You are here:

Икономика

Функциониращ като единен пазар от 28 страни, ЕС е основна световна търговска сила.

С икономическата си политика Съюзът се стреми да поддържа растеж, като инвестира в областта на транспорта, енергетиката и научните изследвания и същевременно свежда до минимум въздействието на икономическото развитие върху околната среда.

Измерване на икономиката на ЕС

Икономиката на ЕС – измерена въз основа на произведените стоки и услуги (БВП) – вече е по-голяма от тази на САЩ:

  • БВП на ЕС за 2014 г. е бил 13 920 541 млн. евро.

Търговия

Въпреки че населението на ЕС е само 7 % от световното население, търговията на Съюза е около 20 % от световния внос и износ.

Около две трети от общата търговия на държавите от ЕС се извършва с други държави от Съюза.

Търговията бе засегната от световната рецесия, но ЕС остава най-голямата световна търговска сила с 16,4 % от световния внос през 2011 г. След Съюза се нареждат САЩ с 15,5 % и Китай с 11,9 %. ЕС е и най-големият износител с 15,4 % от общия износ. Делът на Китай е 13,4 %, а на САЩ – 10,5 %.

Заетост

Заетостта също бе засегната от глобалната икономическа криза и сътресенията в еврозоната.

Работна сила в сектора на земеделието

ДържаваРаботници, членове на семействотоПостоянно наети работници, които не са членове на семействотоВременно наети работници, които не са членове на семейството
Австрия91,36%7,75%0,88%
Белгия78,18%16,97%4,84%
България90,10%7,59%2,30%
Германия71,67%21,40%6,93%
Гърция93,46%2,06%4,47%
Дания69,65%28,46%1,89%
Естония74,50%24,42%1,08%
Ирландия92,94%5,97%1,10%
Исландия66,34%28,55%5,12%
Испания81,49%11,49%7,02%
Италия92,17%4,66%3,18%
Кипър 92,62%5,14%2,24%
Латвия90,11%9,61%0,28%
Литва91,64%7,57%0,80%
Люксембург79,88%17,19%2,93%
Малта95,09%4,69%0,22%
Нидерландия63,78%27,47%8,74%
Обединеното кралство72,82%22,70%4,48%
Полша97,02%2,26%0,73%
Португалия89,42%6,83%3,75%
Румъния97,04%1,45%1,50%
Словакия49,60%48,35%2,05%
Словения96,08%1,52%2,40%
Унгария90,45%7,79%1,76%
Финландия85,77%10,89%3,34%
Франция51,58%40,51%7,91%
Хърватия96,24%2,76%1,00%
Чешка република31,57%65,94%2,49%
Швеция82,76%14,99%2,26%

Източник: Евростат

Заетост в областта на услугите в сравнение с 2010 г. (2010 = 100)

ГодинаQ1Q2Q3Q4
201399.4999.1598.9798.99
201499.1299.2999.5099.69
201396.7697.2396.3295.97
201494.3094.8494.8294.84
201397.2596.6396.1195.60
201494.8894.3694.0593.69
2013100.83100.78100.57100.62
2014101.17101.69102.06102.64
201396.7196.3696.2695.94
201496.3096.8396.9597.42
2013105.29105.38105.53105.69
2014105.81106.15106.45106.67
2013107.15107.87108.29108.02
2014107.60108.57109.41110.48
201399.61100.9599.98100.34
201499.9699.40100.84101.63
201378.7877.90::
2014::::
201389.9288.1787.1987.55
201487.5388.6490.4491.25
201397.5196.9396.5396.17
201495.9195.6095.2194.91
2013::::
2014::::
201383.3280.7378.5078.59
201477.5377.8477.9077.38
2013113.80114.51114.77114.50
2014113.76111.75112.53111.56
2013104.93105.54106.15106.99
2014107.54107.75109.07109.75
201396.2095.7995.4695.97
201495.6095.7495.8095.69
2013101.53101.97102.41102.67
2014103.96104.60105.09105.68
201398.3798.7498.3497.73
201498.4498.4397.9497.82
201397.7697.3096.8996.60
201496.2396.1096.1396.22
2013103.98104.08103.81103.83
2014103.41103.54103.35103.47
2013100.35100.20100.44100.69
2014101.12101.53101.86102.33
201393.5193.0592.7992.92
201492.8893.2193.4993.86
2013104.44104.18103.91104.02
2014104.63105.42105.83106.59
201394.4994.1994.1994.33
201494.3094.5994.8995.13
2013102.37102.23102.43103.00
2014104.02104.14104.25104.84
201398.0798.3895.0695.06
201493.6791.9389.5590.47
201399.6798.5097.5297.74
201497.9497.5298.0297.43
201398.7398.5399.1999.34
2014100.04100.31100.93101.31
201392.0891.6291.3190.69
201489.7889.7289.2188.79

Няма данни за държавите от ЕС, които не са посочени в падащото меню.

Източник: Евростат

Заетост в областта на услугите в сравнение с 2010 г. (2010 = 100)

ГодинаQ1Q2Q3Q4
2011100.79101.23101.50101.59
2012101.81101.79101.71101.53
2011100.31100.2499.5098.06
201296.5496.2395.3094.09
2011::::
2012::::
2011101.48102.23101.96101.07
2012101.18101.63101.34101.01
2011100.12100.54101.05101.11
2012101.09101.18101.24101.40
2011102.09103.07103.83104.49
2012105.25105.22105.33105.91
2011101.91102.55103.94105.55
2012106.95107.62107.40108.89
201196.9398.6196.8798.05
2012103.3999.98102.77102.28
201196.0890.0390.3886.95
201283.5286.0382.5978.18
201199.8299.8099.0898.55
201297.5596.3195.6095.22
2011101.34101.96101.97101.86
2012101.73101.53101.26100.92
2011::::
2012::::
2011101.55101.54101.40101.93
2012100.73100.94100.2899.14
2011101.50106.73106.30107.53
2012111.07112.70116.86117.54
2011103.25105.08106.66107.35
2012106.23107.07107.78108.67
2011101.90103.22103.83104.33
2012105.25105.52105.65106.85
2011100.21101.34102.19102.94
201298.3897.4898.8298.45
2011100.0799.3999.9798.62
201297.5098.6399.2999.27
2011100.89101.30101.40101.41
2012101.31101.21100.88100.51
2011101.43102.55102.73103.37
2012104.18104.01103.81103.66
2011102.32104.01104.03104.20
2012104.35104.34104.59104.66
201199.5598.7197.5795.16
201292.8391.3790.2388.90
201196.0497.0998.5999.68
2012102.53104.31105.57107.06
201199.2199.4499.0498.22
201298.9697.7797.1997.49
2011101.04101.65102.24102.73
2012101.95104.09104.93105.21
201199.93101.8699.8898.98
2012100.64100.92101.55100.85
2011103.32104.53106.08106.27
2012106.51107.41107.02107.98
2011100.40100.33101.10102.28
2012104.25104.56104.65104.29
201199.78100.71100.84100.07
201299.1299.5099.6798.79

Няма данни за държавите от ЕС, които не са посочени в падащото меню.

Източник: Евростат

Равнище на безработица

ДържаваЖениМъже
Австрия46,49%53,51%
Белгия45,14%54,86%
България44,79%55,21%
Германия45,56%54,44%
Гърция57,76%42,24%
Дания51,18%48,82%
Естония49,12%50,88%
Ирландия43,55%56,45%
Испания53,81%46,19%
Италия53,11%46,89%
Кипър50,16%49,84%
Латвия43,72%56,28%
Литва43,23%56,77%
Люксембург56,30%43,70%
Малта48,51%51,49%
Нидерландия52,90%47,10%
Обединеното кралство48,11%51,89%
Полша50,69%49,31%
Португалия51,00%49,00%
Румъния41,79%58,21%
Словакия56,44%43,56%
Словения55,79%44,21%
Унгария52,55%47,45%
Финландия47,62%52,38%
Франция48,15%51,85%
Хърватия50,65%49,35%
Чешка република59,22%40,78%
Швеция47,59%52,41%

Няма данни за държавите от ЕС, които не са посочени в падащото меню.

Източник: Евростат


Научни изследвания

Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) е в центъра на стратегията на ЕС за повишаване на конкурентоспособността на икономиката му. Целта е да се инвестира повече, за да достигнат разходите за НИРД равнищата на разходите в САЩ и Япония.

Общи разходи за НИРД като процент от БВП

ДържаваСектор „Предприятия“Държавен секторСектор „Висше образование“Частен нестопански сектор
Австрия1.930.140.720.01
Белгия1.580.20.490.01
България0.40.190.060
Германия1.910.430.51:
Гърция0.270.220.30.01
Дания20.070.970.01
Естония0.830.160.740.02
Ирландия:0.070.36:
Испания0.660.230.350
Италия0.680.190.350.04
Кипър0.070.070.270.06
Латвия0.170.170.26:
Литва0.240.190.52:
Люксембург0.710.270.18:
Малта0.460.090.3:
Нидерландия1.140.210.63:
Обединеното кралство1.050.120.430.03
Полша0.380.230.250
Португалия0.650.080.510.12
Румъния0.120.190.080
Словакия0.380.170.270
Словения1.980.340.270
Унгария0.980.210.2:
Финландия2.280.30.710.02
Франция1.440.290.460.03
Хърватия0.410.210.2:
Чешка република1.030.350.520.01
Швеция2.280.120.90.01

За някои страни и/или сектори липсват данни

Източник: Евростат

Транспорт

ЕС се стреми да насърчава изграждането на ефективни, безопасни, сигурни и екологосъобразни транспортни мрежи

Делът на пътуванията с кола се е увеличил леко от 2008 г. насам в сравнение с останалите видове автомобилен транспорт (например автобусен). ЕС продължава да подкрепя инвестициите в железопътния транспорт и неговото преструктуриране.

Въпреки настоящата икономическа криза се очаква световният въздушен транспорт да нараства с около 5 % годишно до 2030 г. С увеличението на трафика се увеличава и загрижеността за безопасността. Политиката на ЕС в областта на въздухоплаването има за цел европейското въздушно пространство да бъде най-безопасното в света.

Източник: Евростат


Източник: Евростат

Пътници – автомобилен, железопътен и въздушен транспорт

ГодинаВлакАвтомобилАвтобус
20007.282.410.4
20017.182.710.2
20026.883.39.9
20036.783.59.9
20046.883.49.8
20056.983.29.9
20067.183.29.7
20077.283.19.8
20087.383.19.7
20097.183.79.2
20107.283.69.2
20117.383.49.2
20127.6839.3
20137.683.29.2
20007.282.410.4
20017.182.710.2
20026.883.39.9
20036.783.59.8
20046.883.49.8
20056.983.29.9
20067.183.29.7
20077.283.19.8
20087.383.19.6
20097.183.79.2
20107.283.69.2
20117.383.49.2
20127.7839.3
20137.683.29.2
20006.38310.8
20016.482.611
20026.581.911.7
20036.580.513
20047.179.613.2
20056.679.813.6
20066.979.213.9
20077.178.814.1
20087.579.613
20097.579.513
20107.779.712.7
20117.779.512.8
20127.479.612.9
20137.477.415.2
20007.860.831.4
20016.661.532
20025.461.233.4
20035.566.528.1
20045.169.825
20054.870.924.3
20064.772.622.7
20074.473.821.8
2008475.120.8
20093.779.516.8
20103.68016.4
20113.580.615.9
2012380.116.9
20132.980.916.2
20008.373.118.6
20018.371.819.9
20027.573.818.7
20037.375.517.2
20047.576.616
20057.375.517.2
20067.575.217.3
20077.375.717
20087.17616.9
20096.876.216.9
20107.57319.5
20117.674.418
20128.37417.7
20138.573.617.9
20008.779.611.7
20019.179.211.7
20029.279.111.7
20039.379.111.6
20049.379.311.4
20059.579.111.4
20069.779.111.2
20079.779.610.7
20089.779.810.5
20099.580.110.4
20109.879.710.5
20111079.910.1
201210.279.99.9
201310.2809.8
20007.785.27.1
20017.685.56.9
20027.186.26.7
20037.286.16.8
20047.585.86.7
20057.585.86.7
20067.885.66.6
20077.885.76.5
20088.185.66.3
20097.9866.1
20108866
20118.285.95.9
20128.985.45.7
20138.585.75.8
20002.769.827.5
20011.970.128
20021.871.726.5
20031.773.624.7
20041.872.925.3
20051.975.722.4
200627819.9
20072.279.418.4
20082.181.416.5
2009283.115
2010283.614.4
2011284.114
20121.883.614.6
20131.783.914.4
20003.280.616.2
20013.380.616.1
20023.58115.6
20033.381.415.3
2004381.915.1
20053.382.114.6
20063.382.314.4
20073.482.314.2
20083.382.314.4
20092.882.115
20102.982.614.5
20112.982.614.6
20122.882.814.4
20132.783.214.1
20002.272.825.1
20011.974.323.8
20021.975.123
20031.676.422.1
20041.677.520.9
20051.778.320
20061.679.219.2
20071.679.918.5
20081.380.817.9
20091.281.916.9
20101.181.617.3
20110.881.617.6
20120.781.617.7
20130.981.317.8
20005.48113.5
20015.580.813.7
20025.282.512.3
20035.183.111.8
2004581.713.2
20055.18212.9
20065.282.812
200758114
20085.580.314.3
20095.481.413.3
20105.482.312.3
20115.680.913.5
20125.680.713.7
20136.180.713.2
20008.686.15.3
20018.586.64.9
20028.786.45
20038.486.65
20048.786.25.1
20059.185.85.2
20069.485.35.3
20079.684.95.5
20089.385.65.2
20099.485.45.2
20109.385.55.3
20119.385.35.4
20129.585.15.4
20139.485.25.4
20005.181.413.6
20014.881.713.5
20024.582.213.3
20034.282.213.6
20044.283.812.1
20054.383.811.9
20064.483.711.8
2007582.912.1
20085.482.212.5
20095.683.610.7
20105.683.710.7
20114.984.610.5
20123.585.810.7
20133.185.511.5
20005.883.310.9
20015.883.211
20025.683.311.1
20035.583.411.1
20045.583.411.1
2005681.812.2
20066.181.512.4
2007681.612.4
2008681.712.4
20095.582.811.7
20105.682.412.1
20115.881.712.6
20126.479.613.9
20136.380.413.3
2000:77.722.3
2001:77.522.5
2002:77.422.6
2003:76.423.6
2004:78.821.2
2005:79.220.8
2006:79.620.4
2007:80.319.7
2008:81.218.8
2009:82.417.6
2010:81.918.1
2011:81.718.3
2012:81.318.7
2013:81.518.5
20004.876.918.4
20014.879.915.3
20024.876.618.6
20034.875.719.4
20045.273.821.1
20055.473.521.1
20065.476.618
20074.979.415.7
20085.278.716.1
20094.780.215.1
20104.778.217.1
20114.976.218.9
20124.876.918.3
20134.777.318
20003.282.214.6
20012.882.614.6
20022.58215.4
20031.98513.1
20041.586.611.9
20050.789.89.5
20060.691.48
20070.6918.4
20080.691.28.2
20090.692.37.1
20100.791.77.6
20110.890.88.3
20120.8918.2
20130.891.47.8
20005.185.59.5
20015.185.29.7
20023.985.710.5
20033.785.710.6
20043.685.610.8
20053.685.510.9
20063.985.310.8
20074.184.911.1
20084.384.211.4
20094.384.311.4
20104.583.512.1
20114.483.112.5
20124.68312.4
20134.782.912.4
20001361.925.1
200113.461.724.9
200213.961.125
200313.462.124.5
200413.463.223.4
200512.664.223.2
200611.965.622.5
20071167.621.5
200810.467.522.1
200910.269.120.7
20101068.621.5
201110.268.321.5
201210.167.622.3
201310.267.522.3
2000:79.620.4
2001:79.320.7
2002:79.420.6
2003:79.520.5
2004:79.620.4
2005:80.319.7
2006:80.419.6
2007:80.619.4
2008:80.819.2
2009:81.918.1
2010:81.518.5
2011:82.417.6
2012:82.517.5
2013:8317
20009.4864.6
20019.4864.6
20029.386.44.3
20038.787.43.9
20048.487.73.9
20058.987.33.8
20069.487.23.5
20079.687.13.4
20089.287.33.5
20098.887.73.5
20108.987.73.5
20119.986.63.5
20121086.73.3
201310.586.23.3
20009.879.211
20019.779.410.9
20029.779.410.9
20039.579.510.9
20049.579.611
20059.879.710.5
20061079.610.4
200710.179.210.8
200811.178.610.2
200911.179.39.6
20101178.710.3
20111178.910.1
201211.578.510
201312.777.49.8
200011.36127.7
200110.762.926.4
20029.965.124.9
20039.266.524.3
20048.567.923.6
20058.269.422.4
20068.270.121.8
20078.570.720.8
20088.271.919.9
20097.474.717.9
20107.176.116.8
20116.977.415.7
20126.778.514.8
20136.279.614.1
20004.681.713.6
20014.582.812.6
20024.384.910.9
20033.985.111
20043.885.111.1
2005489.36.7
2006489.66.3
20074.189.46.5
20084.389.26.4
20094.489.46.2
20104.489.16.5
20114.588.86.7
20124.189.36.6
2013489.16.9
200016.371.512.2
200115.172.512.4
200211.975.812.3
200311.575.712.8
200411.476.212.4
20059.975.514.6
20069.676.414
20078.677.514
20087.677.215.2
20096.58013.6
20105.981.312.9
20115.581.712.8
20124.881.813.4
20134.582.313.2
20002.982.914.3
20012.983.513.6
2002383.913.2
2003383.513.5
20042.784.912.4
20052.785.611.6
20062.785.611.7
20072.68611.4
20082.786.410.9
20092.686.710.7
20102.586.810.8
20112.386.611
20122.386.711.1
20132.386.311.4
20007.764.427.8
20017.564.727.8
20027.266.826
20036.368.824.8
2004667.826.2
20055.969.424.8
20065.970.823.3
200767222
20086.47320.6
20096.677.615.8
20106.77815.3
2011777.315.7
20127.177.315.6
20137.177.815.1
20005.183.411.5
20014.883.811.3
20024.884.111.1
20034.784.410.9
20044.784.810.6
20054.884.910.3
20064.884.910.3
2007584.910
20085.484.510.1
20095.184.910
20105.284.99.9
2011585.19.8
20125.384.99.8
20135.384.99.8
20007.583.88.6
20017.983.88.3
20027.8848.2
20037.784.38
20047.584.77.8
20057.784.67.6
20068.384.17.6
20078.783.97.4
20089.483.37.2
20099.583.47.1
20109.483.47.2
20118.884.46.8
20129.184.36.7
20139.3846.8
20005.388.16.6
20015.388.26.5
20025.389.15.6
20035.488.56.1
20045.788.75.6
20055.988.35.8
20066.288.35.5
20076.687.95.5
20086.987.25.9
20096.9876
20107.586.36.2
20117.986.25.9
20128.2865.9
20138.4865.7
2000:88.611.4
2001:88.611.4
2002:88.611.4
2003:88.611.4
2004:88.611.4
2005:88.611.4
2006:88.611.4
2007:88.611.4
2008:88.611.4
2009:88.611.4
2010:88.611.4
2011:88.611.4
2012:88.611.4
2013:88.611.4
20004.588.37.1
20014.588.56.9
20024.1896.9
20034.188.97
20044.388.86.9
20054.588.57.1
20064.688.66.9
20074.688.76.7
20084.888.56.7
20094.788.66.7
20104.888.46.8
20114.588.47
20124.689.85.6
20134.889.85.5
200013.781.15.2
200114.280.65.2
200214.880.15.1
20031579.85.2
200415.379.65.2
200516.378.45.3
200616.577.95.6
20071777.45.5
200817.177.85.2
200917.477.55.1
201017.677.35.1
201117.677.25.1
201217.277.75.1
201317.177.85.1
2000284.513.5
20012.88314.3
20021.981.316.7
20031.778.819.5
20041.778.519.8
20051.779.219.1
20061.880.417.8
20071.980.517.6
20082.378.319.4
20092.479.218.5
20102.277.520.3
2011275.522.5
20121.577.820.7
20131.180.318.6
20003.445.950.7
20013.449.647
20023.14947.8
20033.449.247.4
20042.851.345.9
20052.652.345
20062.653.943.4
20072.754.942.4
20082.456.341.3
20092.556.940.6
20102.459.338.3
20112.459.238.4
20121.761.636.6
20131.463.734.9

Източник: Евростат

Въздушен превоз на пътници

ГодинаВъздушен транспорт
2007:
2008799024981
2009752512652
2010778324669
2011822830045
2012828160763
2013842219926
2007792387321
2008797571170
2009751138170
2010776851750
2011821265790
2012826463402
2013840556194
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
200720805314
200821981645
200921314463
201022690502
201125098923
201225913625
201326387222
20076071210
20086417873
20095838685
20106168346
20116651562
20126819024
20137078294
200713098141
200813429149
200912367467
201012242386
201112650532
201211742352
201311891812
200724041619
200824629204
200922272961
201024330644
201125804863
201226528356
201327453282
2007163784893
2008165758846
2009158148829
2010166130833
2011175316076
2012178591103
2013180781589
20071722505
20081804430
20091341294
20101381062
20111907569
20122202427
20131958565
200729840020
200830018287
200926268887
201023093749
201123362889
201223594089
201324603640
200734785958
200834404278
200932882441
201032131780
201133291435
201231575703
201333621019
2007163523010
2008161400952
2009148318298
2010153387014
2011165153230
2012159771261
2013157731973
2007120034361
2008122723531
2009117561564
2010122887263
2011131425313
2012135005802
2013138085382
2007:
20084504278
20094334987
20104677030
20114989047
20125422530
20135722025
2007106294205
2008105216903
2009101823760
2010109064953
2011116226667
2012116029388
2013115271926
20077004127
20087218073
20096729554
20106947632
20117190265
20127328248
20137011437
20073155771
20083687329
20094062704
20104655898
20115098360
20124754530
20134782257
20072195959
20082552074
20091867191
20102282834
20112691991
20123166628
20133482358
20071634465
20081713003
20091535261
20101613600
20111836761
20121893988
20132168748
20078580261
20088429082
20098081067
20108174510
20118884837
20128429843
20138441319
20072971368
20083109899
20092918676
20103293548
20113506723
20123650345
20134031848
200750500592
200850418517
200946479064
201048618670
201153895216
201255680131
201358077221
200722926104
200823899584
200921817267
201023532455
201125137612
201225965977
201325749724
200717120015
200818727132
200917046474
201018382517
201120634903
201221791428
201323274169
200724324372
200825180382
200924104119
201025732352
201127578334
201228186254
201329694146
20076908599
20088031267
20097984057
20108848949
20119687456
20129674226
201310016933
20071504446
20081648977
20091423391
20101382341
20111358792
20121167877
20131265766
20072232411
20082596334
20091948361
20101881844
20111808187
20121563197
20131557149
200714464575
200814850682
200913828812
201014220636
201116374398
201216458815
201316565391
200726967253
200827817350
200925218784
201026646764
201129732247
201230350845
201331443225
2007217288456
2008213888122
2009198531887
2010192884537
2011201535227
2012203066646
2013210468756
20072462113
20082240998
20091837165
20102036356
20112462894
20122740691
20133199266
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
200726385631
200827717155
200927673751
201029516916
201132401674
201234590312
201336684065
200734537546
200836595724
200935928169
201037615864
201141439630
201243235843
201344216798
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Източник: Евростат


Енергия и околна среда

ЕС задоволява повече от 50 % от своите енергийни нужди чрез внос.

Процент на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници

ДържаваБВП на глава от населението в СПС
Малта1.6
Люксембург5.3
Кипър6.6
Унгария6.6
Нидерландия10.1
Полша10.7
Белгия12.3
Чешка република12.8
Естония13.0
Литва13.1
Обединеното кралство13.9
Франция16.9
България18.9
Словакия20.8
Ирландия20.9
Гърция21.2
Германия25.6
Финландия31.1
Италия31.3
Словения32.8
Испания36.4
Румъния37.5
Хърватия38.7
Дания43.1
Латвия48.8
Португалия49.2
Швеция61.8
Австрия68.1

Източник: Евростат

Нетна зависимост от внос на енергия като процент от общото потребление

ДържаваВъглищаНефтПрироден газ
Австрия93.892.975.5
Белгия95.1102.0100.5
България16.4103.793.2
Германия44.596.187.2
Гърция3.294.2100.0
Дания90.7-13.7-23.1
Естония-0.159.9100.0
Ирландия72.4100.295.9
Испания70.397.498.6
Италия96.290.788.1
Кипър100.0101.0:
Латвия88.8100.4115.6
Литва99.793.2100.0
Люксембург100.0100.399.6
Малта:104.6:
Нидерландия111.694.7-86.8
Обединеното кралство82.039.850.1
Полша-10.491.374.2
Португалия95.497.2101.5
Румъния18.947.011.9
Словакия80.688.595.6
Словения19.495.899.6
Унгария29.583.972.1
Финландия65.7106.299.9
Франция93.498.997.4
Хърватия110.177.131.8
Чешка република-11.696.3100.2
Швеция82.4101.599.1

Източник: Евростат