q3Q4
201393.5093.0492.8292.92
201492.8693.2093.5293.85
Rumunsko
RokQ1Q2Q3Q4
2013104.43104.15103.93104.03
2014104.62105.39105.86106.61
Slovinsko
RokQ1Q2Q3Q4
201394.4494.1994.2194.36
201494.2494.5994.9195.16
Slovensko
RokQ1Q2Q3Q4
2013102.44102.23102.41102.96
2014104.08104.15104.22104.80
Fínsko
RokQ1Q2Q3Q4
201397.9598.0795.4695.10
201493.5291.5890.0290.52
Švédsko
RokQ1Q2Q3Q4
201399.6598.5097.5397.74
201497.9397.5298.0497.43
Spojené kráľovstvo
RokQ1Q2Q3Q4
201398.7398.5399.1999.34
2014100.04100.31100.93:

Pre krajiny neuvedené v rozbaľovacom zozname údaje
nie sú k dispozícii.

Zdroj: Eurostat


Pre krajiny neuvedené v rozbaľovacom zozname údaje
nie sú k dispozícii.

Zamestnanosť v službách v porovnaní s rokom 2010 (2010=100)

EÚ28
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.68101.14101.38101.45
2012101.60101.64101.57101.45
Bulharsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.56100.1799.2598.40
201297.0796.6995.6494.61
Belgicko
RokQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Česká republika
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.26102.03101.89101.26
2012101.21101.75101.49101.23
Dánsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.38100.83101.28101.42
2012101.50101.62101.51101.71
Nemecko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.92102.83103.63104.27
2012104.98105.10105.42105.91
Estónsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.84102.89104.61106.44
2012107.55108.80109.21110.16
Írsko
RokQ1Q2Q3Q4
201197.8399.5597.6998.06
2012103.79100.12102.72102.35
Grécko
RokQ1Q2Q3Q4
201196.2090.7889.7887.65
201283.2485.5782.3779.19
Španielsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.6899.5998.8398.13
201297.2195.9795.1694.65
Francúzsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.20101.69101.75101.78
2012101.70101.51101.28100.92
Taliansko
RokQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Cyprus
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.31101.40101.34101.54
2012100.52100.4699.6498.54
Lotyšsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.57108.03107.44109.21
2012113.43114.62118.81120.02
Litva
RokQ1Q2Q3Q4
2011103.42104.98106.79107.51
2012105.81106.46107.29108.22
Luxembursko
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.00103.30103.98104.63
2012105.69105.97106.12107.06
Maďarsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.03100.90101.60102.29
201298.0897.1498.1997.82
Malta
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.2999.77101.0399.34
201297.7398.8099.8299.93
Holandsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.86101.30101.49101.58
2012101.48101.39101.06100.72
Rakúsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.66102.76102.93103.48
2012104.44104.26104.04103.74
Poľsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011103.00104.87104.93105.20
2012104.77104.76105.08105.20
Portugalsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.7299.0597.8395.76
201293.6492.1790.9589.76
Rumunsko
RokQ1Q2Q3Q4
201194.7996.2598.1799.88
2012102.53104.82106.22108.67
Slovinsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.4899.7499.2898.54
201299.1398.1397.5098.19
Slovensko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.67101.91102.61103.14
2012102.44104.47105.38105.58
Fínsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.92102.66100.81100.29
2012101.68103.07102.97102.58
Švédsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011103.39105.01106.40106.64
2012107.07107.79107.15108.70
Spojené kráľovstvo
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.33100.45101.00101.53
2012103.34103.77104.00103.80
Chorvátsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.62100.28100.42100.09
201299.3999.6299.7499.10

Pre krajiny neuvedené v rozbaľovacom zozname údaje
nie sú k dispozícii.

Zdroj: Eurostat


Miera nezamestnanosti

Krajina ŽenyMuži
Belgicko 8.1% 8.8%
Bulharsko 9.3% 10.8%
Česká republika 7.0% 5.0%
Chorvátsko17.8% 17.3%
Cyprus 15.1% 16.2%
Dánsko 6.1% 6.6%
Estónsko 6.1% 6.1%
Fínsko8.8% 9.9%
Francúzsko 10.2% 10.7%
Grécko 29.3% 22.7%
Holandsko 7.5% 6.6%
Írsko 8.0% 11.1%
Litva 8.2% 9.5%
Lotyšsko 9.2% 10.2%
Luxembursko 5.8% 5.5%
Maďarsko 7.3% 7.4%
Malta 6.0% 5.5%
Nemecko 4.4% 5.0%
Poľsko 8.2% 7.5%
Portugalsko 13.1% 12.8%
Rakúsko 5.3% 6.1%
Rumunsko 6.0% 7.6%
Slovensko 13.4% 11.0%
Slovinsko 9.8% 8.8%
Španielsko 24.3% 21.3%
Spojené kráľovstvo 5.2% 5.5%
Švédsko7.5% 8.0%
Taliansko 12.9% 11.9%
Zdroj: Eurostat

Výskum

Výskum a vývoj je ťažiskovým pilierom stratégie EÚ na zlepšenie konkurencieschopnosti jej hospodárstva. Cieľom tejto stratégie je zvýšiť výdavky na výskum a vývoj, aby sa dostali na rovnakú úroveň ako v Spojených štátoch a Japonsku.

Pre krajiny neuvedené v grafe údaje nie sú k dispozícii.

Celkové výdavky na výskum a vývoj ako percentuálny podiel z HDP

Krajina Podnikateľské odvetvieVládaOdvetvie vysokoškolského vzdelávaniaSúkromné neziskové odvetvie
Belgicko 1.580.20.490.01
Bulharsko 0.40.190.060
Česká republika 1.030.350.520.01
Chorvátsko0.410.210.2:
Cyprus 0.070.070.270.06
Dánsko 20.070.970.01
Estónsko 0.830.160.740.02
Fínsko2.280.30.710.02
Francúzsko 1.440.290.460.03
Grécko 0.270.220.30.01
Holandsko 1.140.210.63:
Írsko :0.070.36:
Litva 0.240.190.52:
Lotyšsko 0.170.170.26:
Luxembursko 0.710.270.18:
Maďarsko 0.980.210.2:
Malta 0.460.090.3:
Nemecko 1.910.430.51:
Poľsko 0.380.230.250
Portugalsko 0.650.080.510.12
Rakúsko 1.930.140.720.01
Rumunsko 0.120.190.080
Slovensko 0.380.170.270
Slovinsko 1.980.340.270
Španielsko 0.660.230.350
Spojené kráľovstvo 1.050.120.430.03
Švédsko2.280.120.90.01
Taliansko 0.680.190.350.04

Pre krajiny neuvedené v grafe údaje nie sú k dispozícii.

Zdroj: Eurostat

Doprava

EÚ sa usiluje o presadzovanie efektívnych, bezpečných dopravných sietí priaznivých k životnému prostrediu.

Podiel ciest uskutočnených osobným autom od roku 2008 v porovnaní s ostatnými formami cestnej dopravy (napr. autobusmi a autokarmi) mierne vrástol. EÚ naďalej podporuje investície do železničnej dopravy a jej reštrukturalizáciu.

Napriek aktuálnej hospodárskej kríze sa zdá, že celosvetová letecká doprava bude do roku 2030 každoročne rásť o 5 %. S rastúcim objemom dopravy sa zvyšujú obavy o bezpečnosť. Politika EÚ v oblasti letectva má za cieľ, aby sa európsky vzdušný priestor stal najbezpečnejší vo svete.

Cestujúci v cestnej, železničnej a leteckej doprave

Zdroj: Eurostat

Cestujúci v cestnej, železničnej a leteckej doprave

EÚ28
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.282.410.4
20017.182.710.2
20026.883.39.9
20036.783.59.9
20046.883.49.8
20056.983.29.9
20067.183.29.7
20077.283.19.8
20087.383.19.7
20097.183.79.2
20107.283.69.2
20117.383.49.2
20127.6839.3
20137.683.29.2
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006:
2007:
2008799024981
2009752512652
2010778324669
2011822830045
2012828160763
2013842219926
2013842219926
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.282.410.4
20017.182.710.2
20026.883.39.9
20036.783.59.8
20046.883.49.8
20056.983.29.9
20067.183.29.7
20077.283.19.8
20087.383.19.6
20097.183.79.2
20107.283.69.2
20117.383.49.2
20127.7839.3
20137.683.29.2
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006:
2007792700448
2008797571170
2009751138170
2010776851750
2011821265790
2012826463402
2013840556194
2013840556194
Belgicko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20006.38310.8
20016.482.611
20026.581.911.7
20036.580.513
20047.179.613.2
20056.679.813.6
20066.979.213.9
20077.178.814.1
20087.579.613
20097.579.513
20107.779.712.7
20117.779.512.8
20127.479.612.9
20137.477.415.2
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200619154636
200720805314
200821981645
200921314463
201022690502
201125098923
201225913625
201326387222
201326387222
Bulharsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.860.831.4
20016.661.532
20025.461.233.4
20035.566.528.1
20045.169.825
20054.870.924.3
20064.772.622.7
20074.473.821.8
2008475.120.8
20093.779.516.8
20103.68016.4
20113.580.615.9
2012380.116.9
20132.980.916.2
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006:
20076071210
20086417873
20095838685
20106168346
20116651562
20126819024
20137078294
20137078294
Česká republika
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20008.373.118.6
20018.371.819.9
20027.573.818.7
20037.375.517.2
20047.576.616
20057.375.517.2
20067.575.217.3
20077.375.717
20087.17616.9
20096.876.216.9
20107.57319.5
20117.674.418
20128.37417.7
20138.573.617.9
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200612171235
200713098141
200813429149
200912367467
201012242386
201112650532
201211742352
201311891812
201311891812
Dánsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20008.779.611.7
20019.179.211.7
20029.279.111.7
20039.379.111.6
20049.379.311.4
20059.579.111.4
20069.779.111.2
20079.779.610.7
20089.779.810.5
20099.580.110.4
20109.879.710.5
20111079.910.1
201210.279.99.9
201310.2809.8
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200622965651
200724041619
200824629204
200922272961
201024330644
201125804863
201226528356
201327453282
201327453282
Nemecko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.785.27.1
20017.685.56.9
20027.186.26.7
20037.286.16.8
20047.585.86.7
20057.585.86.7
20067.885.66.6
20077.885.76.5
20088.185.66.3
20097.9866.1
20108866
20118.285.95.9
20128.985.45.7
20138.585.75.8
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006154145981
2007163843996
2008165758846
2009158148829
2010166130833
2011175316076
2012178591103
2013180781589
2013180781589
Estónsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20002.769.827.5
20011.970.128
20021.871.726.5
20031.773.624.7
20041.872.925.3
20051.975.722.4
200627819.9
20072.279.418.4
20082.181.416.5
2009283.115
2010283.614.4
2011284.114
20121.883.614.6
20131.783.914.4
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20061533132
20071722505
20081804430
20091341294
20101381062
20111907569
20122202427
20131958565
20131958565
Írsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20003.280.616.2
20013.380.616.1
20023.58115.6
20033.381.415.3
2004381.915.1
20053.382.114.6
20063.382.314.4
20073.482.314.2
20083.382.314.4
20092.882.115
20102.982.614.5
20112.982.614.6
20122.882.814.4
20132.783.214.1
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200627558133
200729840020
200830018287
200926268887
201023093749
201123362889
201223594089
201324603640
201324603640
Grécko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20002.272.825.1
20011.974.323.8
20021.975.123
20031.676.422.1
20041.677.520.9
20051.778.320
20061.679.219.2
20071.679.918.5
20081.380.817.9
20091.281.916.9
20101.181.617.3
20110.881.617.6
20120.781.617.7
20130.981.317.8
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200632762340
200734785958
200834404278
200932882441
201032131780
201133291435
201231575703
201333621019
201333621019
Španielsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.48113.5
20015.580.813.7
20025.282.512.3
20035.183.111.8
2004581.713.2
20055.18212.9
20065.282.812
200758114
20085.580.314.3
20095.481.413.3
20105.482.312.3
20115.680.913.5
20125.680.713.7
20136.180.713.2
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006150599286
2007163523010
2008161400952
2009148318298
2010153387014
2011165153230
2012159771261
2013157731973
2013157731973
Francúzsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20008.686.15.3
20018.586.64.9
20028.786.45
20038.486.65
20048.786.25.1
20059.185.85.2
20069.485.35.3
20079.684.95.5
20089.385.65.2
20099.485.45.2
20109.385.55.3
20119.385.35.4
20129.585.15.4
20139.485.25.4
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006113182776
2007120034361
2008122723531
2009117561564
2010122887263
2011131425313
2012135005802
2013138085382
2013138085382
Chorvátsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.181.413.6
20014.881.713.5
20024.582.213.3
20034.282.213.6
20044.283.812.1
20054.383.811.9
20064.483.711.8
2007582.912.1
20085.482.212.5
20095.683.610.7
20105.683.710.7
20114.984.610.5
20123.585.810.7
20133.185.511.5
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006:
2007:
20084504278
20094334987
20104677030
20114989047
20125422530
20135722025
20135722025
Taliansko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.883.310.9
20015.883.211
20025.683.311.1
20035.583.411.1
20045.583.411.1
2005681.812.2
20066.181.512.4
2007681.612.4
2008681.712.4
20095.582.811.7
20105.682.412.1
20115.881.712.6
20126.479.613.9
20136.380.413.3
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200695914356
2007106294205
2008105216903
2009101823760
2010109064953
2011116226667
2012116029388
2013115271926
2013115271926
Cyprus
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
2000:77.722.3
2001:77.522.5
2002:77.422.6
2003:76.423.6
2004:78.821.2
2005:79.220.8
2006:79.620.4
2007:80.319.7
2008:81.218.8
2009:82.417.6
2010:81.918.1
2011:81.718.3
2012:81.318.7
2013:81.518.5
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20066713880
20077004127
20087218073
20096729554
20106947632
20117190265
20127328248
20137011437
20137011437
Lotyšsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20004.876.918.4
20014.879.915.3
20024.876.618.6
20034.875.719.4
20045.273.821.1
20055.473.521.1
20065.476.618
20074.979.415.7
20085.278.716.1
20094.780.215.1
20104.778.217.1
20114.976.218.9
20124.876.918.3
20134.777.318
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20062488065
20073155771
20083687329
20094062704
20104655898
20115098360
20124754530
20134782257
20134782257
Litva
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20003.282.214.6
20012.882.614.6
20022.58215.4
20031.98513.1
20041.586.611.9
20050.789.89.5
20060.691.48
20070.6918.4
20080.691.28.2
20090.692.37.1
20100.791.77.6
20110.890.88.3
20120.8918.2
20130.891.47.8
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20061799195
20072195959
20082552074
20091867191
20102282834
20112691991
20123166628
20133482358
20133482358
Luxembursko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.185.59.5
20015.185.29.7
20023.985.710.5
20033.785.710.6
20043.685.610.8
20053.685.510.9
20063.985.310.8
20074.184.911.1
20084.384.211.4
20094.384.311.4
20104.583.512.1
20114.483.112.5
20124.68312.4
20134.782.912.4
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20061597404
20071634465
20081713003
20091535261
20101613600
20111836761
20121893988
20132168748
20132168748
Maďarsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20001361.925.1
200113.461.724.9
200213.961.125
200313.462.124.5
200413.463.223.4
200512.664.223.2
200611.965.622.5
20071167.621.5
200810.467.522.1
200910.269.120.7
20101068.621.5
201110.268.321.5
201210.167.622.3
201310.267.522.3
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20068245920
20078580261
20088429082
20098081067
20108174510
20118884837
20128429843
20138441319
20138441319
Malta
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
2000:79.620.4
2001:79.320.7
2002:79.420.6
2003:79.520.5
2004:79.620.4
2005:80.319.7
2006:80.419.6
2007:80.619.4
2008:80.819.2
2009:81.918.1
2010:81.518.5
2011:82.417.6
2012:82.517.5
2013:8317
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20062699870
20072971368
20083109899
20092918676
20103293548
20113506723
20123650345
20134031848
20134031848
Holandsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20009.4864.6
20019.4864.6
20029.386.44.3
20038.787.43.9
20048.487.73.9
20058.987.33.8
20069.487.23.5
20079.687.13.4
20089.287.33.5
20098.887.73.5
20108.987.73.5
20119.986.63.5
20121086.73.3
201310.586.23.3
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200648582547
200750500592
200850418517
200946479064
201048618670
201153895216
201255680131
201358077221
201358077221
Rakúsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20009.879.211
20019.779.410.9
20029.779.410.9
20039.579.510.9
20049.579.611
20059.879.710.5
20061079.610.4
200710.179.210.8
200811.178.610.2
200911.179.39.6
20101178.710.3
20111178.910.1
201211.578.510
201312.777.49.8
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200620824533
200722926104
200823899584
200921817267
201023532455
201125137612
201225965977
201325749724
201325749724
Poľsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
200011.36127.7
200110.762.926.4
20029.965.124.9
20039.266.524.3
20048.567.923.6
20058.269.422.4
20068.270.121.8
20078.570.720.8
20088.271.919.9
20097.474.717.9
20107.176.116.8
20116.977.415.7
20126.778.514.8
20136.279.614.1
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200613737539
200717120015
200818727132
200917046474
201018382517
201120634903
201221791428
201323274169
201323274169
Portugalsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20004.681.713.6
20014.582.812.6
20024.384.910.9
20033.985.111
20043.885.111.1
2005489.36.7
2006489.66.3
20074.189.46.5
20084.389.26.4
20094.489.46.2
20104.489.16.5
20114.588.86.7
20124.189.36.6
2013489.16.9
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200622026797
200724324372
200825180382
200924104119
201025732352
201127578334
201228186254
201329694146
201329694146
Rumunsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
200016.371.512.2
200115.172.512.4
200211.975.812.3
200311.575.712.8
200411.476.212.4
20059.975.514.6
20069.676.414
20078.677.514
20087.677.215.2
20096.58013.6
20105.981.312.9
20115.581.712.8
20124.881.813.4
20134.582.313.2
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20064900134
20076908599
20088031267
20097984057
20108848949
20119687456
20129674226
201310016933
201310016933
Slovinsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20002.982.914.3
20012.983.513.6
2002383.913.2
2003383.513.5
20042.784.912.4
20052.785.611.6
20062.785.611.7
20072.68611.4
20082.786.410.9
20092.686.710.7
20102.586.810.8
20112.386.611
20122.386.711.1
20132.386.311.4
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20061327333
20071504446
20081648977
20091423391
20101382341
20111358792
20121167877
20131265766
20131265766
Slovensko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.764.427.8
20017.564.727.8
20027.266.826
20036.368.824.8
2004667.826.2
20055.969.424.8
20065.970.823.3
200767222
20086.47320.6
20096.677.615.8
20106.77815.3
2011777.315.7
20127.177.315.6
20137.177.815.1
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20062124447
20072232411
20082596334
20091948361
20101881844
20111808187
20121563197
20131557149
20131557149
Fínsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.183.411.5
20014.883.811.3
20024.884.111.1
20034.784.410.9
20044.784.810.6
20054.884.910.3
20064.884.910.3
2007584.910
20085.484.510.1
20095.184.910
20105.284.99.9
2011585.19.8
20125.384.99.8
20135.384.99.8
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200613443365
200714464575
200814850682
200913828812
201014220636
201116374398
201216458815
201316565391
201316565391
Švédsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.583.88.6
20017.983.88.3
20027.8848.2
20037.784.38
20047.584.77.8
20057.784.67.6
20068.384.17.6
20078.783.97.4
20089.483.37.2
20099.583.47.1
20109.483.47.2
20118.884.46.8
20129.184.36.7
20139.3846.8
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200625744721
200726967253
200827817350
200925218784
201026646764
201129732247
201230350845
201331443225
201331443225
Spojené kráľovstvo
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.388.16.6
20015.388.26.5
20025.389.15.6
20035.488.56.1
20045.788.75.6
20055.988.35.8
20066.288.35.5
20076.687.95.5
20086.987.25.9
20096.9876
20107.586.36.2
20117.986.25.9
20128.2865.9
20138.4865.7
Zdroj: Eurostat


Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006211228518
2007217288456
2008213888122
2009198531887
2010192884537
2011201535227
2012203066646
2013210468756
2013210468756
Zdroj: Eurostat

Energia a životné prostredie

EÚ dováža viac ako 50 % energie, ktorú spotrebuje.

Percentuálny podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov

Krajina HDP na obyvateľa v ŠKS
Malta (MT)1.6
Luxembursko (LU)5.3
Cyprus (CY)6.6
Maďarsko (HU)6.6
Holandsko (NL)10.1
Poľsko (PL)10.7
Belgicko (BE)12.3
Česká republika (CZ)12.8
Estónsko (EE)13.0
Litva (LT)13.1
Spojené kráľovstvo (UK)13.9
Francúzsko (FR)16.9
Bulharsko (BG)18.9
Slovensko (SK)20.8
Írsko (IE)20.9
Grécko (EL)21.2
Nemecko (DE)25.6
Fínsko (FI)31.1
Taliansko (IT)31.3
Slovinsko (SI)32.8
Španielsko (ES)36.4
Rumunsko (RO)37.5
Chorvátsko (HR)38.7
Dánsko (DK)43.1
Lotyšsko (LV)48.8
Portugalsko (PT)49.2
Švédsko (SE)61.8
Rakúsko (AT)68.1
Zdroj: Eurostat


Čistá závislosť na dovoze energie ako percentuálny podiel z celkovej spotreby

Krajina UhlieRopaZemný plyn
Belgicko 95.1102.0100.5
Bulharsko 16.4103.793.2
Česká republika -11.696.3100.2
Chorvátsko110.177.131.8
Cyprus 100.0101.0:
Dánsko 90.7-13.7-23.1
Estónsko -0.159.9100.0
Fínsko65.7106.299.9
Francúzsko 93.498.997.4
Grécko 3.294.2100.0
Holandsko 111.694.7-86.8
Írsko 72.4100.295.9
Litva 99.793.2100.0
Lotyšsko 88.8100.4115.6
Luxembursko 100.0100.399.6
Maďarsko 29.583.972.1
Malta :104.6:
Nemecko 44.596.187.2
Poľsko -10.491.374.2
Portugalsko 95.497.2101.5
Rakúsko 93.892.975.5
Rumunsko 18.947.011.9
Slovensko 80.688.595.6
Slovinsko 19.495.899.6
Španielsko 70.397.498.6
Spojené kráľovstvo 82.039.850.1
Švédsko82.4101.599.1
Taliansko 96.290.788.1
Zdroj: Eurostat

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?