Gospodarka

Dzięki ustanowieniu jednolitego rynku, który obejmuje 28 krajów, UE stała się znaczącą potęgą handlową na świecie.


Celem polityki gospodarczej UE jest utrzymanie wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje w transport, energię i badania naukowe, a także zminimalizowanie negatywnego wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne.

Gospodarka UE

Gospodarka UE – mierzona pod względem wartości wyprodukowanych towarów i usług (PKB) – jest teraz większa od gospodarki USA: PKB UE w 2013 r. wyniósł 13 529 099.6 milionów euro.

Handel

Chociaż w UE mieszka zaledwie 7 proc. ludności świata, jej udział w handlu z resztą świata stanowi około jednej piątej globalnego eksportu i importu.

Około dwie trzecie całkowitej wymiany handlowej UE odbywa się między krajami UE.

Choć handel ucierpiał na skutek światowej recesji, UE utrzymuje prowadzącą pozycję w handlu międzynarodowym – w 2011 r. jej udział w globalnym imporcie wynosił 16,4 proc. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone odpowiadające za 15,5  proc. światowego importu, a za nimi – Chiny mające 11,9 proc. udziału. UE była także największym eksporterem – jej udział w globalnym eksporcie wynosił 15,4 proc. Dla porównania: udział Chin wynosił 13,4  proc., a Stanów Zjednoczonych – 10,5 proc.

Zatrudnienie

Światowy kryzys gospodarczy i zawirowania w strefie euro wpłynęły również negatywnie na zatrudnienie.

Zatrudnienie w rolnictwie

Kraj Rodzinna siła roboczaPracownicy najemni staliPracownicy najemni dorywczy
Austria91.36%7.75%0.88%
Belgia78.18%16.97%4.84%
Bulgaria90.10%7.59%2.30%
Chorwacja96.24%2.76%1.00%
Cypr92.62%5.14%2.24%
Czechy31.57%65.94%2.49%
Dania69.65%28.46%1.89%
Estonia74.5%24.42%1.08%
Finlandia85.77%10.89%3.34%
Francja51.58%40.51%7.91%
Grecja93.46%2.06%4.47%
Hiszpania81.49%11.49%7.02%
Holandia63.78%27.47%8.74%
Irlandia92.94%5.97%1.10%
Islandia66.34%28.55%5.12%
Litwa91.64%7.57%0.80%
Lotwa90.11%9.61%0.28%
Luksemburg79.88%17.19%2.93%
Malta95.09%4.69%0.22%
Niemcy71.67%21.4%6.93%
Polska97.02%2.26%0.73%
Portugalia89.42%6.83%3.75%
Rumunia97.04%1.45%1.50%
Slowacja49.60%48.35%2.05%
Slowenia96.08%1.52%2.40%
Szwecja82.76%14.99%2.26%
Wegry90.45%7.79%1.76%
Wielka Brytania72.82%22.70%4.48%
Wlochy92.17%4.66%3.18%
Źródło: Eurostat


Jeśli danego kraju nie ujęto na liście w menu,
dotyczące go dane są niedostępne.

Liczba osób zatrudnionych w przemyśle procentowo (z wyłączeniem sektora budownictwa) w porównaniu do 2010 r. (2010 = 100)

RokQ1Q2Q3Q4
2012100.2299.9999.7399.19
201398.8598.4698.1798.14
RokQ1Q2Q3Q4
2012100.2099.9699.6999.14
201398.7998.4098.0998.06
UE27
RokQ1Q2Q3Q4
2012100.47100.31100.0299.52
201399.1898.8798.7098.73
RokQ1Q2Q3Q4
2012100.52100.37100.0999.59
201399.2598.9498.7798.81
Belgia
RokQ1Q2Q3Q4
201299.3899.2698.4598.03
201397.1696.5896.0995.61
Bułgaria
RokQ1Q2Q3Q4
201297.3297.0696.7795.95
201394.7094.6493.9993.79
Czechy
RokQ1Q2Q3Q4
2012101.85101.84101.77101.71
2013100.90100.94100.69100.86
Dania
RokQ1Q2Q3Q4
201299.3298.6798.4097.66
201397.0296.6796.8396.77
Niemcy
RokQ1Q2Q3Q4
2012104.46104.84105.11105.15
2013105.30105.39105.52105.68
Estonia
RokQ1Q2Q3Q4
2012104.19104.99105.62106.50
2013107.36107.86108.12107.93
Irlandia
RokQ1Q2Q3Q4
201297.3895.9294.8597.73
201399.7799.0499.91100.11
Grecja
RokQ1Q2Q3Q4
201288.8587.4086.9982.76
201378.7877.90::
Hiszpania
RokQ1Q2Q3Q4
201294.6793.2092.6690.68
201389.9388.3287.1887.38
Francja
RokQ1Q2Q3Q4
201298.5298.4098.2697.93
201397.5196.9496.5396.18
Chorwacja
RokQ1Q2Q3Q4
201295.5794.4693.3191.99
201392.0891.6491.2890.70
Włochy
RokQ1Q2Q3Q4
2012::::
2013::::
Cypr
RokQ1Q2Q3Q4
201293.0491.1389.8587.79
201382.7480.7678.7978.84
Łotwa
RokQ1Q2Q3Q4
2012109.69111.28112.46113.21
2013113.93114.53114.67114.44
Litwa
RokQ1Q2Q3Q4
2012102.32102.56103.07103.92
2013105.08105.60106.07106.82
Luksemburg
RokQ1Q2Q3Q4
201298.0597.8897.1796.47
201396.1595.7895.4795.97
Węgry
RokQ1Q2Q3Q4
2012101.25101.54101.19101.07
2013101.48102.00102.44102.67
Malta
RokQ1Q2Q3Q4
201299.1398.9999.4098.60
201397.9197.9397.7597.17
Holandia
RokQ1Q2Q3Q4
201299.0798.7698.3998.02
201397.8997.4096.9796.64
Austria
RokQ1Q2Q3Q4
2012103.58103.84104.02103.90
2013103.98104.06103.82103.84
Polska
RokQ1Q2Q3Q4
2012101.54101.29101.07100.76
2013100.36100.20100.43100.69
Portugalia
RokQ1Q2Q3Q4
201296.7595.8795.0994.26
201393.4793.0492.8392.92
Rumunia
RokQ1Q2Q3Q4
2012102.45103.43103.85104.35
2013104.42104.17103.94104.02
Słowenia
RokQ1Q2Q3Q4
201297.7697.4096.7097.24
201394.4694.2094.2094.34
Słowacja
RokQ1Q2Q3Q4
2012104.47104.04103.56102.10
2013102.39102.27102.44102.93
Finlandia
RokQ1Q2Q3Q4
201298.8598.8897.7997.28
201398.0698.1095.4195.00
Szwecja
RokQ1Q2Q3Q4
2012101.24100.75100.26100.07
201399.6798.5597.5397.69
Wielka Brytania
RokQ1Q2Q3Q4
2012100.81100.85100.0098.92
201398.7398.5399.1999.34

Jeśli danego kraju nie ujęto na liście w menu,
dotyczące go dane są niedostępne.

Źródło: Eurostat


Jeśli danego kraju nie ujęto na liście w menu,
dotyczące go dane są niedostępne.

Zatrudnienie w sektorze usług w porównaniu z 2010 r. (2010=100)

UE28
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.60101.64101.57101.45
2012101.56101.68NaNNaN
Bułgaria
RokQ1Q2Q3Q4
201197.0796.6995.6494.61
201295.1596.33NaNNaN
Belgia
RokQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Czechy
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.21101.75101.49101.23
2012101.05100.84NaNNaN
Dania
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.50101.62101.51101.71
2012102.01102.28NaNNaN
Niemcy
RokQ1Q2Q3Q4
2011104.98105.10105.42105.91
2012106.46106.67NaNNaN
Estonia
RokQ1Q2Q3Q4
2011107.55108.80109.21110.15
2012112.41112.40NaNNaN
Irlandia
RokQ1Q2Q3Q4
2011103.79100.12102.72102.35
2012101.81101.10NaNNaN
Grecja
RokQ1Q2Q3Q4
201183.2485.5782.3779.19
201277.74NaNNaNNaN
Hiszpania
RokQ1Q2Q3Q4
201197.2195.9795.1694.65
201294.3494.02NaNNaN
Francja
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.70101.51101.28100.92
2012100.86100.49NaNNaN
Włochy
RokQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Cypr
RokQ1Q2Q3Q4
2011100.52100.4699.6498.54
201297.5596.06NaNNaN
Łotwa
RokQ1Q2Q3Q4
2011113.43114.62118.81120.02
2012121.20120.99NaNNaN
Litwa
RokQ1Q2Q3Q4
2011105.81106.46107.29108.22
2012110.05110.53NaNNaN
Luksemburg
RokQ1Q2Q3Q4
2011105.69105.97106.12107.06
2012107.27108.00NaNNaN
Węgry
RokQ1Q2Q3Q4
201198.0897.1498.1997.82
201297.4298.38NaNNaN
Malta
RokQ1Q2Q3Q4
201197.7398.8099.8299.93
2012100.23100.19NaNNaN
Holandia
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.48101.39101.06100.72
2012100.15NaNNaNNaN
Austria
RokQ1Q2Q3Q4
2011104.44104.26104.04103.74
2012NaNNaNNaNNaN
Polska
RokQ1Q2Q3Q4
2011104.77104.76105.08105.20
2012105.29105.56NaNNaN
Portugalia
RokQ1Q2Q3Q4
201193.6492.1790.9589.75
201288.3188.02NaNNaN
Rumunia
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.53104.82106.22108.67
2012108.59109.05NaNNaN
Słowenia
RokQ1Q2Q3Q4
201199.1398.1397.5098.19
201295.6895.59NaNNaN
Słowacja
RokQ1Q2Q3Q4
2011102.44104.47105.38105.59
2012105.56105.95NaNNaN
Finlandia
RokQ1Q2Q3Q4
2011101.68103.07102.97102.58
2012101.44101.17NaNNaN
Szwecja
RokQ1Q2Q3Q4
2011107.07107.79107.15108.70
2012109.53109.36NaNNaN
Wielka Brytania
RokQ1Q2Q3Q4
2011103.34103.77104.00103.80
2012104.85105.82NaNNaN
Chorwacja
RokQ1Q2Q3Q4
201199.3999.6299.7499.10
201299.2799.08NaNNaN

Jeśli danego kraju nie ujęto na liście w menu,
dotyczące go dane są niedostępne.

Źródło: Eurostat


Stopa bezrobocia

Kraj KobietyMężczyźni
Austria 4.4% 5.2%
Belgia 8.1% 8.9%
Bułgaria 10.0% 11.6%
Chorwacja16.6% 15.9%
Cypr 14.7% 17.3%
Czechy 6.9% 5.0%
Dania 6.1% 6.2%
Estonia 6.0% 6.7%
Finlandia8.1% 9.4%
Francja 10.0% 10.4%
Grecja 29.3% 23.4%
Hiszpania 24.5% 22.6%
Holandia 7.6% 6.9%
Irlandia 8.2% 11.5%
Litwa 8.5% 11.2%
Luksemburg 6.0% 5.8%
Malta 5.7% 6.1%
Niemcy 4.4% 5.0%
Polska 8.7% 7.5%
Portugalia 13.9% 12.8%
Rumunia 6.1% 6.8%
Szwecja7.9% 7.8%
Słowacja 13.1% 12.0%
Słowenia 10.3% 9.1%
Węgry 7.4% 7.2%
Wielka Brytania 5.4% 5.9%
Włochy 13.7% 11.8%
Łotwa 10.1% 11.1%
Źródło: Eurostat

Badania naukowe

Badania i rozwój znajdują się w centrum strategii UE na rzecz bardziej konkurencyjnej gospodarki. Unia ma celu zwiększenie nakładów na badania i rozwój, tak aby dorównały one nakładom przeznaczanym na ten cel w Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Brak danych dla niektórych krajów i/lub sektorów

Łączne wydatki na badania i rozwój (jako % PKB)

Kraj Sektor przedsiębiorstwSektor rządowySektor szkolnictwa wyższegoSektor podmiotów prywatnych zajmujących się działalnością niezarobkową
Austria 1.930.140.720.01
Belgia 1.580.20.490.01
Bułgaria 0.40.190.060
Chorwacja0.410.210.2:
Cypr 0.070.070.270.06
Czechy 1.030.350.520.01
Dania 1.990.070.970.01
Estonia 0.830.160.740.02
Finlandia2.290.30.710.02
Francja 1.440.290.460.03
Grecja 0.270.210.290.01
Hiszpania 0.660.230.350
Holandia 1.140.210.63:
Irlandia :0.070.36:
Litwa 0.240.190.52:
Luksemburg 0.710.270.18:
Malta 0.460.090.3:
Niemcy 1.990.430.51:
Polska 0.380.230.250
Portugalia 0.650.080.510.12
Rumunia 0.120.190.080
Szwecja2.190.120.890.01
Słowacja 0.380.170.270
Słowenia 1.980.340.270
Węgry 0.980.210.2:
Wielka Brytania 1.050.120.430.03
Włochy 0.670.190.350.04
Łotwa 0.170.170.26:

Brak danych dla niektórych krajów i/lub sektorów

Źródło: Eurostat

Transport

Celem UE jest promowanie wydajnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska naturalnego sieci transportowych.

Od 2008 r. nieznacznie wzrósł odsetek podróży samochodem w porównaniu z innymi formami transportu drogowego (np. autokarami i autobusami). UE nadal wspiera inwestycje w transport kolejowy i jego restrukturyzację.

Wygląda na to, że pomimo obecnego kryzysu gospodarczego globalny transport lotniczy będzie się zwiększał o około 5 proc. rocznie do 2030 r. Ponieważ ruch lotniczy jest coraz intensywniejszy, wraz z nim rosną i obawy dotyczące bezpieczeństwa. Polityka UE w dziedzinie lotnictwa ma sprawić, by europejska przestrzeń powietrzna była najbezpieczniejsza na świecie.

Pasażerowie w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym

Źródło: Eurostat

Pasażerowie w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym

Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20007.282.99.9
20017.183.29.8
20026.883.69.6
20036.783.99.5
20046.883.89.4
20056.983.79.5
2006783.79.2
20077.183.69.3
20087.283.79.1
2009784.38.7
20107.184.28.7
20117.183.79.1
20127.483.39.2

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
2006:
2007:
2008799024981
2009752512652
2010778324669
2011822830045
2012828160763
UE28
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20007.282.99.9
20017.183.29.8
20026.883.79.5
20036.783.99.5
20046.883.99.4
20056.983.79.4
20067.183.79.2
20077.183.69.3
20087.283.79.1
2009784.38.7
20107.184.28.7
20117.183.79.1
20127.483.39.2

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
2006:
2007792700448
2008797571170
2009751138170
2010776851750
2011821265790
2012826463402
Belgia
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20006.183.410.5
20016.28310.7
20026.382.311.4
20036.381.212.5
20046.880.512.7
20056.380.713
20066.680.213.2
20076.779.913.4
20087.280.312.5
20097.280.312.5
20107.480.312.2
20117.480.312.3
20127.180.412.4

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200619154636
200720805314
200821981645
200921314463
201022690502
201125098923
201225913625
Bułgaria
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20007.860.831.4
20016.661.532
20025.461.233.4
20035.566.528.1
20045.169.825
20054.870.924.3
20064.772.622.7
20074.473.821.8
2008475.120.8
20093.779.516.8
20103.68016.4
20113.580.615.9
2012380.116.9

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
2006:
20076071210
20086417873
20095838685
20106168346
20116651562
20126819024
Czechy
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20008.373.118.6
20018.371.819.9
20027.573.818.7
20037.375.517.2
20047.576.616
20057.375.517.2
20067.575.217.3
20077.375.717
20087.17616.9
20096.977.116
20107.673.518.9
20117.775.317
20128.474.816.8

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200612171235
200713098141
200813429149
200912367467
201012242386
201112650532
201211742352
Dania
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20008.779.611.7
20019.179.211.7
20029.279.111.7
20039.379.111.6
20049.379.311.4
20059.479.211.3
20069.679.211.2
20079.579.810.6
20089.779.910.5
20099.679.910.5
20109.979.410.7
20111079.610.3
201210.180.29.7

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200622965651
200724041619
200824629204
200922272961
201024330644
201125804863
201226528356
Niemcy
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20007.785.27.1
20017.685.56.9
20027.186.26.7
20037.286.16.8
20047.585.86.7
20057.585.86.7
20067.885.66.6
20077.885.76.5
20088.185.66.3
20097.9866.1
20108866
20118.285.95.9
2012985.45.7

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
2006154145981
2007163843996
2008165758846
2009158148829
2010166130833
2011175316076
2012178591103
Estonia
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20002.769.827.5
20011.970.128
20021.871.726.5
20031.773.624.7
20041.872.925.3
20051.975.722.4
200627819.9
20072.279.418.4
20082.181.416.5
2009283.115
2010283.614.4
2011284.114
20121.883.614.6

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20061533132
20071722505
20081804430
20091341294
20101381062
20111907569
20122202427
Irlandia
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20003.280.616.2
20013.380.616.1
20023.58115.6
20033.381.415.3
2004381.915.1
20053.382.114.6
20063.382.314.4
20073.482.314.2
20083.382.314.4
20092.882.115
20102.982.614.5
20112.982.614.6
20122.882.814.4

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200627558133
200729840020
200830018287
200926268887
201023093749
201123362889
201223594089
Grecja
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20002.272.825.1
20011.974.323.8
20021.975.123
20031.676.422.1
20041.677.520.9
20051.778.320
20061.679.219.2
20071.679.918.5
20081.380.817.9
20091.281.916.9
20101.181.617.3
20110.881.617.6
20120.781.617.7

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200632762340
200734785958
200834404278
200932882441
201032131780
201133291435
201231575703
Hiszpania
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20005.48113.5
20015.580.813.7
20025.282.512.3
20035.183.111.8
2004581.713.2
20055.18212.9
20065.282.812
200758114
20085.580.314.3
20095.481.413.3
20105.482.312.3
20115.680.913.5
20125.680.713.7

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
2006150599286
2007163523010
2008161400952
2009148318298
2010153387014
2011165153230
2012159771261
Francja
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20008.686.15.3
20018.586.64.9
20028.786.45
20038.486.65
20048.786.25.1
20059.185.85.2
20069.485.35.3
20079.684.95.5
20089.385.65.2
20099.485.45.2
20109.385.55.3
20119.385.35.4
20129.585.15.4

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
2006113182776
2007120034361
2008122723531
2009117561564
2010122887263
2011131425313
2012135005802
Chorwacja
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20005.181.413.6
20014.881.713.5
20024.582.213.3
20034.282.213.6
20044.283.812.1
20054.383.811.9
20064.483.711.8
2007582.912.1
20085.482.212.5
20095.683.610.7
20105.683.710.7
20114.984.610.5
20123.585.810.7

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
2006:
2007:
20084504278
20094334987
20104677030
20114989047
20125422530
Włochy
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20005.883.310.9
20015.883.211
20025.683.311.1
20035.583.411.1
20045.583.411.1
2005681.812.2
20066.181.512.4
2007681.612.4
2008681.712.4
20095.582.811.7
20105.682.412.1
20115.78113.3
20126.178.915

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200695914356
2007106294205
2008105216903
2009101823760
2010109064953
2011116226667
2012116029388
Cypr
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
2000:77.722.3
2001:77.522.5
2002:77.422.6
2003:76.423.6
2004:78.821.2
2005:79.220.8
2006:79.620.4
2007:80.319.7
2008:81.218.8
2009:82.417.6
2010:81.918.1
2011:81.718.3
2012:81.318.7

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20066713880
20077004127
20087218073
20096729554
20106947632
20117190265
20127328248
Łotwa
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20004.876.918.4
20014.879.915.3
20024.876.618.6
20034.875.719.4
20045.273.821.1
20055.473.521.1
20065.476.618
20074.979.415.7
20085.278.716.1
20094.780.215.1
20104.778.217.1
20114.976.218.9
20124.876.918.3

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20062488065
20073155771
20083687329
20094062704
20104655898
20115098360
20124754530
Litwa
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20003.282.214.6
20012.882.614.6
20022.58215.4
20031.98513.1
20041.586.611.9
20051.189.49.5
20061918
20070.990.78.4
2008190.98.2
20090.9927.1
20100.791.77.6
20110.890.88.3
20120.8918.2

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20061799195
20072195959
20082552074
20091867191
20102282834
20112691991
20123166628
Luksemburg
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20005.185.59.5
20015.185.29.7
20023.985.710.5
20033.785.710.6
20043.685.610.8
20053.685.510.9
20063.985.310.8
20074.184.911.1
20084.384.211.4
20094.384.311.4
20104.583.512.1
20114.483.112.5
20124.68312.4

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20061597404
20071634465
20081713003
20091535261
20101613600
20111836761
20121893988
Węgry
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20001361.925.1
200113.461.724.9
200213.961.125
200313.462.124.5
200413.463.223.4
200512.664.223.2
200611.965.622.5
20071167.621.5
200810.467.522.1
200910.269.220.7
20109.968.621.4
201110.268.321.5
201210.167.722.2

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20068245920
20078580261
20088429082
20098081067
20108174510
20118884837
20128429843
Malta
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
2000:79.620.4
2001:79.320.7
2002:79.420.6
2003:79.520.5
2004:79.620.4
2005:80.319.7
2006:80.419.6
2007:80.619.4
2008:80.819.2
2009:81.918.1
2010:81.518.5
2011:82.417.6
2012:82.517.5

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20062699870
20072971368
20083109899
20092918676
20103293548
20113506723
20123650345
Holandia
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20009.4864.6
20019.4864.6
20029.386.44.3
20038.787.43.9
20048.487.73.9
20058.987.33.8
20069.487.23.5
20079.687.13.4
20089.287.33.5
20098.887.73.5
20109.187.23.7
20118.788.13.3
20128.888.23

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200648582547
200750500592
200850418517
200946479064
201048618670
201153895216
201255680131
Austria
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20009.879.211
20019.779.410.9
20029.779.410.9
20039.579.510.9
20049.579.611
20059.879.710.5
20061079.610.4
200710.179.210.8
200811.178.610.2
200911.179.39.6
20101178.710.3
20111178.910.1
201211.578.510

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200620824533
200722926104
200823899584
200921817267
201023532455
201125137612
201225965977
Polska
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
200011.772.815.4
200110.674.714.7
20029.57713.5
20038.877.613.5
2004878.913.1
20057.380.712
20066.982.510.6
20076.883.69.6
20086.285.58.4
20095.5877.4
20105.288.46.4
20114.884.410.8
20124.884.610.7

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200613737539
200717120015
200818727132
200917046474
201018382517
201120634903
201221791428
Portugalia
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20004.681.713.6
20014.582.812.6
20024.384.910.9
20033.985.111
20043.885.111.1
2005489.36.7
2006489.66.3
20074.189.46.5
20084.389.26.4
20094.489.46.2
20104.489.16.5
20114.588.96.5
20124.189.36.6

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200622026797
200724324372
200825180382
200924104119
201025732352
201127578334
201228186254
Rumunia
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
200016.371.512.2
200115.172.512.4
200211.975.812.3
200311.575.712.8
200411.476.212.4
20059.975.514.6
20069.676.414
20078.677.514
20087.677.215.2
20096.58013.6
20105.981.312.9
20115.581.712.8
20124.982.212.9

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20064900134
20076908599
20088031267
20097984057
20108848949
20119687456
20129674226
Słowenia
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20002.982.914.3
20012.983.513.6
2002383.913.2
2003383.513.5
20042.784.912.4
20052.785.611.6
20062.785.611.7
20072.68611.4
20082.786.410.9
20092.686.710.7
20102.586.810.8
20112.386.611
20122.386.711.1

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20061327333
20071504446
20081648977
20091423391
20101382341
20111358792
20121167877
Słowacja
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20007.764.427.8
20017.564.727.8
20027.266.826
20036.368.824.8
2004667.826.2
20055.969.424.8
20065.970.723.3
200767222
20086.473.320.3
20096.677.316.1
20106.777.815.5
2011777.415.6
20127.177.815.1

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
20062124447
20072232411
20082596334
20091948361
20101881844
20111808187
20121563197
Finlandia
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20005.183.411.5
20014.883.811.3
20024.884.111.1
20034.784.410.9
20044.784.810.6
20054.884.910.3
20064.884.910.3
2007584.910
20085.484.510.1
20095.184.910
20105.284.99.9
2011585.19.8
20125.384.99.8

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200613443365
200714464575
200814850682
200913828812
201014220636
201116374398
201216458815
Szwecja
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20007.583.88.6
20017.983.88.3
20027.8848.2
20037.784.38
20047.584.77.8
20057.784.67.6
20068.384.17.6
20078.783.97.4
20089.483.37.2
20099.583.47.1
20109.483.47.2
20118.884.46.8
20129.184.36.7

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
200625744721
200726967253
200827817350
200925218784
201026646764
201129732247
201230350845
Wielka Brytania
Pasażerowie w transporcie drogowym i kolejowym (% łącznej liczby pasażerokilometrów w transporcie lądowym)
RokPociągSamochódAutobus, autokar
20005.3886.7
20015.388.16.6
20025.288.46.4
20035.488.26.4
20045.788.75.6
20055.988.35.8
20066.288.35.5
20076.687.95.5
20086.987.25.8
20096.987.16
20107.586.46.2
20117.986.25.9
20128.2865.8

Transport lotniczy pasażerów
RokSamolot
2006211228518
2007217288456
2008213888122
2009198531887
2010192884537
2011201535227
2012203066646
Źródło: Eurostat

Energia i środowisko

Ponad połowa energii zużywanej w UE pochodzi z importu.

Udział procentowy energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

Kraj PKB na jednego mieszkańca w SSN
Malta (MT)1.0
Luksemburg (LU)4.6
Cypr (CY)4.9
Węgry (HU)6.1
Holandia (NL)10.5
Polska (PL)10.7
Wielka Brytania (UK)10.8
Litwa (LT)10.9
Belgia (BE)11.3
Czechy (CZ)11.6
Bułgaria (BG)15.8
Estonia (EE)15.8
Grecja (EL)16.4
Francja (FR)16.4
Irlandia (IE)19.5
Słowacja (SK)20.1
Niemcy (DE)23.6
Włochy (IT)27.4
Finlandia (FI)29.5
Słowenia (SI)31.4
Hiszpania (ES)33.5
Rumunia (RO)33.6
Chorwacja (HR)35.5
Dania (DK)38.7
Łotwa (LV)44.9
Portugalia (PT)47.6
Szwecja (SE)60.0
Austria (AT)66.5
Źródło: Eurostat


Poziom zależności od zagranicznych dostaw energii w proporcji do całkowitego zużycia

Kraj WęgielRopa naftowaGaz ziemny
Austria 93.892.975.5
Belgia 95.1102.0100.5
Bułgaria 16.4103.793.2
Chorwacja110.177.131.8
Cypr 100.0101.0:
Czechy -11.696.3100.2
Dania 90.7-13.7-23.1
Estonia -0.159.9100.0
Finlandia65.7106.299.9
Francja 93.498.997.4
Grecja 3.294.2100.0
Hiszpania 70.397.498.6
Holandia 111.694.7-86.8
Irlandia 72.4100.295.9
Litwa 99.793.2100.0
Luksemburg 100.0100.399.6
Malta :104.6:
Niemcy 44.596.187.2
Polska -10.491.374.2
Portugalia 95.497.2101.5
Rumunia 18.947.011.9
Szwecja82.4101.599.1
Słowacja 80.688.595.6
Słowenia 18.895.899.6
Węgry 29.583.972.1
Wielka Brytania 82.039.750.1
Włochy 96.290.788.1
Łotwa 88.8100.4115.6
Źródło: Eurostat

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?