Hospodárstvo

Vytvorením jednotného trhu 28 krajín sa EÚ stala najväčšou svetovou obchodnou veľmocou.


EÚ sa svojou hospodárskou politikou usiluje zabezpečiť udržateľnosť rastu investíciami do dopravy, energetiky a výskumu. Súčasne sa snaží minimalizovať vplyvy ďalšieho rozvoja hospodárstva na životné prostredie.

Údaje o hospodárstve EÚ

Hospodárstvo EÚ – vyjadrené z hľadiska produkcie tovarov a služieb (HDP), je v súčasnosti väčšie ako hospodárstvo USA: HDP EÚ v roku 2012 dosiahol 12 945 402 miliónov EUR.

Obchod

Napriek tomu, že v EÚ žije len 7 % svetovej populácie, predstavuje obchod EÚ s ostatnými krajinami okolo 20 % globálneho vývozu a dovozu.

Približne dve tretiny objemu všetkých obchodných výmen EÚ sa uskutočňujú medzi štátmi EÚ.

Obchod zasiahla globálna recesia, EÚ je však naďalej popredným globálnym hráčom s 16,4-percentným podielom na celosvetových dovozoch v roku 2011. Nasledujú Spojené štáty s podielom 15,5 % a Čína s 11,9-percentným podielom na všetkých dovozoch. EÚ bola takisto najväčším vývozcom s podielom 15,4 % zo všetkých vývozov. Pre porovnanie, podiel Číny predstavoval 13,4 % a USA 10,5 %.

Zamestnanosť

Celosvetová hospodárska kríza a turbulencie v eurozóne mali dosah aj na zamestnanosť.

Zamestnanci v poľnohospodárstve

Krajina Rodinní zamestnanciBežní zamestnanci iní ako rodinní zamestnanciZamestnanci iní ako rodinní zamestnanci pracujúci nepravidelne
Belgicko78.18%16.97%4.84%
Bulharsko90.10%7.59%2.30%
Česká republika31.57%65.94%2.49%
Chorvátsko96.24%2.76%1.00%
Cyprus92.62%5.14%2.24%
Dánsko69.65%28.46%1.89%
Estónsko74.5%24.42%1.08%
Fínsko85.77%10.89%3.34%
Francúzsko51.58%40.51%7.91%
Grécko93.46%2.06%4.47%
Holandsko63.78%27.47%8.74%
Írsko92.94%5.97%1.10%
Island66.34%28.55%5.12%
Litva91.64%7.57%0.80%
Lotyšsko90.11%9.61%0.28%
Luxembursko79.88%17.19%2.93%
Maďarsko90.45%7.79%1.76%
Malta95.09%4.69%0.22%
Nemecko71.67%21.4%6.93%
Poľsko97.02%2.26%0.73%
Portugalsko89.42%6.83%3.75%
Rakúsko91.36%7.75%0.88%
Rumunsko97.04%1.45%1.50%
Slovensko49.60%48.35%2.05%
Slovinsko96.08%1.52%2.40%
Španielsko81.49%11.49%7.02%
Spojené kráľovstvo72.82%22.70%4.48%
Švédsko82.76%14.99%2.26%
Taliansko92.17%4.66%3.18%
Zdroj: Eurostat


Pre krajiny neuvedené v rozbaľovacom zozname údaje
nie sú k dispozícii.

Percento osôb zamestnaných v priemysle (okrem stavebníctva) v porovnaní s rokom 2010 (2010 = 100)

RokQ1Q2Q3Q4
201199.90100.28100.38100.30
2012100.0799.8799.5999.04
EÚ27
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.29100.66100.72100.50
2012100.38100.2499.9199.40
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.32100.69100.76100.54
2012100.42100.2999.9699.47
Belgicko
RokQ1Q2Q3Q4
2011::::
2012::::
Bulharsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.6499.8499.2797.19
201296.9997.2896.5995.38
Česká republika
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.46102.23102.36101.84
2012101.68101.66101.55101.51
Dánsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.4799.5099.5299.46
201299.3498.9598.5497.77
Nemecko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.39102.31103.14103.81
2012104.44104.84105.12105.16
Estónsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.57102.47103.27103.80
2012104.20104.99105.57106.55
Írsko
RokQ1Q2Q3Q4
201198.6698.0997.60102.59
201297.4295.9094.9297.66
Grécko
RokQ1Q2Q3Q4
201194.8294.2692.5591.33
201288.8587.4086.9982.76
Španielsko
RokQ1Q2Q3Q4
201197.7198.5097.3295.67
201293.7692.6592.1090.08
Francúzsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.1999.0898.9198.70
201298.4898.3098.0697.68
Chorvátsko
RokQ1Q2Q3Q4
201198.0997.5697.2796.73
201295.8595.0093.9692.46
Taliansko
RokQ1Q2Q3Q4
2011::::
2012::::
Cyprus
RokQ1Q2Q3Q4
201198.0897.1695.9093.43
201293.4091.3489.6787.19
Lotyšsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011104.73106.97107.26107.54
2012109.78111.06112.50113.31
Litva
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.39103.91105.27105.39
2012102.35102.49103.10103.94
Luxembursko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.1599.7499.7999.14
201297.9997.8997.2096.49
Maďarsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.47103.87103.81103.38
2012101.26101.56101.19101.05
Malta
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.04100.4299.8699.49
201299.2199.0899.3398.50
Holandsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.4699.4099.3099.08
201298.5498.2997.8997.60
Rakúsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.41101.96102.68103.10
2012103.57103.84104.01103.91
Poľsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.05102.32101.92101.78
2012101.52101.29101.07100.77
Portugalsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.3099.3199.0698.11
201296.7595.9295.1094.20
Rumunsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.49100.72101.87102.08
2012102.47103.43103.84104.34
Slovinsko
RokQ1Q2Q3Q4
201197.7297.8997.8397.46
201297.7297.3996.7397.26
Slovensko
RokQ1Q2Q3Q4
2011104.05104.51104.27104.68
2012104.36104.13103.61102.07
Fínsko
RokQ1Q2Q3Q4
201197.9297.34100.0498.77
201298.9698.8197.5897.47
Švédsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.27102.57103.10101.97
2012101.21100.73100.31100.07
Spojené kráľovstvo
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.49100.3899.9999.30
2012100.88100.6999.4598.52

Pre krajiny neuvedené v rozbaľovacom zozname údaje
nie sú k dispozícii.

Zdroj: Eurostat


Pre krajiny neuvedené v rozbaľovacom zozname údaje
nie sú k dispozícii.

Zamestnanosť v službách v porovnaní s rokom 2010 (2010=100)

EÚ28
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.68101.14101.38101.45
2012101.60101.64101.57101.45
Bulharsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.56100.1799.2598.40
201297.0796.6995.6494.61
Belgicko
RokQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Česká republika
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.26102.03101.89101.26
2012101.21101.75101.49101.23
Dánsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.38100.83101.28101.41
2012101.50101.62101.51101.71
Nemecko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.92102.83103.63104.27
2012104.98105.10105.42105.91
Estónsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.84102.89104.61106.44
2012107.55108.80109.21110.15
Írsko
RokQ1Q2Q3Q4
201197.8399.5597.6998.06
2012103.79100.12102.72102.35
Grécko
RokQ1Q2Q3Q4
201196.2090.7889.7887.65
201283.2485.5782.3779.19
Španielsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.6899.5998.8398.13
201297.2195.9795.1694.65
Francúzsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.20101.69101.75101.78
2012101.70101.51101.28100.92
Taliansko
RokQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Cyprus
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.31101.40101.34101.54
2012100.52100.4699.6498.54
Lotyšsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.57108.03107.44109.21
2012113.43114.62118.81120.02
Litva
RokQ1Q2Q3Q4
2011103.42104.98106.79107.51
2012105.81106.46107.29108.22
Luxembursko
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.00103.30103.98104.63
2012105.69105.97106.12107.06
Maďarsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.03100.90101.60102.29
201298.0897.1498.1997.82
Malta
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.2999.77101.0399.34
201297.7398.8099.8299.93
Holandsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.86101.30101.49101.58
2012101.48101.39101.06100.72
Rakúsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.66102.76102.93103.48
2012104.44104.26104.04103.74
Poľsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011103.00104.87104.93105.20
2012104.77104.76105.08105.20
Portugalsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.7299.0597.8395.76
201293.6492.1790.9589.75
Rumunsko
RokQ1Q2Q3Q4
201194.7996.2598.1799.88
2012102.53104.82106.22108.67
Slovinsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.4899.7499.2898.54
201299.1398.1397.5098.19
Slovensko
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.67101.91102.61103.14
2012102.44104.47105.38105.59
Fínsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.92102.66100.81100.29
2012101.68103.07102.97102.58
Švédsko
RokQ1Q2Q3Q4
2011103.39105.01106.40106.64
2012107.07107.79107.15108.70
Spojené kráľovstvo
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.33100.45101.00101.53
2012103.34103.77104.00103.80
Chorvátsko
RokQ1Q2Q3Q4
201199.62100.28100.42100.09
201299.3999.6299.7499.10

Pre krajiny neuvedené v rozbaľovacom zozname údaje
nie sú k dispozícii.

Zdroj: Eurostat


Miera nezamestnanosti

Krajina ŽenyMuži
Belgicko 48.51% 51.49%
Bulharsko 46.78% 53.22%
Česká republika 58.40% 41.60%
Chorvátsko46.75% 53.25%
Cyprus 47.60% 52.40%
Dánsko 52.05% 47.95%
Estónsko 48.12% 51.88%
Fínsko46.18% 53.82%
Francúzsko 50.13% 49.87%
Grécko 56.29% 43.71%
Holandsko 46.97% 53.03%
Írsko 42.00% 58.00%
Litva 44.85% 55.15%
Lotyšsko 47.45% 52.55%
Luxembursko 55.51% 44.49%
Maďarsko 50.30% 49.70%
Malta 49.41% 50.59%
Nemecko 46.90% 53.10%
Poľsko 53.39% 46.61%
Portugalsko 50.64% 49.36%
Rakúsko 50.46% 49.54%
Rumunsko 45.51% 54.49%
Slovensko 50.80% 49.20%
Slovinsko 54.99% 45.01%
Španielsko 51.26% 48.74%
Spojené kráľovstvo 46.90% 53.10%
Švédsko48.99% 51.01%
Taliansko 53.17% 46.83%
Zdroj: Eurostat

Výskum

Výskum a vývoj je ťažiskovým pilierom stratégie EÚ na zlepšenie konkurencieschopnosti jej hospodárstva. Cieľom tejto stratégie je zvýšiť výdavky na výskum a vývoj, aby sa dostali na rovnakú úroveň ako v Spojených štátoch a Japonsku.

Pre krajiny neuvedené v grafe údaje nie sú k dispozícii.

Celkové výdavky na výskum a vývoj ako percentuálny podiel z HDP

Krajina Podnikateľské odvetvieVládaOdvetvie vysokoškolského vzdelávaniaSúkromné neziskové odvetvie
Belgicko 1.520.180.490.02
Bulharsko 0.30.20.060
Česká republika 0.910.320.40.01
Chorvátsko0.340.210.210
Cyprus 0.070.080.270.08
Dánsko 1.960.060.940.01
Estónsko 1.50.190.660.02
Fínsko2.680.340.760.03
Francúzsko 1.440.310.470.03
Grécko 0.230.160.270.01
Holandsko 1.140.220.67:
Írsko 1.140.080.43:
Litva 0.240.180.5:
Lotyšsko 0.190.160.34:
Luxembursko 1:::
Maďarsko 0.760.190.25:
Malta 0.480.030.210
Nemecko 1.960.420.52:
Poľsko 0.230.260.270
Portugalsko 0.710.110.570.12
Rakúsko 1.90.140.710.01
Rumunsko 0.180.20.110
Slovensko 0.250.190.240
Slovinsko 1.830.350.290
Španielsko 0.710.260.380
Spojené kráľovstvo 1.130.150.460.03
Švédsko2.330.150.90.01
Taliansko 0.690.170.360.04

Pre krajiny neuvedené v grafe údaje nie sú k dispozícii.

Zdroj: Eurostat

Doprava

EÚ sa usiluje o presadzovanie efektívnych, bezpečných dopravných sietí priaznivých k životnému prostrediu.

Podiel ciest uskutočnených osobným autom od roku 2008 v porovnaní s ostatnými formami cestnej dopravy (napr. autobusmi a autokarmi) mierne vrástol. EÚ naďalej podporuje investície do železničnej dopravy a jej reštrukturalizáciu.

Napriek aktuálnej hospodárskej kríze sa zdá, že celosvetová letecká doprava bude do roku 2030 každoročne rásť o 5 %. S rastúcim objemom dopravy sa zvyšujú obavy o bezpečnosť. Politika EÚ v oblasti letectva má za cieľ, aby sa európsky vzdušný priestor stal najbezpečnejší vo svete.

Cestujúci v cestnej, železničnej a leteckej doprave


Cestujúci v cestnej, železničnej a leteckej doprave

Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
2000:::
2001:::
2002:::
2003:::
2004:::
2005:::
2006:::
2007:::
2008:::
2009:::
2010:::
2011:::

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006
2007
2008
2009
2010
2011
EÚ28
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.1839.9
20017.183.29.7
20026.883.69.5
20036.783.89.5
20046.883.79.5
20056.883.69.5
20067849.1
2007783.99.1
20087.283.69.2
20097.184.18.8
20107.284.18.8
20117.184.18.8

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006:
2007792700448
2008798330585
2009751060420
2010776851750
2011821265790
Belgicko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20006.183.410.5
20016.28310.7
20026.382.311.4
20036.381.212.5
20046.880.512.7
20056.380.713
20066.680.213.2
20076.779.913.4
20087.379.613.2
20097.379.413.3
20107.479.213.3
20117.379.513.2

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200619154636
200720805314
200821981645
200921314463
201022690502
201125098923
Bulharsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.759.832.4
20016.560.832.6
20025.359.934.7
20035.364.530.2
20045.169.825
20054.870.924.3
20064.772.622.7
20074.473.821.8
2008475.120.8
20093.779.516.8
20103.68016.4
20113.580.615.9

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006:
20076071210
20086417873
20095838685
20106168346
20116651562
Česká republika
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20008.373.118.6
20018.371.819.9
20027.573.818.7
20037.375.517.2
20047.576.616
20057.375.517.2
20067.575.217.3
20077.375.717
20087.17616.9
20096.876.216.9
20107.572.619.9
20117.674.418

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200612171235
200713098141
200813429149
200912367467
201012242386
201112650532
Dánsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.580.112.4
20017.879.912.3
20027.780.312
20038.381.410.3
20048.281.610.2
20058.381.510.2
20068.1829.9
20078.3829.7
20088.482.29.4
20098.382.39.4
20108.781.89.5
2011981.69.4

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200622965651
200724041619
200824629204
200922272961
201024330644
201125804863
Nemecko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.785.27.1
20017.685.56.9
20027.186.26.7
20037.286.16.8
20047.585.86.7
20057.585.86.7
20067.885.66.6
20077.885.76.5
20088.185.66.3
20097.9866.1
20108866
20118.1865.8

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006154145981
2007163843996
2008166095390
2009158150131
2010166130833
2011175316076
Estónsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20002.769.827.5
20011.970.128
20021.871.726.5
20031.773.624.7
20041.872.925.3
20051.777.820.4
200627819.9
20072.279.418.4
20082.181.416.5
2009283.115
2010283.614.4
2011284.114

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20061533132
20071722505
20081804430
20091341294
20101381062
20111907569
Írsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
2000383.713.3
20013.283.713.2
20023.483.513.2
20033.283.613.2
20043.183.813
20053.483.612.9
20063.583.712.8
20073.583.612.9
20083.483.812.8
20092.984.612.5
20103.184.312.6
2011384.212.8

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200627558133
200729840020
200830018287
200926268887
201023093749
201123362889
Grécko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20002.272.825.1
20011.974.323.8
20021.975.123
20031.676.422.1
20041.677.520.9
20051.778.320
20061.679.219.2
20071.679.918.5
20081.380.817.9
20091.281.916.9
20101.181.617.3
20110.881.617.6

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200632762340
200734785958
200834404278
200932882441
201032131780
201133291435
Španielsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.48113.5
20015.580.813.7
20025.282.512.3
20035.183.111.8
2004581.713.2
20055.18212.9
20065.282.812
200758114
20085.580.314.3
20095.481.413.3
20105.482.312.3
20115.58113.5

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006150599286
2007163523010
2008161400952
2009148318298
2010153387014
2011165153230
Francúzsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20008.686.15.3
20018.586.64.9
20028.786.45
20038.486.65
20048.786.25.1
20059.185.85.2
20069.485.35.3
20079.684.95.5
200810.184.25.7
200910.3845.7
201010.284.15.8
201110.383.85.9

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006113182776
2007120034361
2008122723531
2009117561564
2010122887263
2011131425313
Chorvátsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.181.413.6
20014.881.713.5
20024.582.213.3
20034.282.213.6
20044.283.812.1
20054.383.811.9
20064.483.711.8
2007582.912.1
20085.482.212.5
20095.683.610.7
20105.683.710.7
20114.984.610.5

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006:
2007:
20084504278
20094334987
20104677030
20114989047
Taliansko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.783.510.8
20015.883.111.1
20025.782.911.3
20035.782.911.5
20045.782.811.5
200568212
20065.682.911.5
20075.483.411.1
20085.682.911.5
20095.682.511.9
20105.682.412
20115.182.812.1

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200695914356
2007106294205
2008105216903
2009101823760
2010109064953
2011116226667
Cyprus
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
2000:77.722.3
2001:77.522.5
2002:77.422.6
2003:76.423.6
2004:78.821.2
2005:79.220.8
2006:79.620.4
2007:80.319.7
2008:81.218.8
2009:82.417.6
2010:81.918.1
2011:81.718.3

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20066713880
20077004127
20087218073
20096729554
20106947632
20117190265
Lotyšsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20004.876.918.4
20014.879.915.3
20024.876.618.6
20034.875.719.4
20045.273.821.1
20055.473.521.1
20065.476.618
20074.979.415.7
20085.278.716.1
20094.881.313.9
20104.879.915.3
20115.178.416.5

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20062488065
20073155771
20083687329
20094062704
20104655898
20115098360
Litva
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20003.282.214.6
20012.882.614.6
20022.58215.4
20031.98513.1
20041.586.611.9
20051.189.49.5
20061918
20070.990.78.4
2008190.98.2
20090.9927.1
20100.791.77.6
20110.890.88.3

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20061799195
20072195959
20082552074
20091867191
20102282834
20112691991
Luxembursko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.593.41
20015.693.41
20023.985.710.5
20033.785.710.6
20043.685.610.8
20053.685.510.9
20063.985.310.8
20074.184.911.1
20084.384.211.4
20094.384.311.4
20104.583.811.7
20114.483.112.5

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20061597404
20071634465
20081713003
20091535261
20101613600
20111836761
Maďarsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
200012.962.125
200113.461.724.9
200213.961.324.7
200313.661.425
20041462.523.5
200513.162.724.2
200612.963.423.7
200713.161.925
200811.859.828.4
200912.363.124.6
201011.863.125.1
201111.763.424.9

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20068245920
20078580261
20088429082
20098081067
20108174510
20118884837
Malta
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
2000:79.620.4
2001:79.320.7
2002:79.420.6
2003:79.520.5
2004:79.620.4
2005:80.319.7
2006:80.419.6
2007:80.619.4
2008:80.819.2
2009:81.918.1
2010:81.518.5
2011:81.718.3

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20062699870
20072971368
20083109899
20092918676
20103293548
20113506723
Holandsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20009.4864.6
20019.4864.6
20029.386.44.3
20038.787.43.9
20048.987.23.9
20058.387.83.8
20069.587.13.5
20079.287.43.4
20089.287.33.5
20099.187.33.6
20109.187.23.7
20118.788.13.3

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200648582547
200750500592
200850418517
200946479064
201048616387
201153895216
Rakúsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20009.879.211
20019.779.410.9
20029.779.410.9
20039.579.510.9
20049.579.611
20059.879.710.5
20061079.610.4
200710.179.210.8
200811.178.610.2
200911.179.39.6
20101178.710.3
20111178.910.1

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200620824533
200722926104
200823899584
200921817267
201023532455
201125137612
Poľsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
200011.772.815.4
200110.674.714.7
20029.57713.5
20038.877.613.5
2004878.913.1
20057.380.712
20066.982.510.6
20076.883.69.6
20086.285.58.4
20095.5877.4
20105.288.46.4
2011589.15.9

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200613737539
200717120015
200818727132
200917046474
201018382517
201120634903
Portugalsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20004.681.713.6
20014.582.812.6
20024.384.910.9
20033.985.111
20043.885.111.1
20053.885.111.1
20063.985.610.5
20073.985.310.7
20084.185.210.7
20094.285.410.4
20104.285.110.8
20114.384.810.8

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200622026797
200724324372
200825180382
200924104119
201025732352
201127578334
Rumunsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
200016.371.512.2
200115.172.512.4
200211.975.812.3
200311.575.712.8
200411.476.212.4
20059.975.514.6
20069.676.414
20078.677.514
20087.677.215.2
20096.58013.6
20105.981.312.9
20115.581.712.8

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20064900134
20076908599
20088031267
20097984057
20108848949
20119687456
Slovinsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20002.982.914.3
20012.983.513.6
2002383.913.2
2003383.513.5
20042.784.912.4
20052.785.611.6
20062.785.911.4
20072.68611.4
20082.786.410.9
20092.686.710.7
20102.586.810.8
20112.386.810.9

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20061327333
20071504446
20081648977
20091423391
20101382341
20111358792
Slovensko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.764.427.8
20017.564.727.8
20027.266.826
20036.368.824.8
2004667.826.2
20055.969.424.8
20065.970.723.3
200767222
20086.473.320.3
20096.677.316.1
20106.777.815.5
2011777.315.7

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
20062124447
20072232411
20082596334
20091948361
20101881844
20111808187
Fínsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.183.411.5
20014.883.811.3
20024.884.111.1
20034.784.410.9
20044.784.810.6
20054.884.910.3
20064.884.910.3
2007584.910
20085.484.510.1
20095.184.910
20105.284.99.9
2011585.19.8

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200613443365
200714464575
200814850682
200913828812
201014220636
201116374398
Švédsko
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20007.583.88.6
20017.983.88.3
20027.8848.2
20037.784.38
20047.584.77.8
20057.784.67.6
20068.384.17.6
20078.783.97.4
20089.483.37.2
20099.583.47.1
20109.483.47.2
20119.583.37.3

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
200625744721
200726967253
200827817350
200925218784
201026646764
201129732247
Spojené kráľovstvo
Cestujúci v cestnej a železničnej doprave (% z celkových vnútrozemských osobokilometrov)
RokVlakAutoAutobus, autokar
20005.388.26.5
20015.388.36.3
20025.288.66.2
20035.488.46.2
20045.688.16.2
20055.887.96.3
20066.288.95
20076.588.55
20086.987.95.2
20096.888.25
20107.587.45.1
20117.587.55

Osobná letecká doprava
RokOsobná letecká doprava
2006211228518
2007217288456
2008213888122
2009198531887
2010192884537
2011201535227
Zdroj: Eurostat

Energia a životné prostredie

EÚ dováža viac ako 50 % energie, ktorú spotrebuje.

Percentuálny podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov

Krajina HDP na obyvateľa v ŠKS
Malta (MT)0.6
Cyprus (CY)3.4
Luxembursko (LU)4.1
Maďarsko (HU)6.4
Poľsko (PL)8.2
Belgicko (BE)8.8
Spojené kráľovstvo (UK)8.8
Litva (LT)9.0
Holandsko (NL)9.8
Česká republika (CZ)10.6
Estónsko (EE)12.3
Bulharsko (BG)13.9
Grécko (EL)14.8
Francúzsko (FR)16.4
Írsko (IE)17.6
Slovensko (SK)19.3
Nemecko (DE)20.9
(EU28)21.7
Taliansko (IT)23.7
Fínsko (FI)29.4
Slovinsko (SI)30.8
Rumunsko (RO)31.1
Španielsko (ES)31.6
Chorvátsko (HR)34.2
Dánsko (DK)35.9
Lotyšsko (LV)44.7
Portugalsko (PT)45.9
Švédsko (SE)59.9
Rakúsko (AT)65.0
Zdroj: Eurostat


Čistá závislosť na dovoze energie ako percentuálny podiel z celkovej spotreby

Krajina UhlieRopaZemný plyn
Belgicko 98.6
Bulharsko 97.7
Česká republika 95.2
Chorvátsko79.9
Cyprus :
Dánsko -47.7
Estónsko 56.3
Fínsko97.3
Francúzsko 97.9
Grécko 93.8
Holandsko 91.3
Írsko 101.1
Litva 91.4
Lotyšsko 101.8
Luxembursko 99.6
Maďarsko 82.2
Malta 100.3
Nemecko 94.2
Poľsko 95.9
Portugalsko 100.6
Rakúsko 91.2
Rumunsko 47.0
Slovensko 90.0
Slovinsko 100.1
Španielsko 99.8
Spojené kráľovstvo 27.0
Švédsko99.9
Taliansko 91.0
Zdroj: Eurostat

 Na prevzatie

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?