Икономика

Функциониращ като единен пазар от 28 страни, ЕС е основна световна търговска сила.


С икономическата си политика Съюзът се стреми да поддържа растеж, като инвестира в областта на транспорта, енергетиката и научните изследвания и същевременно свежда до минимум въздействието на икономическото развитие върху околната среда.

Измерване на икономиката на ЕС

Икономиката на ЕС – измерена въз основа на произведените стоки и услуги (БВП) – вече е по-голяма от тази на САЩ:

  • БВП на ЕС за 2014 г. е бил 13 920 541 млн. евро.

Търговия

Въпреки че населението на ЕС е само 7 % от световното население, търговията на Съюза е около 20 % от световния внос и износ.

Около две трети от общата търговия на държавите от ЕС се извършва с други държави от Съюза.

Търговията бе засегната от световната рецесия, но ЕС остава най-голямата световна търговска сила с 16,4 % от световния внос през 2011 г. След Съюза се нареждат САЩ с 15,5 % и Китай с 11,9 %. ЕС е и най-големият износител с 15,4 % от общия износ. Делът на Китай е 13,4 %, а на САЩ – 10,5 %.

Заетост

Заетостта също бе засегната от глобалната икономическа криза и сътресенията в еврозоната.

Работна сила в сектора на земеделието

Държава Работници, членове на семействотоПостоянно наети работници, които не са членове на семействотоВременно наети работници, които не са членове на семейството
Австрия91.36%7.75%0.88%
Белгия78.18%16.97%4.84%
България90.10%7.59%2.30%
Германия71.67%21.4%6.93%
Гърция93.46%2.06%4.47%
Дания69.65%28.46%1.89%
Естония74.5%24.42%1.08%
Ирландия92.94%5.97%1.10%
Исландия66.34%28.55%5.12%
Испания81.49%11.49%7.02%
Италия92.17%4.66%3.18%
Кипър 92.62%5.14%2.24%
Латвия90.11%9.61%0.28%
Литва91.64%7.57%0.80%
Люксембург79.88%17.19%2.93%
Малта95.09%4.69%0.22%
Нидерландия63.78%27.47%8.74%
Обединеното кралство72.82%22.70%4.48%
Полша97.02%2.26%0.73%
Португалия89.42%6.83%3.75%
Румъния97.04%1.45%1.50%
Словакия49.60%48.35%2.05%
Словения96.08%1.52%2.40%
Унгария90.45%7.79%1.76%
Финландия85.77%10.89%3.34%
Франция51.58%40.51%7.91%
Хърватия96.24%2.76%1.00%
Чешка република31.57%65.94%2.49%
Швеция82.76%14.99%2.26%
Източник: Евростат


Няма данни за държавите от ЕС, които не са посочени
в падащото меню.

Заетост в областта на услугите в сравнение с 2010 г. (2010 = 100)

ГодинаQ1Q2Q3Q4
201399.2498.8598.5298.48
201498.4798.5298.6898.75
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201399.1998.7898.4598.40
201498.3998.4498.5898.64
ЕС28
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201399.4499.1298.9398.94
201499.1299.2899.5299.69
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201399.5299.1999.0199.03
201499.2199.3899.6299.80
Белгия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201397.2496.6396.1095.57
201494.8794.3694.0293.59
България
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201394.6994.6493.9893.81
201494.3294.8294.8394.84
Чешка република
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013100.82100.79100.58100.62
2014101.16101.69102.07102.64
Дания
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201396.7496.3196.2595.97
201496.3596.7796.9397.46
Германия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013105.30105.39105.51105.69
2014105.82106.15106.44106.68
Естония
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013107.31107.82108.16108.00
2014107.88108.48109.18110.48
Ирландия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201399.63100.9299.98100.35
201499.9999.37100.83101.64
Гърция
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201378.7877.90::
2014::::
Испания
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201389.9688.2287.1587.51
201487.5888.6990.3791.21
Франция
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201397.5196.9496.5496.17
201495.9395.6795.3495.05
Хърватия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201392.0691.6391.3390.69
201489.7689.7389.2388.79
Италия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013::::
2014::::
Кипър
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201383.2680.7578.5178.60
201477.4577.9277.9477.36
Латвия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013113.91114.50114.68114.47
2014113.89111.75112.43111.53
Литва
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013105.00105.50106.10107.00
2014107.64107.70109.00109.78
Люксембург
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201396.1995.7695.4895.99
201495.5895.7195.8395.71
Унгария
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013101.52101.96102.43102.67
2014103.95104.59105.11105.69
Малта
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201397.9397.9597.7497.13
201497.9997.9897.3597.09
Нидерландия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201397.8897.4096.9896.67
201496.3296.2596.3296.42
Австрия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013103.99104.07103.81103.83
2014103.49103.70103.45103.43
Полша
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013100.35100.20100.44100.68
2014101.12101.53101.86102.33
Португалия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201393.4993.0492.8292.92
201492.8693.2093.5293.85
Румъния
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013104.44104.15103.93104.03
2014104.62105.38105.86106.61
Словения
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201394.4494.1994.2194.36
201494.2494.5994.9195.16
Словакия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2013102.40102.22102.43102.98
2014104.04104.13104.26104.82
Финландия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201397.9098.1395.4895.07
201493.4691.6690.0490.48
Швеция
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201399.6598.5097.5397.74
201497.9397.5298.0497.43
Обединеното кралство
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201398.7398.5399.1999.34
2014100.04100.31100.93101.31

Няма данни за държавите от ЕС, които не са посочени
в падащото меню.

Източник: Евростат


Няма данни за държавите от ЕС, които не са посочени
в падащото меню.

Заетост в областта на услугите в сравнение с 2010 г. (2010 = 100)

ЕС28
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011100.68101.14101.38101.45
2012101.60101.64101.57101.45
България
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011100.56100.1799.2598.40
201297.0796.6995.6494.61
Белгия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Чешка република
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011101.26102.03101.89101.26
2012101.21101.75101.49101.23
Дания
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011100.38100.83101.28101.42
2012101.50101.62101.51101.71
Германия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011101.92102.83103.63104.27
2012104.98105.10105.42105.91
Естония
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011101.84102.89104.61106.44
2012107.55108.80109.21110.16
Ирландия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201197.8399.5597.6998.06
2012103.79100.12102.72102.35
Гърция
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201196.2090.7889.7887.65
201283.2485.5782.3779.19
Испания
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201199.6899.5998.8398.13
201297.2195.9795.1694.65
Франция
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011101.20101.69101.75101.78
2012101.70101.51101.28100.92
Италия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011NaNNaNNaNNaN
2012NaNNaNNaNNaN
Кипър
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011101.31101.40101.34101.54
2012100.52100.4699.6498.54
Латвия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011102.57108.03107.44109.21
2012113.43114.62118.81120.02
Литва
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011103.42104.98106.79107.51
2012105.81106.46107.29108.22
Люксембург
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011102.00103.30103.98104.63
2012105.69105.97106.12107.06
Унгария
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011100.03100.90101.60102.29
201298.0897.1498.1997.82
Малта
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011100.2999.77101.0399.34
201297.7398.8099.8299.93
Нидерландия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011100.86101.30101.49101.58
2012101.48101.39101.06100.72
Австрия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011101.66102.76102.93103.48
2012104.44104.26104.04103.74
Полша
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011103.00104.87104.93105.20
2012104.77104.76105.08105.20
Португалия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201199.7299.0597.8395.76
201293.6492.1790.9589.76
Румъния
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201194.7996.2598.1799.88
2012102.53104.82106.22108.67
Словения
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201199.4899.7499.2898.54
201299.1398.1397.5098.19
Словакия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011101.67101.91102.61103.14
2012102.44104.47105.38105.58
Финландия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201199.92102.66100.81100.29
2012101.68103.07102.97102.58
Швеция
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011103.39105.01106.40106.64
2012107.07107.79107.15108.70
Обединеното кралство
ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011100.33100.45101.00101.53
2012103.34103.77104.00103.80
Хърватия
ГодинаQ1Q2Q3Q4
201199.62100.28100.42100.09
201299.3999.6299.7499.10

Няма данни за държавите от ЕС, които не са посочени
в падащото меню.

Източник: Евростат


Равнище на безработица

Държава ЖениМъже
Австрия 5.9% 6.1%
Белгия 8.0% 9.1%
България 9.2% 10.3%
Германия 4.4% 5.0%
Гърция 29.8% 22.2%
Дания 6.5% 6.1%
Естония 6.9% 6.4%
Ирландия 8.3% 11.0%
Испания 24.2% 21.0%
Италия 12.7% 12.1%
Кипър 16.2% 15.8%
Латвия 9.4% 10.3%
Литва 7.8% 8.6%
Люксембург 6.3% 5.3%
Малта 5.4% 5.7%
Нидерландия 7.3% 6.6%
Обединеното кралство 5.4% 5.7%
Полша 8.2% 7.5%
Португалия 13.3% 13.2%
Румъния 6.2% 7.8%
Словакия 13.1% 10.8%
Словения 10.6% 8.1%
Унгария 7.1% 7.1%
Финландия9.0% 10.1%
Франция 9.9% 10.6%
Хърватия15.7% 15.8%
Чешка република 6.9% 5.1%
Швеция7.5% 7.3%
Източник: Евростат

Научни изследвания

Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) е в центъра на стратегията на ЕС за повишаване на конкурентоспособността на икономиката му. Целта е да се инвестира повече, за да достигнат разходите за НИРД равнищата на разходите в САЩ и Япония.

За някои страни и/или сектори липсват данни

Общи разходи за НИРД като процент от БВП

Държава Сектор „Предприятия“ Държавен секторСектор „Висше образование“Частен нестопански сектор
Австрия 1.930.140.720.01
Белгия 1.580.20.490.01
България 0.40.190.060
Германия 1.910.430.51:
Гърция 0.270.220.30.01
Дания 20.070.970.01
Естония 0.830.160.740.02
Ирландия :0.070.36:
Испания 0.660.230.350
Италия 0.680.190.350.04
Кипър 0.070.070.270.06
Латвия 0.170.170.26:
Литва 0.240.190.52:
Люксембург 0.710.270.18:
Малта 0.460.090.3:
Нидерландия 1.140.210.63:
Обединеното кралство 1.050.120.430.03
Полша 0.380.230.250
Португалия 0.650.080.510.12
Румъния 0.120.190.080
Словакия 0.380.170.270
Словения 1.980.340.270
Унгария 0.980.210.2:
Финландия2.280.30.710.02
Франция 1.440.290.460.03
Хърватия0.410.210.2:
Чешка република 1.030.350.520.01
Швеция2.280.120.90.01

За някои страни и/или сектори липсват данни

Източник: Евростат

Транспорт

ЕС се стреми да насърчава изграждането на ефективни, безопасни, сигурни и екологосъобразни транспортни мрежи

Делът на пътуванията с кола се е увеличил леко от 2008 г. насам в сравнение с останалите видове автомобилен транспорт (например автобусен). ЕС продължава да подкрепя инвестициите в железопътния транспорт и неговото преструктуриране.

Въпреки настоящата икономическа криза се очаква световният въздушен транспорт да нараства с около 5 % годишно до 2030 г. С увеличението на трафика се увеличава и загрижеността за безопасността. Политиката на ЕС в областта на въздухоплаването има за цел европейското въздушно пространство да бъде най-безопасното в света.

Пътници – автомобилен, железопътен и въздушен транспорт

Източник: Евростат

Пътници – автомобилен, железопътен и въздушен транспорт

ЕС28
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20007.282.410.4
20017.182.710.2
20026.883.39.9
20036.783.59.9
20046.883.49.8
20056.983.29.9
20067.183.29.7
20077.283.19.8
20087.383.19.7
20097.183.79.2
20107.283.69.2
20117.383.49.2
20127.6839.3
20137.683.29.2
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
2006:
2007:
2008799024981
2009752512652
2010778324669
2011822830045
2012828160763
2013842219926
2013842219926
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20007.282.410.4
20017.182.710.2
20026.883.39.9
20036.783.59.8
20046.883.49.8
20056.983.29.9
20067.183.29.7
20077.283.19.8
20087.383.19.6
20097.183.79.2
20107.283.69.2
20117.383.49.2
20127.7839.3
20137.683.29.2
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
2006:
2007792700448
2008797571170
2009751138170
2010776851750
2011821265790
2012826463402
2013840556194
2013840556194
Белгия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20006.38310.8
20016.482.611
20026.581.911.7
20036.580.513
20047.179.613.2
20056.679.813.6
20066.979.213.9
20077.178.814.1
20087.579.613
20097.579.513
20107.779.712.7
20117.779.512.8
20127.479.612.9
20137.477.415.2
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200619154636
200720805314
200821981645
200921314463
201022690502
201125098923
201225913625
201326387222
201326387222
България
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20007.860.831.4
20016.661.532
20025.461.233.4
20035.566.528.1
20045.169.825
20054.870.924.3
20064.772.622.7
20074.473.821.8
2008475.120.8
20093.779.516.8
20103.68016.4
20113.580.615.9
2012380.116.9
20132.980.916.2
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
2006:
20076071210
20086417873
20095838685
20106168346
20116651562
20126819024
20137078294
20137078294
Чешка република
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20008.373.118.6
20018.371.819.9
20027.573.818.7
20037.375.517.2
20047.576.616
20057.375.517.2
20067.575.217.3
20077.375.717
20087.17616.9
20096.876.216.9
20107.57319.5
20117.674.418
20128.37417.7
20138.573.617.9
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200612171235
200713098141
200813429149
200912367467
201012242386
201112650532
201211742352
201311891812
201311891812
Дания
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20008.779.611.7
20019.179.211.7
20029.279.111.7
20039.379.111.6
20049.379.311.4
20059.579.111.4
20069.779.111.2
20079.779.610.7
20089.779.810.5
20099.580.110.4
20109.879.710.5
20111079.910.1
201210.279.99.9
201310.2809.8
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200622965651
200724041619
200824629204
200922272961
201024330644
201125804863
201226528356
201327453282
201327453282
Германия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20007.785.27.1
20017.685.56.9
20027.186.26.7
20037.286.16.8
20047.585.86.7
20057.585.86.7
20067.885.66.6
20077.885.76.5
20088.185.66.3
20097.9866.1
20108866
20118.285.95.9
20128.985.45.7
20138.585.75.8
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
2006154145981
2007163843996
2008165758846
2009158148829
2010166130833
2011175316076
2012178591103
2013180781589
2013180781589
Естония
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20002.769.827.5
20011.970.128
20021.871.726.5
20031.773.624.7
20041.872.925.3
20051.975.722.4
200627819.9
20072.279.418.4
20082.181.416.5
2009283.115
2010283.614.4
2011284.114
20121.883.614.6
20131.783.914.4
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20061533132
20071722505
20081804430
20091341294
20101381062
20111907569
20122202427
20131958565
20131958565
Ирландия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20003.280.616.2
20013.380.616.1
20023.58115.6
20033.381.415.3
2004381.915.1
20053.382.114.6
20063.382.314.4
20073.482.314.2
20083.382.314.4
20092.882.115
20102.982.614.5
20112.982.614.6
20122.882.814.4
20132.783.214.1
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200627558133
200729840020
200830018287
200926268887
201023093749
201123362889
201223594089
201324603640
201324603640
Гърция
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20002.272.825.1
20011.974.323.8
20021.975.123
20031.676.422.1
20041.677.520.9
20051.778.320
20061.679.219.2
20071.679.918.5
20081.380.817.9
20091.281.916.9
20101.181.617.3
20110.881.617.6
20120.781.617.7
20130.981.317.8
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200632762340
200734785958
200834404278
200932882441
201032131780
201133291435
201231575703
201333621019
201333621019
Испания
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20005.48113.5
20015.580.813.7
20025.282.512.3
20035.183.111.8
2004581.713.2
20055.18212.9
20065.282.812
200758114
20085.580.314.3
20095.481.413.3
20105.482.312.3
20115.680.913.5
20125.680.713.7
20136.180.713.2
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
2006150599286
2007163523010
2008161400952
2009148318298
2010153387014
2011165153230
2012159771261
2013157731973
2013157731973
Франция
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20008.686.15.3
20018.586.64.9
20028.786.45
20038.486.65
20048.786.25.1
20059.185.85.2
20069.485.35.3
20079.684.95.5
20089.385.65.2
20099.485.45.2
20109.385.55.3
20119.385.35.4
20129.585.15.4
20139.485.25.4
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
2006113182776
2007120034361
2008122723531
2009117561564
2010122887263
2011131425313
2012135005802
2013138085382
2013138085382
Хърватия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20005.181.413.6
20014.881.713.5
20024.582.213.3
20034.282.213.6
20044.283.812.1
20054.383.811.9
20064.483.711.8
2007582.912.1
20085.482.212.5
20095.683.610.7
20105.683.710.7
20114.984.610.5
20123.585.810.7
20133.185.511.5
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
2006:
2007:
20084504278
20094334987
20104677030
20114989047
20125422530
20135722025
20135722025
Италия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20005.883.310.9
20015.883.211
20025.683.311.1
20035.583.411.1
20045.583.411.1
2005681.812.2
20066.181.512.4
2007681.612.4
2008681.712.4
20095.582.811.7
20105.682.412.1
20115.881.712.6
20126.479.613.9
20136.380.413.3
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200695914356
2007106294205
2008105216903
2009101823760
2010109064953
2011116226667
2012116029388
2013115271926
2013115271926
Кипър
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
2000:77.722.3
2001:77.522.5
2002:77.422.6
2003:76.423.6
2004:78.821.2
2005:79.220.8
2006:79.620.4
2007:80.319.7
2008:81.218.8
2009:82.417.6
2010:81.918.1
2011:81.718.3
2012:81.318.7
2013:81.518.5
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20066713880
20077004127
20087218073
20096729554
20106947632
20117190265
20127328248
20137011437
20137011437
Латвия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20004.876.918.4
20014.879.915.3
20024.876.618.6
20034.875.719.4
20045.273.821.1
20055.473.521.1
20065.476.618
20074.979.415.7
20085.278.716.1
20094.780.215.1
20104.778.217.1
20114.976.218.9
20124.876.918.3
20134.777.318
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20062488065
20073155771
20083687329
20094062704
20104655898
20115098360
20124754530
20134782257
20134782257
Литва
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20003.282.214.6
20012.882.614.6
20022.58215.4
20031.98513.1
20041.586.611.9
20050.789.89.5
20060.691.48
20070.6918.4
20080.691.28.2
20090.692.37.1
20100.791.77.6
20110.890.88.3
20120.8918.2
20130.891.47.8
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20061799195
20072195959
20082552074
20091867191
20102282834
20112691991
20123166628
20133482358
20133482358
Люксембург
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20005.185.59.5
20015.185.29.7
20023.985.710.5
20033.785.710.6
20043.685.610.8
20053.685.510.9
20063.985.310.8
20074.184.911.1
20084.384.211.4
20094.384.311.4
20104.583.512.1
20114.483.112.5
20124.68312.4
20134.782.912.4
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20061597404
20071634465
20081713003
20091535261
20101613600
20111836761
20121893988
20132168748
20132168748
Унгария
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20001361.925.1
200113.461.724.9
200213.961.125
200313.462.124.5
200413.463.223.4
200512.664.223.2
200611.965.622.5
20071167.621.5
200810.467.522.1
200910.269.120.7
20101068.621.5
201110.268.321.5
201210.167.622.3
201310.267.522.3
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20068245920
20078580261
20088429082
20098081067
20108174510
20118884837
20128429843
20138441319
20138441319
Малта
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
2000:79.620.4
2001:79.320.7
2002:79.420.6
2003:79.520.5
2004:79.620.4
2005:80.319.7
2006:80.419.6
2007:80.619.4
2008:80.819.2
2009:81.918.1
2010:81.518.5
2011:82.417.6
2012:82.517.5
2013:8317
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20062699870
20072971368
20083109899
20092918676
20103293548
20113506723
20123650345
20134031848
20134031848
Нидерландия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20009.4864.6
20019.4864.6
20029.386.44.3
20038.787.43.9
20048.487.73.9
20058.987.33.8
20069.487.23.5
20079.687.13.4
20089.287.33.5
20098.887.73.5
20108.987.73.5
20119.986.63.5
20121086.73.3
201310.586.23.3
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200648582547
200750500592
200850418517
200946479064
201048618670
201153895216
201255680131
201358077221
201358077221
Австрия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20009.879.211
20019.779.410.9
20029.779.410.9
20039.579.510.9
20049.579.611
20059.879.710.5
20061079.610.4
200710.179.210.8
200811.178.610.2
200911.179.39.6
20101178.710.3
20111178.910.1
201211.578.510
201312.777.49.8
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200620824533
200722926104
200823899584
200921817267
201023532455
201125137612
201225965977
201325749724
201325749724
Полша
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
200011.36127.7
200110.762.926.4
20029.965.124.9
20039.266.524.3
20048.567.923.6
20058.269.422.4
20068.270.121.8
20078.570.720.8
20088.271.919.9
20097.474.717.9
20107.176.116.8
20116.977.415.7
20126.778.514.8
20136.279.614.1
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200613737539
200717120015
200818727132
200917046474
201018382517
201120634903
201221791428
201323274169
201323274169
Португалия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20004.681.713.6
20014.582.812.6
20024.384.910.9
20033.985.111
20043.885.111.1
2005489.36.7
2006489.66.3
20074.189.46.5
20084.389.26.4
20094.489.46.2
20104.489.16.5
20114.588.86.7
20124.189.36.6
2013489.16.9
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200622026797
200724324372
200825180382
200924104119
201025732352
201127578334
201228186254
201329694146
201329694146
Румъния
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
200016.371.512.2
200115.172.512.4
200211.975.812.3
200311.575.712.8
200411.476.212.4
20059.975.514.6
20069.676.414
20078.677.514
20087.677.215.2
20096.58013.6
20105.981.312.9
20115.581.712.8
20124.881.813.4
20134.582.313.2
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20064900134
20076908599
20088031267
20097984057
20108848949
20119687456
20129674226
201310016933
201310016933
Словения
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20002.982.914.3
20012.983.513.6
2002383.913.2
2003383.513.5
20042.784.912.4
20052.785.611.6
20062.785.611.7
20072.68611.4
20082.786.410.9
20092.686.710.7
20102.586.810.8
20112.386.611
20122.386.711.1
20132.386.311.4
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20061327333
20071504446
20081648977
20091423391
20101382341
20111358792
20121167877
20131265766
20131265766
Словакия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20007.764.427.8
20017.564.727.8
20027.266.826
20036.368.824.8
2004667.826.2
20055.969.424.8
20065.970.823.3
200767222
20086.47320.6
20096.677.615.8
20106.77815.3
2011777.315.7
20127.177.315.6
20137.177.815.1
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
20062124447
20072232411
20082596334
20091948361
20101881844
20111808187
20121563197
20131557149
20131557149
Финландия
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20005.183.411.5
20014.883.811.3
20024.884.111.1
20034.784.410.9
20044.784.810.6
20054.884.910.3
20064.884.910.3
2007584.910
20085.484.510.1
20095.184.910
20105.284.99.9
2011585.19.8
20125.384.99.8
20135.384.99.8
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200613443365
200714464575
200814850682
200913828812
201014220636
201116374398
201216458815
201316565391
201316565391
Швеция
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20007.583.88.6
20017.983.88.3
20027.8848.2
20037.784.38
20047.584.77.8
20057.784.67.6
20068.384.17.6
20078.783.97.4
20089.483.37.2
20099.583.47.1
20109.483.47.2
20118.884.46.8
20129.184.36.7
20139.3846.8
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
200625744721
200726967253
200827817350
200925218784
201026646764
201129732247
201230350845
201331443225
201331443225
Обединеното кралство
Пътници — автомобилен и железопътен транспорт (% от всички пътник-километри по суша)
ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20005.388.16.6
20015.388.26.5
20025.389.15.6
20035.488.56.1
20045.788.75.6
20055.988.35.8
20066.288.35.5
20076.687.95.5
20086.987.25.9
20096.9876
20107.586.36.2
20117.986.25.9
20128.2865.9
20138.4865.7
Източник: Евростат


Въздушен превоз на пътници
ГодинаВъздушен транспорт
2006211228518
2007217288456
2008213888122
2009198531887
2010192884537
2011201535227
2012203066646
2013210468756
2013210468756
Източник: Евростат

Енергия и околна среда

ЕС задоволява повече от 50 % от своите енергийни нужди чрез внос.

Процент на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници

Държава БВП на глава от населението в СПС
Малта (MT)1.6
Люксембург (LU)5.3
Кипър (CY)6.6
Унгария (HU)6.6
Нидерландия (NL)10.1
Полша (PL)10.7
Белгия (BE)12.3
Чешка република (CZ)12.8
Естония (EE)13.0
Литва (LT)13.1
Обединеното кралство (UK)13.9
Франция (FR)16.9
България (BG)18.9
Словакия (SK)20.8
Ирландия (IE)20.9
Гърция (EL)21.2
Германия (DE)25.6
Финландия (FI)31.1
Италия (IT)31.3
Словения (SI)32.8
Испания (ES)36.4
Румъния (RO)37.5
Хърватия (HR)38.7
Дания (DK)43.1
Латвия (LV)48.8
Португалия (PT)49.2
Швеция (SE)61.8
Австрия (AT)68.1
Източник: Евростат


Нетна зависимост от внос на енергия като процент от общото потребление

Държава ВъглищаНефтПрироден газ
Австрия 93.892.975.5
Белгия 95.1102.0100.5
България 16.4103.793.2
Германия 44.596.187.2
Гърция 3.294.2100.0
Дания 90.7-13.7-23.1
Естония -0.159.9100.0
Ирландия 72.4100.295.9
Испания 70.397.498.6
Италия 96.290.788.1
Кипър 100.0101.0:
Латвия 88.8100.4115.6
Литва 99.793.2100.0
Люксембург 100.0100.399.6
Малта :104.6:
Нидерландия 111.694.7-86.8
Обединеното кралство 82.039.850.1
Полша -10.491.374.2
Португалия 95.497.2101.5
Румъния 18.947.011.9
Словакия 80.688.595.6
Словения 19.495.899.6
Унгария 29.583.972.1
Финландия65.7106.299.9
Франция 93.498.997.4
Хърватия110.177.131.8
Чешка република -11.696.3100.2
Швеция82.4101.599.1
Източник: Евростат

 Вижте също

 Изтегляния

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?