Η οικονομία

Λειτουργώντας ως ενιαία αγορά με 28 χώρες, η ΕΕ αποτελεί σημαντική εμπορική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο.


Η οικονομική πολιτική της ΕΕ επιδιώκει να διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη με επενδύσεις στις μεταφορές, την ενέργεια και την έρευνα, προσπαθώντας όμως ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μέγεθος της οικονομίας της ΕΕ

Η οικονομία της ΕΕ — από πλευράς παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών (ΑΕΠ) — είναι σήμερα μεγαλύτερη από την οικονομία των ΗΠΑ: ΑΕΠ της ΕΕ το 2012: 12.945.402 εκατ. ευρώ.

Εμπόριο

Αν και στην ΕΕ αναλογεί το 7% του πληθυσμού της γης, οι εμπορικές της συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο φθάνουν το 20% περίπου των παγκόσμιων εξαγωγών και εισαγωγών.

Τα δύο τρίτα περίπου των εμπορικών συναλλαγών των χωρών της ΕΕ πραγματοποιούνται με άλλες χώρες της ΕΕ.

Παρόλο που το εμπόριο έχει πληγεί από την παγκόσμια ύφεση, η ΕΕ παραμένει πρώτη εμπορική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το 2011 της αναλογούσε το 16,4 % των παγκόσμιων εισαγωγών. Ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες με 15,5 % του συνόλου των εισαγωγών, και στην τρίτη θέση η Κίνα με 11,9 %. Η ΕΕ ήταν επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, με 15,4 % του συνόλου των εξαγωγών — σε σύγκριση με το 13,4 % που αναλογούσε στην Κίνα και το 10,5 % στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απασχόληση

Η απασχόληση έχει επίσης δεχθεί πλήγμα από την παγκόσμια οικονομική κρίση, και την αναταραχή στην ευρωζώνη.

Εργατικό δυναμικό που απασχολείται στη γεωργία

Χώρα Οικογενειακό εργατικό δυναμικόΤακτικό μη οικογενειακό εργατικό δυναμικόΜη οικογενειακό εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε μη τακτική βάση
Αυστρία91.36%7.75%0.88%
Βέλγιο78.18%16.97%4.84%
Βουλγαρία90.10%7.59%2.30%
Γαλλία51.58%40.51%7.91%
Γερμανία71.67%21.4%6.93%
Δανία69.65%28.46%1.89%
Ελλάδα93.46%2.06%4.47%
Εσθονία74.5%24.42%1.08%
Ηνωμένο Βασίλειο72.82%22.70%4.48%
Ιρλανδία92.94%5.97%1.10%
Ισλανδία66.34%28.55%5.12%
Ισπανία81.49%11.49%7.02%
Ιταλία92.17%4.66%3.18%
Κάτω Χώρες63.78%27.47%8.74%
Κροατία96.24%2.76%1.00%
Κύπρος92.62%5.14%2.24%
Λεττονία90.11%9.61%0.28%
Λιθουανία91.64%7.57%0.80%
Λουξεμβούργο79.88%17.19%2.93%
Μάλτα95.09%4.69%0.22%
Ουγγαρία90.45%7.79%1.76%
Πολωνία97.02%2.26%0.73%
Πορτογαλία89.42%6.83%3.75%
Ρουμανία97.04%1.45%1.50%
Σλοβακία49.60%48.35%2.05%
Σλοβενία96.08%1.52%2.40%
Σουηδία82.76%14.99%2.26%
Τσεχική Δημοκρατία31.57%65.94%2.49%
Φινλανδία85.77%10.89%3.34%
Πηγή: Eurostat


Δεν υπάρχουν δεδομένα για τις χώρες της ΕΕ που δεν
εμφανίζονται στο πτυσσόμενο μενού.

Ποσοστό των απασχολουμένων στη βιομηχανία (με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα) σε σύγκριση με το 2010. (2010 = 100)

ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.90100.28100.38100.30
2012100.0799.8799.5999.04
ΕΕ27
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.29100.66100.72100.50
2012100.38100.2499.9199.40
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.32100.69100.76100.54
2012100.42100.2999.9699.47
Βέλγιο
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011::::
2012::::
Βουλγαρία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.6499.8499.2797.19
201296.9997.2896.5995.38
Τσεχική Δημοκρατία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.46102.23102.36101.84
2012101.68101.66101.55101.51
Δανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.4799.5099.5299.46
201299.3498.9598.5497.77
Γερμανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.39102.31103.14103.81
2012104.44104.84105.12105.16
Εσθονία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.57102.47103.27103.80
2012104.20104.99105.57106.55
Ιρλανδία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201198.6698.0997.60102.59
201297.4295.9094.9297.66
Ελλάδα
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201194.8294.2692.5591.33
201288.8587.4086.9982.76
Ισπανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201197.7198.5097.3295.67
201293.7692.6592.1090.08
Γαλλία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.1999.0898.9198.70
201298.4898.3098.0697.68
Κροατία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201198.0997.5697.2796.73
201295.8595.0093.9692.46
Ιταλία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011::::
2012::::
Κύπρος
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201198.0897.1695.9093.43
201293.4091.3489.6787.19
Λεττονία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011104.73106.97107.26107.54
2012109.78111.06112.50113.31
Λιθουανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011102.39103.91105.27105.39
2012102.35102.49103.10103.94
Λουξεμβούργο
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.1599.7499.7999.14
201297.9997.8997.2096.49
Ουγγαρία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011102.47103.87103.81103.38
2012101.26101.56101.19101.05
Μάλτα
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.04100.4299.8699.49
201299.2199.0899.3398.50
Κάτω Χώρες
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.4699.4099.3099.08
201298.5498.2997.8997.60
Αυστρία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.41101.96102.68103.10
2012103.57103.84104.01103.91
Πολωνία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011102.05102.32101.92101.78
2012101.52101.29101.07100.77
Πορτογαλία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.3099.3199.0698.11
201296.7595.9295.1094.20
Ρουμανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.49100.72101.87102.08
2012102.47103.43103.84104.34
Σλοβενία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201197.7297.8997.8397.46
201297.7297.3996.7397.26
Σλοβακία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011104.05104.51104.27104.68
2012104.36104.13103.61102.07
Φινλανδία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201197.9297.34100.0498.77
201298.9698.8197.5897.47
Σουηδία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011102.27102.57103.10101.97
2012101.21100.73100.31100.07
Ηνωμένο Βασίλειο
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.49100.3899.9999.30
2012100.88100.6999.4598.52

Δεν υπάρχουν δεδομένα για τις χώρες της ΕΕ που δεν
εμφανίζονται στο πτυσσόμενο μενού.

Πηγή: Eurostat


Δεν υπάρχουν δεδομένα για τις χώρες της ΕΕ που δεν
εμφανίζονται στο πτυσσόμενο μενού.

Απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με το 2010 (2010=100)

ΕΕ28
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.68101.14101.38101.45
2012101.60101.64101.57101.45
Βουλγαρία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.56100.1799.2598.40
201297.0796.6995.6494.61
Βέλγιο
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Τσεχική Δημοκρατία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.26102.03101.89101.26
2012101.21101.75101.49101.23
Δανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.38100.83101.28101.41
2012101.50101.62101.51101.71
Γερμανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.92102.83103.63104.27
2012104.98105.10105.42105.91
Εσθονία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.84102.89104.61106.44
2012107.55108.80109.21110.15
Ιρλανδία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201197.8399.5597.6998.06
2012103.79100.12102.72102.35
Ελλάδα
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201196.2090.7889.7887.65
201283.2485.5782.3779.19
Ισπανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.6899.5998.8398.13
201297.2195.9795.1694.65
Γαλλία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.20101.69101.75101.78
2012101.70101.51101.28100.92
Ιταλία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Κύπρος
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.31101.40101.34101.54
2012100.52100.4699.6498.54
Λεττονία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011102.57108.03107.44109.21
2012113.43114.62118.81120.02
Λιθουανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011103.42104.98106.79107.51
2012105.81106.46107.29108.22
Λουξεμβούργο
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011102.00103.30103.98104.63
2012105.69105.97106.12107.06
Ουγγαρία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.03100.90101.60102.29
201298.0897.1498.1997.82
Μάλτα
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.2999.77101.0399.34
201297.7398.8099.8299.93
Κάτω Χώρες
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.86101.30101.49101.58
2012101.48101.39101.06100.72
Αυστρία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.66102.76102.93103.48
2012104.44104.26104.04103.74
Πολωνία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011103.00104.87104.93105.20
2012104.77104.76105.08105.20
Πορτογαλία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.7299.0597.8395.76
201293.6492.1790.9589.75
Ρουμανία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201194.7996.2598.1799.88
2012102.53104.82106.22108.67
Σλοβενία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.4899.7499.2898.54
201299.1398.1397.5098.19
Σλοβακία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011101.67101.91102.61103.14
2012102.44104.47105.38105.59
Φινλανδία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.92102.66100.81100.29
2012101.68103.07102.97102.58
Σουηδία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011103.39105.01106.40106.64
2012107.07107.79107.15108.70
Ηνωμένο Βασίλειο
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
2011100.33100.45101.00101.53
2012103.34103.77104.00103.80
Κροατία
ΈτοςQ1Q2Q3Q4
201199.62100.28100.42100.09
201299.3999.6299.7499.10

Δεν υπάρχουν δεδομένα για τις χώρες της ΕΕ που δεν
εμφανίζονται στο πτυσσόμενο μενού.

Πηγή: Eurostat


Ποσοστό ανεργίας

Χώρα ΓυναίκεςΆνδρες
Αυστρία 50.46% 49.54%
Βέλγιο 48.51% 51.49%
Βουλγαρία 46.78% 53.22%
Γαλλία 50.13% 49.87%
Γερμανία 46.90% 53.10%
Δανία 52.05% 47.95%
Ελλάδα 56.29% 43.71%
Εσθονία 48.12% 51.88%
Ηνωμένο Βασίλειο 46.90% 53.10%
Ιρλανδία 42.00% 58.00%
Ισπανία 51.26% 48.74%
Ιταλία 53.17% 46.83%
Κάτω Χώρες 46.97% 53.03%
Κροατία46.75% 53.25%
Κύπρος 47.60% 52.40%
Λεττονία 47.45% 52.55%
Λιθουανία 44.85% 55.15%
Λουξεμβούργο 55.51% 44.49%
Μάλτα 49.41% 50.59%
Ουγγαρία 50.30% 49.70%
Πολωνία 53.39% 46.61%
Πορτογαλία 50.64% 49.36%
Ρουμανία 45.51% 54.49%
Σλοβακία 50.80% 49.20%
Σλοβενία 54.99% 45.01%
Σουηδία48.99% 51.01%
Τσεχική Δημοκρατία 58.40% 41.60%
Φινλανδία46.18% 53.82%
Πηγή: Eurostat

Έρευνα

Η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. Στόχος είναι να αυξηθούν οι δαπάνες για Ε&Α, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις αντίστοιχες δαπάνες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ορισμένες χώρες και/ή τομείς:

Συνολικές δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ

Χώρα Επιχειρηματικός τομέαςΚρατικός τομέαςΤομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςΙδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας
Αυστρία 1.90.140.710.01
Βέλγιο 1.520.180.490.02
Βουλγαρία 0.30.20.060
Γαλλία 1.440.310.470.03
Γερμανία 1.960.420.52:
Δανία 1.960.060.940.01
Ελλάδα 0.230.160.270.01
Εσθονία 1.50.190.660.02
Ηνωμένο Βασίλειο 1.130.150.460.03
Ιρλανδία 1.140.080.43:
Ισπανία 0.710.260.380
Ιταλία 0.690.170.360.04
Κάτω Χώρες 1.140.220.67:
Κροατία0.340.210.210
Κύπρος 0.070.080.270.08
Λεττονία 0.190.160.34:
Λιθουανία 0.240.180.5:
Λουξεμβούργο 1:::
Μάλτα 0.480.030.210
Ουγγαρία 0.760.190.25:
Πολωνία 0.230.260.270
Πορτογαλία 0.710.110.570.12
Ρουμανία 0.180.20.110
Σλοβακία 0.250.190.240
Σλοβενία 1.830.350.290
Σουηδία2.330.150.90.01
Τσεχική Δημοκρατία 0.910.320.40.01
Φινλανδία2.680.340.760.03

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ορισμένες χώρες και/ή τομείς:

Πηγή: Eurostat

Μεταφορές

Στόχος της ΕΕ είναι η προώθηση αποδοτικών, ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον δικτύων μεταφορών.

Το ποσοστό των μετακινήσεων με ΙΧ αυτοκίνητο έχει αυξηθεί ελαφρώς από το 2008 — σε σύγκριση με άλλα μέσα οδικών μεταφορών (όπως τα πούλμαν και τα λεωφορεία). Η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει την επένδυση στις σιδηροδρομικές μεταφορές καθώς και την αναδιάρθρωσή τους.

Παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση, φαίνεται ότι οι παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές θα αυξάνονται κατά 5 % περίπου τον χρόνο μέχρι το 2030. Καθώς αυξάνεται η κυκλοφορία, αυξάνονται και οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών έχει ως στόχο να καταστήσει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο τον ασφαλέστερο στον κόσμο.

Επιβάτες οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών


Επιβάτες οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών

Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
2000:::
2001:::
2002:::
2003:::
2004:::
2005:::
2006:::
2007:::
2008:::
2009:::
2010:::
2011:::

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ΕΕ28
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20007.1839.9
20017.183.29.7
20026.883.69.5
20036.783.89.5
20046.883.79.5
20056.883.69.5
20067849.1
2007783.99.1
20087.283.69.2
20097.184.18.8
20107.284.18.8
20117.184.18.8

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
2006:
2007792700448
2008798330585
2009751060420
2010776851750
2011821265790
Βέλγιο
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20006.183.410.5
20016.28310.7
20026.382.311.4
20036.381.212.5
20046.880.512.7
20056.380.713
20066.680.213.2
20076.779.913.4
20087.379.613.2
20097.379.413.3
20107.479.213.3
20117.379.513.2

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200619154636
200720805314
200821981645
200921314463
201022690502
201125098923
Βουλγαρία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20007.759.832.4
20016.560.832.6
20025.359.934.7
20035.364.530.2
20045.169.825
20054.870.924.3
20064.772.622.7
20074.473.821.8
2008475.120.8
20093.779.516.8
20103.68016.4
20113.580.615.9

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
2006:
20076071210
20086417873
20095838685
20106168346
20116651562
Τσεχική Δημοκρατία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20008.373.118.6
20018.371.819.9
20027.573.818.7
20037.375.517.2
20047.576.616
20057.375.517.2
20067.575.217.3
20077.375.717
20087.17616.9
20096.876.216.9
20107.572.619.9
20117.674.418

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200612171235
200713098141
200813429149
200912367467
201012242386
201112650532
Δανία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20007.580.112.4
20017.879.912.3
20027.780.312
20038.381.410.3
20048.281.610.2
20058.381.510.2
20068.1829.9
20078.3829.7
20088.482.29.4
20098.382.39.4
20108.781.89.5
2011981.69.4

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200622965651
200724041619
200824629204
200922272961
201024330644
201125804863
Γερμανία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20007.785.27.1
20017.685.56.9
20027.186.26.7
20037.286.16.8
20047.585.86.7
20057.585.86.7
20067.885.66.6
20077.885.76.5
20088.185.66.3
20097.9866.1
20108866
20118.1865.8

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
2006154145981
2007163843996
2008166095390
2009158150131
2010166130833
2011175316076
Εσθονία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20002.769.827.5
20011.970.128
20021.871.726.5
20031.773.624.7
20041.872.925.3
20051.777.820.4
200627819.9
20072.279.418.4
20082.181.416.5
2009283.115
2010283.614.4
2011284.114

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20061533132
20071722505
20081804430
20091341294
20101381062
20111907569
Ιρλανδία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
2000383.713.3
20013.283.713.2
20023.483.513.2
20033.283.613.2
20043.183.813
20053.483.612.9
20063.583.712.8
20073.583.612.9
20083.483.812.8
20092.984.612.5
20103.184.312.6
2011384.212.8

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200627558133
200729840020
200830018287
200926268887
201023093749
201123362889
Ελλάδα
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20002.272.825.1
20011.974.323.8
20021.975.123
20031.676.422.1
20041.677.520.9
20051.778.320
20061.679.219.2
20071.679.918.5
20081.380.817.9
20091.281.916.9
20101.181.617.3
20110.881.617.6

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200632762340
200734785958
200834404278
200932882441
201032131780
201133291435
Ισπανία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20005.48113.5
20015.580.813.7
20025.282.512.3
20035.183.111.8
2004581.713.2
20055.18212.9
20065.282.812
200758114
20085.580.314.3
20095.481.413.3
20105.482.312.3
20115.58113.5

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
2006150599286
2007163523010
2008161400952
2009148318298
2010153387014
2011165153230
Γαλλία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20008.686.15.3
20018.586.64.9
20028.786.45
20038.486.65
20048.786.25.1
20059.185.85.2
20069.485.35.3
20079.684.95.5
200810.184.25.7
200910.3845.7
201010.284.15.8
201110.383.85.9

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
2006113182776
2007120034361
2008122723531
2009117561564
2010122887263
2011131425313
Κροατία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20005.181.413.6
20014.881.713.5
20024.582.213.3
20034.282.213.6
20044.283.812.1
20054.383.811.9
20064.483.711.8
2007582.912.1
20085.482.212.5
20095.683.610.7
20105.683.710.7
20114.984.610.5

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
2006:
2007:
20084504278
20094334987
20104677030
20114989047
Ιταλία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20005.783.510.8
20015.883.111.1
20025.782.911.3
20035.782.911.5
20045.782.811.5
200568212
20065.682.911.5
20075.483.411.1
20085.682.911.5
20095.682.511.9
20105.682.412
20115.182.812.1

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200695914356
2007106294205
2008105216903
2009101823760
2010109064953
2011116226667
Κύπρος
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
2000:77.722.3
2001:77.522.5
2002:77.422.6
2003:76.423.6
2004:78.821.2
2005:79.220.8
2006:79.620.4
2007:80.319.7
2008:81.218.8
2009:82.417.6
2010:81.918.1
2011:81.718.3

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20066713880
20077004127
20087218073
20096729554
20106947632
20117190265
Λεττονία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20004.876.918.4
20014.879.915.3
20024.876.618.6
20034.875.719.4
20045.273.821.1
20055.473.521.1
20065.476.618
20074.979.415.7
20085.278.716.1
20094.881.313.9
20104.879.915.3
20115.178.416.5

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20062488065
20073155771
20083687329
20094062704
20104655898
20115098360
Λιθουανία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20003.282.214.6
20012.882.614.6
20022.58215.4
20031.98513.1
20041.586.611.9
20051.189.49.5
20061918
20070.990.78.4
2008190.98.2
20090.9927.1
20100.791.77.6
20110.890.88.3

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20061799195
20072195959
20082552074
20091867191
20102282834
20112691991
Λουξεμβούργο
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20005.593.41
20015.693.41
20023.985.710.5
20033.785.710.6
20043.685.610.8
20053.685.510.9
20063.985.310.8
20074.184.911.1
20084.384.211.4
20094.384.311.4
20104.583.811.7
20114.483.112.5

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20061597404
20071634465
20081713003
20091535261
20101613600
20111836761
Ουγγαρία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
200012.962.125
200113.461.724.9
200213.961.324.7
200313.661.425
20041462.523.5
200513.162.724.2
200612.963.423.7
200713.161.925
200811.859.828.4
200912.363.124.6
201011.863.125.1
201111.763.424.9

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20068245920
20078580261
20088429082
20098081067
20108174510
20118884837
Μάλτα
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
2000:79.620.4
2001:79.320.7
2002:79.420.6
2003:79.520.5
2004:79.620.4
2005:80.319.7
2006:80.419.6
2007:80.619.4
2008:80.819.2
2009:81.918.1
2010:81.518.5
2011:81.718.3

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20062699870
20072971368
20083109899
20092918676
20103293548
20113506723
Κάτω Χώρες
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20009.4864.6
20019.4864.6
20029.386.44.3
20038.787.43.9
20048.987.23.9
20058.387.83.8
20069.587.13.5
20079.287.43.4
20089.287.33.5
20099.187.33.6
20109.187.23.7
20118.788.13.3

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200648582547
200750500592
200850418517
200946479064
201048616387
201153895216
Αυστρία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20009.879.211
20019.779.410.9
20029.779.410.9
20039.579.510.9
20049.579.611
20059.879.710.5
20061079.610.4
200710.179.210.8
200811.178.610.2
200911.179.39.6
20101178.710.3
20111178.910.1

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200620824533
200722926104
200823899584
200921817267
201023532455
201125137612
Πολωνία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
200011.772.815.4
200110.674.714.7
20029.57713.5
20038.877.613.5
2004878.913.1
20057.380.712
20066.982.510.6
20076.883.69.6
20086.285.58.4
20095.5877.4
20105.288.46.4
2011589.15.9

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200613737539
200717120015
200818727132
200917046474
201018382517
201120634903
Πορτογαλία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20004.681.713.6
20014.582.812.6
20024.384.910.9
20033.985.111
20043.885.111.1
20053.885.111.1
20063.985.610.5
20073.985.310.7
20084.185.210.7
20094.285.410.4
20104.285.110.8
20114.384.810.8

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200622026797
200724324372
200825180382
200924104119
201025732352
201127578334
Ρουμανία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
200016.371.512.2
200115.172.512.4
200211.975.812.3
200311.575.712.8
200411.476.212.4
20059.975.514.6
20069.676.414
20078.677.514
20087.677.215.2
20096.58013.6
20105.981.312.9
20115.581.712.8

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20064900134
20076908599
20088031267
20097984057
20108848949
20119687456
Σλοβενία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20002.982.914.3
20012.983.513.6
2002383.913.2
2003383.513.5
20042.784.912.4
20052.785.611.6
20062.785.911.4
20072.68611.4
20082.786.410.9
20092.686.710.7
20102.586.810.8
20112.386.810.9

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20061327333
20071504446
20081648977
20091423391
20101382341
20111358792
Σλοβακία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20007.764.427.8
20017.564.727.8
20027.266.826
20036.368.824.8
2004667.826.2
20055.969.424.8
20065.970.723.3
200767222
20086.473.320.3
20096.677.316.1
20106.777.815.5
2011777.315.7

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
20062124447
20072232411
20082596334
20091948361
20101881844
20111808187
Φινλανδία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20005.183.411.5
20014.883.811.3
20024.884.111.1
20034.784.410.9
20044.784.810.6
20054.884.910.3
20064.884.910.3
2007584.910
20085.484.510.1
20095.184.910
20105.284.99.9
2011585.19.8

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200613443365
200714464575
200814850682
200913828812
201014220636
201116374398
Σουηδία
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20007.583.88.6
20017.983.88.3
20027.8848.2
20037.784.38
20047.584.77.8
20057.784.67.6
20068.384.17.6
20078.783.97.4
20089.483.37.2
20099.583.47.1
20109.483.47.2
20119.583.37.3

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
200625744721
200726967253
200827817350
200925218784
201026646764
201129732247
Ηνωμένο Βασίλειο
Επιβάτες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (ως % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων χερσαίων μεταφορών)
ΈτοςΤρένοΑυτοκίνητοΛεωφορεία, πούλμαν
20005.388.26.5
20015.388.36.3
20025.288.66.2
20035.488.46.2
20045.688.16.2
20055.887.96.3
20066.288.95
20076.588.55
20086.987.95.2
20096.888.25
20107.587.45.1
20117.587.55

Αεροπορική μεταφορά επιβατών
ΈτοςΑεροπλάνο
2006211228518
2007217288456
2008213888122
2009198531887
2010192884537
2011201535227
Πηγή: Eurostat

Ενέργεια και περιβάλλον

Η ΕΕ εισάγει πάνω από το 50 % των ενεργειακών αναγκών της.

Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές

Χώρα Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ
Μάλτα (MT)0.6
Κύπρος (CY)3.4
Λουξεμβούργο (LU)4.1
Ουγγαρία (HU)6.4
Πολωνία (PL)8.2
Βέλγιο (BE)8.8
Ηνωμένο Βασίλειο (UK)8.8
Λιθουανία (LT)9.0
Κάτω Χώρες (NL)9.8
Τσεχική Δημοκρατία (CZ)10.6
Εσθονία (EE)12.3
Βουλγαρία (BG)13.9
Ελλάδα (EL)14.8
Γαλλία (FR)16.4
Ιρλανδία (IE)17.6
Σλοβακία (SK)19.3
Γερμανία (DE)20.9
(EU28)21.7
Ιταλία (IT)23.7
Φινλανδία (FI)29.4
Σλοβενία (SI)30.8
Ρουμανία (RO)31.1
Ισπανία (ES)31.6
Κροατία (HR)34.2
Δανία (DK)35.9
Λεττονία (LV)44.7
Πορτογαλία (PT)45.9
Σουηδία (SE)59.9
Αυστρία (AT)65.0
Πηγή: Eurostat


Καθαρή εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης στην

Χώρα ΆνθρακαςΠετρέλαιοΦυσικό αέριο
Αυστρία 91.2
Βέλγιο 98.6
Βουλγαρία 97.7
Γαλλία 97.9
Γερμανία 94.2
Δανία -47.7
Ελλάδα 93.8
Εσθονία 56.3
Ηνωμένο Βασίλειο 27.0
Ιρλανδία 101.1
Ισπανία 99.8
Ιταλία 91.0
Κάτω Χώρες 91.3
Κροατία79.9
Κύπρος :
Λεττονία 101.8
Λιθουανία 91.4
Λουξεμβούργο 99.6
Μάλτα 100.3
Ουγγαρία 82.2
Πολωνία 95.9
Πορτογαλία 100.6
Ρουμανία 47.0
Σλοβακία 90.0
Σλοβενία 100.1
Σουηδία99.9
Τσεχική Δημοκρατία 95.2
Φινλανδία97.3
Πηγή: Eurostat

 Τηλεφορτώσεις

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;