You are here:

An geilleagar

Tá an tAontas Eorpach, a bhfeidhmíonn a 28 Ballstát mar mhargadh aonair, ar cheann de mhórchumhachtaí trádála an domhain.

Tá beartas eacnamaíoch an AE ceaptha fás a chothú trí infheistíocht a dhéanamh san iompar, san fhuinneamh agus sa taighde, ach san am céanna an díobháil don chomhshaol a thagann as sin a laghdú a oiread is féidir é.

Geilleagar an AE a thomhas

I dtéarmaí na hearraí agus na seirbhísí a tháirgeann sé (olltáirgeacht intíre), is mó anois geilleagar an AE ná geilleagar Stáit Aontaithe Mheiriceá: Olltáirgeacht intíre an AE in 2014:

  • €13,920,541 milliún

Trádáil

In ainneoin nach bhfuil ach 7% de dhaonra an domhain san AE, is ionann an trádáil a dhéanann sé leis an gcuid eile den domhan agus 20% d'easpórtálacha agus d'impórtálacha uile an domhain.

Is le tíortha eile san AE a dhéanann tíortha an AE tuairim is dhá thrian dá gcuid trádála.

Tá an trádáil thíos leis an gcúlú eacnamaíoch domhanda, ach mar sin féin tá an AE fós ar an mbloc trádála is mó dá bhfuil ann: in 2011 is chuige a cuireadh 16.4% d'iompórtálacha uile an domhain. Ina dhiaidh sin bhí Stáit Aontaithe Mheiriceá ann (15.5%), agus ansin an tSín (11.9%). Bhí an AE ar an easpórtálaí is mó ar domhan, leis, agus 15.4% d'iompórtálacha uile an domhain aige; 13.4% a bhí ag an tSín agus 10.5% a bhí ag Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Fostaíocht

Tá leibhéil fostaíochta thíos leis an gcúlú eacnamaíoch domhanda freisin, agus lena chorraithe atá an limistéar euro.

An lucht saothair atá fostaithe i dtalmhaíocht

TírAn lucht saothair teaglaighAn lucht saothair neamhtheaghlaigh rialtaAn lucht saothair neamhtheaghlaigh a oibríonn ar bhonn neamhrialta
An Bheilg74,52%19,54%5,93%
An Bhulgáir86,22%10,01%3,77%
An Chipir92,87%5,46%1,66%
An Chróit96,09%3,45%0,46%
An Danmhairg65,28%32,08%2,63%
An Eastóin69,08%29,78%1,14%
An Fhionlainn59,08%32,99%7,93%
An Fhrainc49,54%41,97%8,49%
An Ghearmáin69,45%23,22%7,33%
An Ghréig94,07%1,94%3,98%
An Iodáil88,18%6,48%5,34%
An Ísiltír62,10%27,86%10,04%
An Laitvia88,17%11,66%0,18%
An Liotuáin87,94%11,28%0,77%
An Ostair90,52%8,48%1,00%
An Pholainn96,38%2,17%1,44%
An Phortaingéil86,88%9,30%3,82%
An Ríocht Aontaithe60,70%33,62%5,67%
An Rómáin97,15%1,34%1,51%
An Spáinn74,27%17,85%7,88%
An tSlóivéin97,24%1,29%1,46%
An tSlóvaic47,92%50,16%1,92%
An tSualainn58,96%35,20%5,85%
An Ungáir88,02%8,90%3,08%
Éire92,55%6,32%1,13%
Lucsamburg74,17%22,70%3,13%
Málta95,85%3,75%0,40%
Poblacht na Seice36,30%60,75%2,95%

Foinse: Eurostat

An céatadán de dhaoine atá fostaithe i dtionscal (cé is moite d’earnáil na tógála) i gcomparáid le 2010. (2010 = 100)

BliainQ1Q2Q3Q4
201398.9498.7798.80
201498.9499.1699.4399.53
201397.2096.3796.02
201494.2494.8194.8794.89
201396.5896.1295.62
201494.9094.4394.0793.81
2013100.79100.60100.62
2014101.14101.69102.09102.63
201396.4196.2895.94
201496.2296.9296.9797.42
2013105.43105.49105.65
2014105.84106.19106.42106.63
2013107.85108.11108.19
2014107.69108.52109.06110.76
2013101.0099.86100.42
201499.9699.44100.71101.72
201377.1478.2775.63
201479.4077.5577.8775.73
201388.2087.2587.66
201487.3088.6990.5391.35
201397.2096.9796.74
201496.5696.2595.8495.47
2013:::
2014::::
201381.8779.8579.35
201477.5978.1377.9077.54
2013114.43114.92114.59
2014113.59111.64112.68111.65
2013105.48106.14107.07
2014107.53107.69109.05109.85
201395.7895.4896.03
201495.5295.7495.8395.75
2013102.01102.41102.76
2014103.45104.37105.28105.71
201398.6998.3897.71
201498.4898.4398.0197.84
201397.3096.8996.60
201496.2496.0796.1496.23
2013104.08103.81103.82
2014103.42103.54103.35103.46
2013100.19100.45100.70
2014101.10101.52101.87102.34
201393.0492.8392.95
201492.8193.2093.5393.89
2013104.16103.94104.03
2014104.59105.40105.87106.61
201394.2294.2094.32
201494.2794.6294.9095.11
2013102.22102.53103.04
2014103.88104.12104.36104.90
201398.3995.0495.00
201493.7591.9589.5390.40
201398.4697.5897.75
201497.9197.4898.0997.43
201398.5799.1099.53
2014100.41100.91101.69101.92
201391.4891.3190.91
201489.6989.4989.2889.15

Níl sonraí ar fáil do na tíortha sin den AE nach bhfuil sa roghchlár anuas.

Foinse: Eurostat

An ráta dífhostaíochta

TírMnáFir
an Bheilg46,24%53,76%
an Bhulgáir48,23%51,77%
an Chipir48,93%51,07%
An Chróit52,22%47,78%
an Danmhairg55,37%44,63%
an Eastóin45,59%54,41%
an Fhionlainn48,33%51,67%
an Fhrainc48,22%51,78%
an Ghearmáin48,19%51,81%
an Iodáil54,24%45,76%
an Ísiltír53,17%46,83%
an Laitvia48,19%51,81%
an Liotuáin42,42%57,58%
an Ostair46,09%53,91%
an Pholainn51,59%48,41%
an Phortaingéil50,21%49,79%
an Ríocht Aontaithe49,49%50,51%
an Rómáin42,40%57,60%
an Spáinn54,57%45,43%
an tSlóivéin52,23%47,77%
an tSlóvaic57,49%42,51%
an tSualainn49,31%50,69%
an Ungáir52,21%47,79%
Éire40,26%59,74%
Greece58,54%41,46%
Lucsamburg55,56%44,44%
Málta53,93%46,07%
Poblacht na Seice57,83%42,17%

Níl sonraí ar fáil do na tíortha sin den AE nach bhfuil sa roghchlár anuas.

Foinse: Eurostat


Taighde

Tá taighde agus forbairt i gcroílár na straitéise atá ag an AE méadú ar a iomaíche atá a gheilleagar. Is éard is aidhm don straitéis sin tuilleadh infheistíochta a dhéanamh chun go mbeidh an méid airgid a chaitheann sé ar thaighde agus forbairt inchurtha le caiteachas na Stát Aontaithe agus na Seapáine.

Caiteachas iomlán ar Thaighde agus Forbairt mar chéatadán den OTI

TírAn earnáil fiontraíochta gnóAn earnáil rialtaisAn earnáil ardoideachaisAn earnáil phríobháideach neamhbhrabúsach
an Bheilg1.720.20.510.01
an Bhulgáir0.390.190.060
an Chipir0.070.070.260.06
An Chróit0.410.210.2:
an Danmhairg1.960.071.020.01
an Eastóin0.820.150.730.02
an Fhionlainn2.260.290.710.02
an Fhrainc1.450.290.470.03
an Ghearmáin1.90.420.51:
an Iodáil0.720.180.370.04
an Ísiltír1.090.240.63:
an Laitvia0.170.180.26:
an Liotuáin0.240.190.52:
an Ostair2.10.130.720.01
an Pholainn0.380.230.250
an Phortaingéil0.630.090.590.02
an Ríocht Aontaithe1.060.130.440.03
an Rómáin0.120.190.080
an Spáinn0.670.240.350
an tSlóivéin1.990.340.270
an tSlóvaic0.380.170.270
an tSualainn2.280.120.90.01
an Ungáir0.970.210.2:
Éire1.130.070.34:
Greece0.270.230.30.01
Lucsamburg0.680.380.24:
Málta0.470.070.30
Poblacht na Seice1.030.350.520.01

Níl aon sonraí ar fáil i gcás roinnt tíortha agus/nó earnálacha

Foinse: Eurostat

Iompar

Bíonn an AE ag féachaint le gréasáin iompair a chothú atá éifeachtúil, sábháilte, slán agus neamhdhíobhálach don chomhshaol.

Ó bhí 2008 ann tá méadú tagtha ar an gcion d'aistir a dhéantar i gcarr i gcomparáid le modhanna eile iompar de bhóthar (m.sh. cóistí agus busanna). Lena chois sin, tacaíonn an AE le hinfheistíocht san iompar ar iarnród agus le athstruchtúrú na córa iompair sin.

D'ainneoin na lagtrá eacnamaíche, dealraíonn sé go dtiocfaidh méadú 5% ar an aeriompar ar fud an domhain gach bliain as seo go 2030. De réir mar a mhéadaíonn aerthrácht méadaíonn na hábhair inmní atá ann i leith na sábháilteachta. Is éard is aidhm le beartas eitlíochta an AE féachaint chuige go bhfuil aerspás na hEorpa ar an aerspás is sábháilte ar domhan.

Foinse: Eurostat


Foinse: Eurostat

Paisinéirí bóthair, iarnróid agus aeir

BliainTraeinCarrBus, cóiste
20007.282.410.4
20017.182.710.2
20026.883.39.9
20036.783.59.9
20046.883.49.8
20056.983.29.9
20067.183.29.7
20077.283.19.8
20087.383.19.7
20097.183.79.2
20107.283.69.2
20117.383.49.2
20127.6839.3
20137.683.29.2
20007.282.410.4
20017.182.710.2
20026.883.39.9
20036.783.59.8
20046.883.49.8
20056.983.29.9
20067.183.29.7
20077.283.19.8
20087.383.19.6
20097.183.79.2
20107.283.69.2
20117.383.49.2
20127.7839.3
20137.683.29.2
20006.38310.8
20016.482.611
20026.581.911.7
20036.580.513
20047.179.613.2
20056.679.813.6
20066.979.213.9
20077.178.814.1
20087.579.613
20097.579.513
20107.779.712.7
20117.779.512.8
20127.479.612.9
20137.477.415.2
20007.860.831.4
20016.661.532
20025.461.233.4
20035.566.528.1
20045.169.825
20054.870.924.3
20064.772.622.7
20074.473.821.8
2008475.120.8
20093.779.516.8
20103.68016.4
20113.580.615.9
2012380.116.9
20132.980.916.2
20008.373.118.6
20018.371.819.9
20027.573.818.7
20037.375.517.2
20047.576.616
20057.375.517.2
20067.575.217.3
20077.375.717
20087.17616.9
20096.876.216.9
20107.57319.5
20117.674.418
20128.37417.7
20138.573.617.9
20008.779.611.7
20019.179.211.7
20029.279.111.7
20039.379.111.6
20049.379.311.4
20059.579.111.4
20069.779.111.2
20079.779.610.7
20089.779.810.5
20099.580.110.4
20109.879.710.5
20111079.910.1
201210.279.99.9
201310.2809.8
20007.785.27.1
20017.685.56.9
20027.186.26.7
20037.286.16.8
20047.585.86.7
20057.585.86.7
20067.885.66.6
20077.885.76.5
20088.185.66.3
20097.9866.1
20108866
20118.285.95.9
20128.985.45.7
20138.585.75.8
20002.769.827.5
20011.970.128
20021.871.726.5
20031.773.624.7
20041.872.925.3
20051.975.722.4
200627819.9
20072.279.418.4
20082.181.416.5
2009283.115
2010283.614.4
2011284.114
20121.883.614.6
20131.783.914.4
20003.280.616.2
20013.380.616.1
20023.58115.6
20033.381.415.3
2004381.915.1
20053.382.114.6
20063.382.314.4
20073.482.314.2
20083.382.314.4
20092.882.115
20102.982.614.5
20112.982.614.6
20122.882.814.4
20132.783.214.1
20002.272.825.1
20011.974.323.8
20021.975.123
20031.676.422.1
20041.677.520.9
20051.778.320
20061.679.219.2
20071.679.918.5
20081.380.817.9
20091.281.916.9
20101.181.617.3
20110.881.617.6
20120.781.617.7
20130.981.317.8
20005.48113.5
20015.580.813.7
20025.282.512.3
20035.183.111.8
2004581.713.2
20055.18212.9
20065.282.812
200758114
20085.580.314.3
20095.481.413.3
20105.482.312.3
20115.680.913.5
20125.680.713.7
20136.180.713.2
20008.686.15.3
20018.586.64.9
20028.786.45
20038.486.65
20048.786.25.1
20059.185.85.2
20069.485.35.3
20079.684.95.5
20089.385.65.2
20099.485.45.2
20109.385.55.3
20119.385.35.4
20129.585.15.4
20139.485.25.4
20005.181.413.6
20014.881.713.5
20024.582.213.3
20034.282.213.6
20044.283.812.1
20054.383.811.9
20064.483.711.8
2007582.912.1
20085.482.212.5
20095.683.610.7
20105.683.710.7
20114.984.610.5
20123.585.810.7
20133.185.511.5
20005.883.310.9
20015.883.211
20025.683.311.1
20035.583.411.1
20045.583.411.1
2005681.812.2
20066.181.512.4
2007681.612.4
2008681.712.4
20095.582.811.7
20105.682.412.1
20115.881.712.6
20126.479.613.9
20136.380.413.3
2000:77.722.3
2001:77.522.5
2002:77.422.6
2003:76.423.6
2004:78.821.2
2005:79.220.8
2006:79.620.4
2007:80.319.7
2008:81.218.8
2009:82.417.6
2010:81.918.1
2011:81.718.3
2012:81.318.7
2013:81.518.5
20004.876.918.4
20014.879.915.3
20024.876.618.6
20034.875.719.4
20045.273.821.1
20055.473.521.1
20065.476.618
20074.979.415.7
20085.278.716.1
20094.780.215.1
20104.778.217.1
20114.976.218.9
20124.876.918.3
20134.777.318
20003.282.214.6
20012.882.614.6
20022.58215.4
20031.98513.1
20041.586.611.9
20050.789.89.5
20060.691.48
20070.6918.4
20080.691.28.2
20090.692.37.1
20100.791.77.6
20110.890.88.3
20120.8918.2
20130.891.47.8
20005.185.59.5
20015.185.29.7
20023.985.710.5
20033.785.710.6
20043.685.610.8
20053.685.510.9
20063.985.310.8
20074.184.911.1
20084.384.211.4
20094.384.311.4
20104.583.512.1
20114.483.112.5
20124.68312.4
20134.782.912.4
20001361.925.1
200113.461.724.9
200213.961.125
200313.462.124.5
200413.463.223.4
200512.664.223.2
200611.965.622.5
20071167.621.5
200810.467.522.1
200910.269.120.7
20101068.621.5
201110.268.321.5
201210.167.622.3
201310.267.522.3
2000:79.620.4
2001:79.320.7
2002:79.420.6
2003:79.520.5
2004:79.620.4
2005:80.319.7
2006:80.419.6
2007:80.619.4
2008:80.819.2
2009:81.918.1
2010:81.518.5
2011:82.417.6
2012:82.517.5
2013:8317
20009.4864.6
20019.4864.6
20029.386.44.3
20038.787.43.9
20048.487.73.9
20058.987.33.8
20069.487.23.5
20079.687.13.4
20089.287.33.5
20098.887.73.5
20108.987.73.5
20119.986.63.5
20121086.73.3
201310.586.23.3
20009.879.211
20019.779.410.9
20029.779.410.9
20039.579.510.9
20049.579.611
20059.879.710.5
20061079.610.4
200710.179.210.8
200811.178.610.2
200911.179.39.6
20101178.710.3
20111178.910.1
201211.578.510
201312.777.49.8
200011.36127.7
200110.762.926.4
20029.965.124.9
20039.266.524.3
20048.567.923.6
20058.269.422.4
20068.270.121.8
20078.570.720.8
20088.271.919.9
20097.474.717.9
20107.176.116.8
20116.977.415.7
20126.778.514.8
20136.279.614.1
20004.681.713.6
20014.582.812.6
20024.384.910.9
20033.985.111
20043.885.111.1
2005489.36.7
2006489.66.3
20074.189.46.5
20084.389.26.4
20094.489.46.2
20104.489.16.5
20114.588.86.7
20124.189.36.6
2013489.16.9
200016.371.512.2
200115.172.512.4
200211.975.812.3
200311.575.712.8
200411.476.212.4
20059.975.514.6
20069.676.414
20078.677.514
20087.677.215.2
20096.58013.6
20105.981.312.9
20115.581.712.8
20124.881.813.4
20134.582.313.2
20002.982.914.3
20012.983.513.6
2002383.913.2
2003383.513.5
20042.784.912.4
20052.785.611.6
20062.785.611.7
20072.68611.4
20082.786.410.9
20092.686.710.7
20102.586.810.8
20112.386.611
20122.386.711.1
20132.386.311.4
20007.764.427.8
20017.564.727.8
20027.266.826
20036.368.824.8
2004667.826.2
20055.969.424.8
20065.970.823.3
200767222
20086.47320.6
20096.677.615.8
20106.77815.3
2011777.315.7
20127.177.315.6
20137.177.815.1
20005.183.411.5
20014.883.811.3
20024.884.111.1
20034.784.410.9
20044.784.810.6
20054.884.910.3
20064.884.910.3
2007584.910
20085.484.510.1
20095.184.910
20105.284.99.9
2011585.19.8
20125.384.99.8
20135.384.99.8
20007.583.88.6
20017.983.88.3
20027.8848.2
20037.784.38
20047.584.77.8
20057.784.67.6
20068.384.17.6
20078.783.97.4
20089.483.37.2
20099.583.47.1
20109.483.47.2
20118.884.46.8
20129.184.36.7
20139.3846.8
20005.388.16.6
20015.388.26.5
20025.389.15.6
20035.488.56.1
20045.788.75.6
20055.988.35.8
20066.288.35.5
20076.687.95.5
20086.987.25.9
20096.9876
20107.586.36.2
20117.986.25.9
20128.2865.9
20138.4865.7
2000:88.611.4
2001:88.611.4
2002:88.611.4
2003:88.611.4
2004:88.611.4
2005:88.611.4
2006:88.611.4
2007:88.611.4
2008:88.611.4
2009:88.611.4
2010:88.611.4
2011:88.611.4
2012:88.611.4
2013:88.611.4
20004.588.37.1
20014.588.56.9
20024.1896.9
20034.188.97
20044.388.86.9
20054.588.57.1
20064.688.66.9
20074.688.76.7
20084.888.56.7
20094.788.66.7
20104.888.46.8
20114.588.47
20124.689.85.6
20134.889.85.5
200013.781.15.2
200114.280.65.2
200214.880.15.1
20031579.85.2
200415.379.65.2
200516.378.45.3
200616.577.95.6
20071777.45.5
200817.177.85.2
200917.477.55.1
201017.677.35.1
201117.677.25.1
201217.277.75.1
201317.177.85.1
2000284.513.5
20012.88314.3
20021.981.316.7
20031.778.819.5
20041.778.519.8
20051.779.219.1
20061.880.417.8
20071.980.517.6
20082.378.319.4
20092.479.218.5
20102.277.520.3
2011275.522.5
20121.577.820.7
20131.180.318.6
20003.445.950.7
20013.449.647
20023.14947.8
20033.449.247.4
20042.851.345.9
20052.652.345
20062.653.943.4
20072.754.942.4
20082.456.341.3
20092.556.940.6
20102.459.338.3
20112.459.238.4
20121.761.636.6
20131.463.734.9

Foinse: Eurostat

Aeriompar paisinéirí

BliainAeriompar
2007:
2008799024981
2009752512652
2010778324669
2011822830045
2012828160763
2013842219926
2014876884771
2007792387321
2008797571170
2009751138170
2010776851750
2011821265790
2012826463402
2013840556194
2014875134752
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
200720805314
200821981645
200921314463
201022690502
201125098923
201225913625
201326387222
201428775060
20076071210
20086417873
20095838685
20106168346
20116651562
20126819024
20137078294
20147518998
200713098141
200813429149
200912367467
201012242386
201112650532
201211742352
201311891812
201412079873
200724041619
200824629204
200922272961
201024330644
201125804863
201226528356
201327453282
201429003996
2007163784893
2008165758846
2009158148829
2010166130833
2011175316076
2012178591103
2013180781589
2014186445791
20071722505
20081804430
20091341294
20101381062
20111907569
20122202427
20131958565
20142019806
200729840020
200830018287
200926268887
201023093749
201123362889
201223594089
201324603640
201426310826
200734785958
200834404278
200932882441
201032131780
201133291435
201231575703
201333621019
201439117833
2007163523010
2008161400952
2009148318298
2010153387014
2011165153230
2012159771261
2013157731973
2014165354382
2007120034361
2008122723531
2009117561564
2010122887263
2011131425313
2012135005802
2013138085382
2014136361561
2007:
20084504278
20094334987
20104677030
20114989047
20125422530
20135722025
20146140608
2007106294205
2008105216903
2009101823760
2010109064953
2011116226667
2012116029388
2013115271926
2014121156068
20077004127
20087218073
20096729554
20106947632
20117190265
20127328248
20137011437
20147328546
20073155771
20083687329
20094062704
20104655898
20115098360
20124754530
20134782257
20144802282
20072195959
20082552074
20091867191
20102282834
20112691991
20123166628
20133482358
20143798110
20071634465
20081713003
20091535261
20101613600
20111836761
20121893988
20132168748
20142433939
20078580261
20088429082
20098081067
20108174510
20118884837
20128429843
20138441319
20149054848
20072971368
20083109899
20092918676
20103293548
20113506723
20123650345
20134031848
20144290032
200750500592
200850418517
200946479064
201048618670
201153895216
201255680131
201358077221
201460962778
200722926104
200823899584
200921817267
201023532455
201125137612
201225965977
201325749724
201426378676
200717120015
200818727132
200917046474
201018382517
201120634903
201221791428
201323274169
201425713682
200724324372
200825180382
200924104119
201025732352
201127578334
201228186254
201329694146
201432558076
20076908599
20088031267
20097984057
20108848949
20119687456
20129674226
201310016933
201410907487
20071504446
20081648977
20091423391
20101382341
20111358792
20121167877
20131265766
20141307128
20072232411
20082596334
20091948361
20101881844
20111808187
20121563197
20131557149
20141671290
200714464575
200814850682
200913828812
201014220636
201116374398
201216458815
201316565391
201417171931
200726967253
200827817350
200925218784
201026646764
201129732247
201230350845
201331443225
201432765412
2007217288456
2008213888122
2009198531887
2010192884537
2011201535227
2012203066646
2013210468756
2014220021502
20072462113
20082240998
20091837165
20102036356
20112462894
20122740691
20133199266
20143853614
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
200726385631
200827717155
200927673751
201029516916
201132401674
201234590312
201336684065
201437601630
200734537546
200836595724
200935928169
201037615864
201141439630
201243235843
201344216798
201446127426
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

Foinse: Eurostat


Fuinneamh agus an comhshaol

Iompórtálann an AE breis is 50% den fhuinneamh a theastaíonn uaidh.

Céatadán leictreachais arna tháirgeadh ó fhoinse inathnuaite fuinnimh

% den ollídiú leictreachais%
Málta1.6
Lucsamburg5.3
an Chipir6.6
an Ungáir6.6
an Ísiltír10.0
an Pholainn10.7
an Bheilg12.4
Poblacht na Seice12.8
an Eastóin13.0
an Liotuáin13.1
an Ríocht Aontaithe13.8
an Fhrainc16.8
an Bhulgáir18.9
Éire20.8
an tSlóvaic20.8
Greece21.2
an Ghearmáin25.3
an Fhionlainn30.9
an Iodáil31.3
an tSlóivéin33.1
an Spáinn36.7
an Rómáin37.5
An Chróit42.2
an Danmhairg43.1
an Laitvia48.8
an Phortaingéil49.1
an tSualainn61.8
an Ostair68.0

Foinse: Eurostat

Glanspleáchas ar allmhairithe fuinnimh mar chéatadán den ídiú iomlán

TírGualPeitriliamGás nádúrtha
an Bheilg95.3102.0100.5
an Bhulgáir16.4103.992.8
an Chipir100.0100.9:
An Chróit110.177.131.8
an Danmhairg90.7-12.0-23.1
an Eastóin-0.159.9100.0
an Fhionlainn65.3104.499.9
an Fhrainc93.499.097.4
an Ghearmáin44.596.186.9
an Iodáil96.190.788.1
an Ísiltír111.595.6-85.4
an Laitvia88.8100.4115.6
an Liotuáin99.793.2100.0
an Ostair94.592.574.7
an Pholainn-10.491.374.2
an Phortaingéil95.496.3101.5
an Ríocht Aontaithe82.140.250.1
an Rómáin18.946.811.8
an Spáinn70.597.498.6
an tSlóivéin19.497.399.6
an tSlóvaic80.689.995.3
an tSualainn82.4101.599.1
an Ungáir26.985.071.2
Éire72.4100.296.8
Greece3.294.6100.0
Lucsamburg100.0100.399.6
Málta:104.6:
Poblacht na Seice-11.696.4100.2

Foinse: Eurostat